Husdjursvetenskap

Publicerad: 19 december 2019

Våra husdjur är en stor del av vårt samhälle. De förser oss främst med mat och kläder, medan våra sport- och sällskapsdjur ger oss andra fördelar. Vad vi än förväntar oss av våra djur, är det viktigt att de både trivs inom sitt användningsområde och mår bra.

Genom forskning, utbildning och rådgivningsarbete blir studenterna på Animal Science specialiserade inom djurhållning. De kan  hjälpa till att förbättra produktionen och se till att våra djur mår bra. Husdjursvetenskap spelar en allt större roll internationellt när det gäller att förbättra och utveckla djurhållning i praktiken. Masterprogrammet är 2 år och förbereder dig för jobb inom en rad olika områden.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

Genom att välja kurser och eget huvudämne utifrån ditt intresse för examensarbetet kan du skapa en egen inriktning för din utbildning. De delområden som finns att välja mellan är etologi/djurskydd/husdjurens miljö, nutrition/produktionsbiologi eller genetik/avel. Programmet avslutas sen med ett examensarbete på 30 högskolepoäng där du fördjupar dig i ett ämne som du själv väljer.

Programmet ger dig en vetenskaplig grund som gör det möjligt att identifiera, analysera och lösa problem samtidigt som du har djurens och samhällets behov i fokus. Flera lärare på programmet är forskare och som student kommer du därför kunna vara i nära kontakt med aktuell forskning. Kurserna omfattar olika undervisningsmetoder, t.ex. föreläsningar, laborationer, seminarier, studiebesök och kortare projekt.

 Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Framtid

Intresset för djur och deras samspel med människan har lett till en stark arbetsmarknad för husdjursvetare. Utbildningen ger dig en masterexamen med inriktning på husdjursvetenskap. Som husdjursvetare kan du arbeta nationellt eller internationellt med forskning eller produktutveckling, jordbruk/djurrådgivning och utvärdering. Det finns även spännande karriärmöjligheter inom undervisnings-, informations- och journalistikbranschen.

Examen

Masterexamen inom husdjursvetenskap, 120hp.

 

European Master in Animal Breeding and Genetics

This a joint programme between SLU and five other European universities (Wageningen University, University of Göttingen, AgroParisTech, Norwegian University of Life Sciences (NMBU), and University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU, Vienna). The first year of studies is either in Wageningen or Göttingen, and the second year is at one of the other universities, depending on chosen study track.

The common vision of the programme is to deliver graduates that are experts in animal breeding and genetics, but with different foci, depending on their chosen study track. This will make them suitable for, e.g., managing breeding programmes in low-income countries, conducting breeding value estimations as required by industry, or responding to societal needs to combat climate change or improving animal welfare through breeding. The ultimate goal is to train a new generation of graduates that are fit to respond to current and future needs of the animal breeding sector in the global context.

The EMABG is a joint master programme that fills a real need for the industry sector and the whole society. It is designed to answer the scientific, practical and societal challenges of animal breeding and genetics. These challenges can be summarised for both developed and low-income countries as follows:

  • meet the increased demand for animal and fish products, while preserving or improving the quality of the products, the welfare of animals and minimizing the environmental impact;
  • preserve natural resources, with special attention to biodiversity;
  • make efficient use of novel tools and technologies to reach these goals while maintaining societal acceptance of animal breeding;
  • develop sustainable animal breeding programmes that contribute to improved livelihood of farmers and efficient food chains;
  • develop sustainable breeding programmes that contribute to improved health and welfare of companion animals, including populations in zoos and nature reserves.

Follow this link for more information and for application (before 15 February):
www.emabg.eu


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se