Sustainable Forest and Nature Management

Senast ändrad: 11 oktober 2017
skogsmastare_600x600.png

Skulle du vilja ha en djupare förståelse av skogs- och naturvård? Vill du arbeta som skogsexpert i en internationell miljö?

Erasmus + Masterprogrammet i Hållbart Skogsbruk och Naturvård (SUFONAMA) är ett tvåårigt internationellt program. Det syftar till att öppna upp och bredda kunskapen för att ta itu med de enorma utmaningar som finns i en hållbar förvaltning av naturresurser, nämligen den utmaning som finns för skogsbruk och natur i ett integrerat landskap.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

Skogssektorn står inför stora förändringar. Skogar betraktas inte längre enbart som virkesproduktionsfabriker. Perspektivet har breddats och det stora utbudet från skogarna har blivit en angelägen fråga för hela samhället - regioner, nationer och det globala samhället. Även över gränserna då länder delar ekologiska och sociala problemställningar. Likaså har skogsindustrin och marknaden blivit alltmer gränsöverskridande. Följaktligen måste skogliga experter i dag ha ett brett perspektiv och kunna arbeta i en internationell miljö.

För att möta dessa behov, erbjuder SLU andra årets studerande i SUFONAMA samma kurspaket som masterprogrammet Euroforester. Programmet är avsett för studenter med en kandidatexamen eller motsvarande inom skogsbruket.

SUFONAMA består av ett första år på en av tre institutioner: Bangor (Wales), Köpenhamn (Danmark) eller Gött (Tyskland) och ett andra år på en av de fem deltagande institutionerna, med tillägg av Padova (Italien) och Alnarp (Sverige). Byggstenarna är befintliga masterprogram samt forskning och nättjänster. Syftet med det första studieåret är att ge en grundlig och bred bas inom hållbart skogsbruk och naturvård. Det finns alltså en gemensam programspecifikation för det första året - lärandemålen är likartade på de tre institutionerna och lägger grunden för att låta studenterna välja fritt bland de fem olika alternativen under sitt andra år. SLU erbjuder ett program för specialisering av den boreala skogen. På sommaren efter det första året möts alla elever i en gemensam sammankomst som erbjuds av en av de deltagande institutionerna.

Fakta:

Program: 2 år, 120 hp

Nästa start: Ingen antagning till 2017

Språk: Engelska

Datum för sista ansökan:  Ingen antagning till 2017


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.

Sidansvarig: rekrytering@slu.se