Nivå- och fördjupningsbeteckningar för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid SLU

Senast ändrad: 30 januari 2018

G1N

Kurser på grundnivå med endast gymnasiala förkunskapskrav.
Motsvarades tidigare av: AB

G1F

Kurser på grundnivå med mindre än 60 hp kurser på grundnivå inom huvudområdet/ämnet som förkunskapskrav.
Motsvarades tidigare av: AB

G1E

Kurser på grundnivå som utgör självständigt arbete (examensarbete) för högskoleexamen och tvååriga yrkesexamina.
Motsvarades tidigare av: AB

G2F

Kurser på grundnivå med minst 60 hp kurser på grundnivå inom huvudområdet/ämnet som förkunskapskrav.1  
Motsvarades tidigare av: C

G2E

Kurser på grundnivå som utgör självständigt arbete (examensarbete) för kandidatexamen, med minst 60 hp kurser på grundnivå inom huvudområdet/ämnet som förkunskapskrav. 1, 2
Motsvarades tidigare av: C

GXX

Kurser på grundnivå, som inte utgör fördjupning i huvudområde/ämne; avser översikts- och kompletterande kurser på grundnivå, vanligtvis grundläggande behörighet som förkunskapskrav.
Motsvarades tidigare av: X   

A1N

Kurser på avancerad nivå med endast kurser på grundnivå som förkunskapskrav, totalt minst 120 hp varav minst 90 hp inom något av relevanta huvudområden/ämnen. 1
Motsvarades tidigare av: D

A1F

Kurser på avancerad nivå med kurs/er på avancerad nivå inom huvudområdet/ämnet som förkunskapskrav.
Motsvarades tidigare av: D, E

A1E

Kurser på avancerad nivå som utgör självständigt arbete (examensarbete) för magisterexamen. 2
Motsvarades tidigare av: D

A2E

Kurser på avancerad nivå som utgör självständigt arbete (examensarbete) för masterexamen, med minst 30 hp kurs/er på avancerad nivå inom huvudområdet/ämnet som förkunskapskrav. 2
Motsvarades tidigare av: E

AXX

Kurser på avancerad nivå, som inte utgör fördjupning i huvudområde/ämne; avser översikts- och kompletterande kurser på avancerad nivå, minst 120 hp kurser på grundnivå som förkunskapskrav.
Motsvarades tidigare av: X

 

Noter

1) 15 hp från biämnen/stödämnen får inräknas som förkunskaper enligt beslut  av respektive fakultet.
2) Självständiga arbeten (examensarbeten) har ytterligare förkunskapskrav,  se riktlinjer för självständiga arbeten (examensarbeten) vid SLU.

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: utb-webb@slu.se