Ny sökning
TN0327

Teknologi, mark och klimat för odling

Kursen omfattar följande avsnitt:  • Mass- och energiflöden samt energibegrepp, beskrivna ur ett fysiskt, kemiskt och biologiskt perspektiv.  • Mark- och substratbegrepp, beskrivna ur ett fysiskt, kemiskt och biologiskt perspektiv.  • Hydrologiska och klimatmässiga grundbegrepp.  • Styrning av växtens tillväxt- och utveckling med hjälp av yttre odlingsfaktorer.  • Odlingssubstratens och gödselmedlens användning i odling.  • Exkursioner och demonstrationer används för att exemplifiera kursens teoretiska moment.
Schemalagda laborationer, övningar, gruppdiskussioner, redovisningar och studiebesök är obligatoriska.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0327-30141 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0327

Läsåret 2022/2023

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30207)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-SALI1)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2020/2021

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30134)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30275)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30125)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30081)

2018-01-15 - 2018-03-25

Läsåret 2016/2017

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30073)

2017-01-16 - 2017-03-26

Läsåret 2015/2016

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30263)

2016-01-18 - 2016-03-27

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Teknologi
Kurskod: TN0327 Anmälningskod: SLU-30141 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%