Ny sökning
TU0031

Hästens rörelseapparat - kliniskt tillämpad och komparativ anatomi

Kursen ger grunder inom ämnet anatomi inför kliniskt arbete om hästens rörelseapparat utifrån praktiskt tillämpade och komparativa aspekter (häst jämfört med hund).

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TU0031-40106 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TU0031

Läsåret 2023/2024

Hästens rörelseapparat - kliniskt tillämpad och komparativ anatomi (TU0031-40027)

2024-04-08 - 2024-04-25

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Dyce, Sack, and Wensing's Textbook of Veterinary Anatomy 5th ed., 2017,

Saunders, Elsevier: Singh B, ISBN: 9780323442640

Veterinary Anatomy of Domestic Mammals – Textbook and Colour Atlas, 7th ed., 2020,

Georg Thieme Verlag: König HE & Liebich H-G, ISBN: 9783132429338

Extra litteratur

Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature, 4th ed., 2018,

Georg Thieme Verlag: Constantinescu, GM, Habel RE and Schaller, O, ISBN: 9783132425170

Color Atlas of Veterinary Anatomy, Volume 3, The Dog and Cat, 2nd ed., 2009,

Mosby: Elsevier: Done SH, Goody PC, Evans SA, Stickland NC, ISBN: 9780723434153 (kan vara av intresse vid dissektion av rörelseapparaten, hund)

Color Atlas of Veterinary Anatomy, Volume 2, The Horse, 2nd ed., 2011,

Mosby: Ashdown, RR, Done SH, ISBN: 9780702052293 (kan vara av intresse vid dissektion av rörelseapparaten, häst)

Essentials of Clinical Anatomy of the Equine Locomotor System, 1st ed., 2019,

CRC Press: Denoix, J-M, ISBN: 9781498754415 (kan vara av intresse vid dissektion av rörelseapparaten, häst)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13010 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Veterinärmedicin Veterinärmedicin
Kurskod: TU0031 Anmälningskod: SLU-40106 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 100%