Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel

Senast ändrad: 21 januari 2020

På det här programmet lär sig studenterna att analysera och utforma riktlinjer med fokus mot mat-, lantbruks- och miljösektorerna.

Målet med masterprogrammet Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) är att ge en högkvalitativ utbildning i utformning och utvärdering av offentlig politik på nationell och internationell nivå inriktad på lantbruks- och livsmedelssektorn, landsbygdsområden och naturresurser.

AFEPA vill ge studenterna en djupare förståelse för de komplicerade socio-ekonomiska och miljömässiga effekterna av denna politik, antingen i en fungerande marknadsekonomi som i EU eller i ekonomier som befinner sig i en utvecklings- eller övergångfas.

AFEPA är ett masterprogram som erbjuds i samarbete mellan fyra universitet i fyra länder. Studenter spenderar sitt första år vid ett av partneruniversiteten och sitt andra år vid ett annat av partneruniversiteten.

För mer information om AFEPA och programmets stipendier, besök www.afepa.eu

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

Masterprogrammet är en tvåårig utbildning med fördjupade kurser i ekonomi samt i lantbruks- och handelspolitik, miljö- och naturresurspolitik samt landsbygdsutvecklingspolitik. Som examensarbete i slutet av den tvååriga läroplanen genomför studenterna ett projekt för för att förena sina kunskaper i teori och metodik. Under programmet studerar man vid två av partneruniversiteten och får därmed en dubbel examen.

AFEPA organiseras gemensamt av fyra ledande europeiska utbildnings- och forskningsinstitutioner: Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) i Milano, Italien, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Sverige, Rheinische-Friedrich-Wilhelms Universität Bonn (UBonn) i Tyskland, samt Université catholique de Louvain (UCL) i Belgien. I samarbetet ingår även: Pontifica Universidad Catolica (PUC) i Chile, the University of Alberta (UAlberta) i Kanada och Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Spanien.

Dessa sju partneruniversitet är kända över hela världen för kvaliteten på sina utbildningar och sina vetenskapliga framgångar inom bland annat lantbruks- och miljöfrågor.

Framtidsutsikter

Examinerade studenter från AFEPA är kvalificerade att utforma och utvärdera offentlig politik inriktad på lantbruks- och livsmedelssektorn, landsbygdsområden och naturresurser. De har möjlighet att ge relevanta politiska rekommendationer för en mer hållbar utveckling och att kunna ta ansvar på internationella, nationella och regionala myndigheter, icke-statliga organisationer, konsultföretag, branschorganisationer och privata företag.

Studentliv

Välkommen in till #studysustainably där du får glimtar ur masterstudentens vardag vid SLU i Uppsala!

Fakta:

Program: 2 år, 120 hp
Nästa start: 31 augusti 2020
Språk: Engelska
Sista dag för ansökan:
  För att bli antagen till AFEPA krävs att studenten antas till programmet både av AFEPA konsortiet och av SLU. Studenter ansöker till programmet genom AFEPA konsortiet. Läs om hur du ansöker och mer om ansöknings- och antagningsprocessen på www.afepa.eu.

Sista dag för ansökan till programmet : 31 mars 2020 för icke-europeiska studenter och 15 april 2020 för europeiska studenter som vill läsa första året vid SLU (se www.afepa.eu för skillnaden mellan icke-europeiska och europeiska studenter). 

Sista dag för ansökan till programmet och Erasmus Mundus
stipendium: 31 januari 2020.

Studieavgift endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz:
Vänligen se www.afepa.eu för information om studieavgifter.

Behörighet

För att bli antagen till masterprogrammet AFEPA krävs examen på grundnivå omfattande minst 180 hp. För att påbörja programmet vid SLU krävs med fördjupning omfattande minst 90 hp inom nationalekonomi. 

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Programmet ges på engelska. Kunskaper motsvarande Engelska 6 krävs. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

För att bli antagen till masterprogrammet AFEPA krävs att studenten blir antagen till programmet både av SLU och konsortiet för AFEPA. Ansökan till programmet görs via konsortiet för AFEPA. Läs om hur du ansöker och mer om ansöknings- och antagningsprocessen på www.afepa.eu.


Kontaktinformation

Programadministratör Agricultural Food and Environmental Policy Analysis:

Emma Arias Olsson
Institutionen för ekonomi, SLU
emma.arias.olsson@slu.se, 018-671786

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se