Management of Fish and Wildlife Populations

Publicerad: 12 juni 2020

Vill du bidra till en hållbar förvaltning av världens fisk- och viltresurser? Programmet förbereder dig för en karriär inom både statliga och icke-statliga organisationer.

Programmet har ett internationellt sökintag och all undervisning sker därför på engelska. 

Vad har fisk och vilda djur för betydelse för samhället? Hur kan vi hantera fisk- och viltpopulationer på ett hållbart sätt? Genom att kombinera både vetenskaplig teori och praktiska metoder, ger detta program studenter goda kunskaper om ekologi, förvaltning och bevarandet av fisk och vilt, samt kunskap om gällande lagar och konventioner både i Sverige och utomlands. Programmet innehåller både obligatoriska kurser, ett examensarbete och valbara kurser.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Läs om exempel på vad SLU gör, knutet till de globala målen

Det här läser du på programmet

Programmet omfattar olika aspekter av hur man bäst kan förvalta och bevara fisk och vilt. Programmet riktar sig till både svenska och internationella studenter. Det erbjuds av Institutionen för vilt, fisk och miljö, där cirka 60 forskare och doktorander aktivt bedriver forskning inom fisk och viltförvaltning, mänsklig påverkan och bevarande av den biologiska mångfalden.

 Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb

Framtidsutsikter

Några av våra utexaminerade studenter har gått vidare till forskarutbildningar. Vår internationella och mycket aktiva forskning ger många möjligheter, hela vägen upp till att skapa sig en karriär inom fisk- och viltforskning.

Andra studenter har gått vidare till aktiva roller i dagens fisk- och viltvård, hittat karriärer inom lokala, regionala och nationella myndigheter som ansvarar för förvaltning av naturresurser, icke-statliga organisationer som arbetar med bevarandefrågor på nationell eller internationell nivå, sammanslutningar av jägare eller fiskare, markägarföreningar, privata företag verksamma inom naturresursförvaltning (t.ex. skogsbruk och vattenkraftsföretag) och naturturismföretag.

Examen

Vid avslutade och godkända studier erlägger du en masterexamen i biologi.

Vill du veta mer?

Skicka gärna ett mejl till programmets studierektor John Ball. Honom når du på: john.ball@slu.se 

Skicka gärna med ditt nummer så ringer han upp och berättar mer om programmet och hur det är att studera i Umeå!


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se