Hållbara livsmedelssystem

Publicerad: 29 december 2017
agronom_livsmedel1.png

Hållbara livsmedelssystem är ett multi-disciplinärt masterprogram. Det fokuserar på hållbar utveckling i hela livscykeln för livsmedel, från primärproduktion, förädling, distribution och konsumtion.

Är du intresserad av hållbar utveckling? Det här programmet ger dig möjligheter att lära, öva färdigheter som handlar om att leda arbete samt hantera utmaningar och möjligheter inom livsmedelssystemet för en hållbar utveckling.

I dina studier får du kunskap och kompetens att identifiera, utveckla, samt utvärdera innovativa produkter, processer och system. Arbetet baseras på fallstudier i samarbete med företag och organisationer inom livsmedelssektorn. En multi-disciplinär bakgrund bland såväl studenter som lärare borgar för en kreativ dialog. Här behövs individer med både samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga bakgrunder för att utveckla hållbara livsmedelssystem.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Innehåll

Det tvååriga mastersprogrammet består av programkurser och valfria kurser där du kan fördjupa dig inom egenvalt område i kurser på SLU eller vid andra universitet.

Hjärtat i programmet ligger i utveckling av cirkulära hållbara livsmedelssystem. I dessa system ingår många aktörer som har viktiga roller i utveckling av nya innovativa lösningar. En student som har gått programmet kan arbeta inom en rad olika områden, till exempel, primärproduktion, livsmedelsindustri, dagligvaruhandel, service-organisationer, statliga myndigheter, doktorandstudier eller med policyfrågor i nationella eller internationella miljöer.

Framtid

En student som har gått programmet kan arbeta inom en rad olika områden, till exempel, primärproduktion, livsmedelsindustri, dagligvaruhandel, service-organisationer, statliga myndigheter, doktorandstudier eller med policyfrågor i nationella eller internationella miljöer.

Examen

Masterexamen i huvudområdet livsmedelsvetenskap

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.