Sveriges lantbruksuniversitet

Agronom - husdjur

Rådgivare i hållbar produktion av livsmedel eller produktutvecklare?

Utbilda dig till husdjursagronom om du vill bli specialist på djur, djurhållning och hållbar produktion av livsmedel av hög kvalitet. Du lär dig om allt från god skötsel av djur till utfodring och avel.
PROGRAMINFORMATION

Lantbrukets djur är viktiga för oss, vårt landskap och vår framtid. Som husdjursagronom kan du göra nytta för djuren och bidra till en långsiktigt sund produktion av livsmedel.  

Det femåriga programmet ger dig teoretiska och praktiska kunskaper om djurriket och husdjursskötsel. Du studerar bland annat anatomi, fysiologi, utfodring, avel och djurs beteende innan du fördjupar dig ytterligare inom lantbrukets djur. Genom att läsa programmet får du goda kunskaper om de livsmedelsproducerande djurens roll i livsmedelssystemet. Du lär dig planera för olika typer av djurhållning och bästa möjliga produktkvalitet. Redan före din examen har du möjlighet att praktisera som agronom .

FAKTA & BEHÖRIGHET
Språk: Svenska
Antal platser: 30
Sista anmälan: 2020-04-15
Urval: Betyg och högskoleprov.
Examen: Utbildningen leder till en agronomexamen (Degree of Master of Science in Agriculture).
Behörighet:
För att bli antagen till agronomprogrammet - husdjur krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11:
• Biologi 2
• Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2
• Kemi 2
• Matematik 4

Betygskrav: I ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Det finns meritkurser enligt respektive områdesbehörighet.

Kraven på särskild behörighet, enligt ovan, kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.
SCHEMA OCH KURSER

Programmet syftar till att ge den studerande en helhetssyn vad gäller djurhållning inom lantbruksnäringen och en fördjupad kunskap inom djurens biologi.

Utbildningen börjar med att ge en naturvetenskaplig kunskapsgrund med bl. a. kurser i biokemi, cellbiologi, mikrobiologi och statistik. Dessa kunskaper är nödvändiga för att senare kunna förstå husdjursvetenskapliga kurser inom ex. fysiologi, nutrition, genetik, etologi och djurskydd. I de djurslagsspecifika kurserna under åk 3 får de husdjursvetenskapliga ämnena en lantbruksvetenskaplig tillämpning från ett hållbart perspektiv. År tre avslutas med ett självständigt arbete på 15 hp (kandidatarbete).

Under år fyra ges en fördjupning inom huvudområdet husdjursvetenskap. Utbildningen omfattar kurser där studenterna kombinerar sina kunskaper i mer komplexa sammanhang och en lantbruksvetenskaplig koppling i kurser inom agronomyrket. 

Programmet avslutas med ett självständigt arbete på 30 hp (examensarbete), där studenten får tillämpa sina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom husdjursvetenskap. Programmet förbereder för en forskarutbildning.

Det finns även möjlighet till praktik i grundläggande djurhantering och en yrkesinriktad praktik i företag och organisationer.

Programmet vilar på vetenskaplig grund och SLU:s breda forskning används i mycket hög grad i undervisningen, samtidigt som programmet har näringslivsanknytning. Kursutbudet grundar sig på vetenskapliga metoder som används i husdjursvetenskap samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom det agrara husdjursvetenskapliga området.

Programmet ges på svenska. Kurser på engelska förekommer.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Efter din utbildning kan du till exempel jobba som:

  • rådgivare
  • utredare
  • djurskyddsinspektör
  • produktutvecklare
  • biståndsarbetare
  • konsult
  • informatör
Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15


Sidansvarig: study@slu.se
Loading…