Agricultural Food and Environmental Policy Analysis

Senast ändrad: 11 oktober 2017
agronom_livsmedel1.png

På det här programmet lär sig studenterna att analysera och utforma riktlinjer med fokus mot mat-, lantbruks- och miljösektorerna.

Målet med masterprogrammet Agricultural Food and Environmental Policy Analysis (AFEPA) är att ge en högkvalitativ utbildning som arbetar med och analyserar politik på nationell och internationell nivå med fokus på landsbygden samt lantbruks- och livsmedelssektorn.

AFEPA vill ge studenterna en djupare förståelse för de komplicerade socioala, ekonomiska och ekologiska effekterna av denna politik, antingen i en fungerande marknadsekonomi i EU eller i ekonomier som befinner sig i en utvecklingsfas eller övergångfas.

För mer information om AFEPA och programmets stipendier, besök http://sites.uclouvain.be/afepa/

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

Masterprogrammet är en tvåårig utbildning med fördjupade kurser i ekonomi samt i lantbruks- och handelspolitik, miljö- och naturresurspolitik samt landsbygdsutvecklingspolitik. Som examensarbete i slutet av den tvååriga läroplanen genomför studenterna ett projekt för för att förena sina kunskaper i teori och metodik. Under programmet studerar man vid två av partneruniversiteten och får därmed en dubbel examen.

AFEPA organiseras gemensamt av fyra ledande europeiska utbildnings- och forskningsinstitutioner: Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) i Milano, Italien, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Sverige, Rheinische-Friedrich-Wilhelms Universität Bonn (UBonn) i Tyskland, samt Université catholique de Louvain (UCL) i Belgien. I samarbetet ingår även: Pontifica Universidad Catolica (PUC) i Chile, the University of Alberta (UAlberta) i Kanada och Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Spanien.

Dessa sju partneruniversitet är kända över hela världen för kvaliteten på sina utbildningar och sina vetenskapliga framgångar inom bland annat lantbruks- och miljöfrågor.

Framtidsutsikter

Examinerade studenter från AFEPA är kvalificerade att utforma och utvärdera offentlig politik inriktad på lantbruks- och livsmedelssektorn, landsbygdsområden och naturresurser. De har möjlighet att ge relevanta politiska rekommendationer för en mer hållbar utveckling och att kunna ta ansvar på internationella, nationella och regionala myndigheter, icke-statliga organisationer, konsultföretag, branschorganisationer och privata företag.

Fakta:

Program: 2 år, 120 hp
Nästa start: Höst 2017
Språk: Engelska
Ansökningen öppnar:
15 september 2016
Sista dag för ansökan:
15 mars 2017 for icke-europeiska sökanden och 15 maj 2017 för europeiska sökanden.

Behörighet

För tillträde till masterprogrammet Agricultural Food and Environmental Policy Analysis måste studenterna ha genomgått en kandidatexamen eller motsvarande akademisk examen på minst tre år, motsvarande 180 hp.

Studenter på sista året av sin kandidatexamen kan antas till masterprogrammet under förutsättning att deras kandidatexamen tilldelas innan de registrerar sig på programmet.

Alla kandidater måste också ha läst kurser i matematik, statistik och ekonomi samt jordbruks-, livsmedels- och miljövetenskap på lägst grundnivå. För mer information om AFEPA och information om tillämpning och stipendier, besök http://sites.uclouvain.be/afepa/


Kontaktinformation

Programadministratör Agricultural Food and Environmental Policy Analysis:

Emma Arias Olsson
Institutionen för ekonomi, SLU
emma.arias.olsson@slu.se, 018-671786

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.

Sidansvarig: rekrytering@slu.se