Agronom - husdjur

Publicerad: 11 oktober 2017
agronom-husdjur1.png

Är du intresserad av lantbruk och ett arbete med fokus på djurvälfärd och hållbar produktion? Som husdjursagronom får du gedigna kunskaper om lantbrukets djur, allt från fysiologi, skötsel, hälsa och beteende till utfodring och avel.

Lantbruket är en viktig del av samhället. Vi är beroende av de livsmedel som produceras och vårt landskap är format av grödor och djur. Som husdjursagronom arbetar du för att lantbrukets djur ska må bra och producera bra.

Programmet ger dig kunskaper om djurens funktion och behov samt även om hur lantbruket ska kunna producera livsmedel på ett hållbart sätt. Du lär dig planera för olika typer av djurhållning genom att ta hänsyn till djurens förutsättningar, produktkvalitet och lantbrukarens ekonomi.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

Under programmets introduktion behandlas bland annat djurrikets uppbyggnad, praktisk husdjursskötsel och olika djurhållningssystem. Under första året studerar du även matematik och statistik, djurens beteende (etologi) samt grunderna inom zoobiologin. SLU erbjuder även praktik i egna djurbesättningar.

Under årskurs 2 och 3 studerar du husdjurens fysiologi, nutrition samt avel. Du läser även kurser i ekonomi,växtodling, landsbygdsutveckling och livsmedel. De sistnämnda kurserna läser du tillsammans med studenter från de övriga agronomprogrammen, och på så vis får du kunskap om lantbrukets olika sektorer och din roll i yrkeslivet. Det tredje året avslutas med ett examensarbete (kandidatarbete) som ger dig en kandidatexamen i husdjursvetenskap.

Under årskurs 4 och 5 fördjupar du dina kunskaper om lantbruk och lantbrukets djur ytterligare. Som nästan färdig agronom kan du även praktisera som agronom ute i näringslivet eller vid myndighet. Utbildningen avslutas med ett 20 veckors examensarbete.

Programmets undervisning sker genom grupparbeten, föreläsningar, laborationer, seminarier, studiebesök, fältexkursioner och projektarbeten.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Efter din utbildning kan du t.ex. jobba som rådgivare inom husdjursnäringen, utredare, djurskyddsinspektör, produktutvecklare, biståndsarbetare, konsult i husdjursfrågor, informatör, journalist, forskare, lärare på naturbruksskolor, m.fl.

Här kan du arbeta

Landsbygdsdepartementet, Hushållningssällskapen, Svensk Avel, LRF Mjölk, Växa Sverige, DeLaval, Jordbruksverket, länsstyrelser, kommuner...

Film med Therese Carlsson - husdjursagronom

Har du sett SLU:s andra djurutbildningar?

Vet du om att SLU har totalt sex djurutbildningar? 

Gå in på länken nedan för att läsa mer om de olika djurutbildningar SLU ger: 

Studieorten Uppsala

Uppsala är en stad med ett pulserande studentliv! Här finns SLU:s största campus, Campus Ultuna, som ligger sex kilometer söder om centrum i en trivsam och grön miljö.

Läs mer om studieorten Uppsala

Framtidsutsikter

Agronomer anses enligt fackförbundet SACO ha en balanserad arbetsmarknad, ungefär lika många avgångar som antalet nyutexaminerade.

Förkunskapskrav / Behörighet

Inte behörig? Läs SLU:s naturvetenskapliga bastermin för behörighet till Agronom-Husdjur.

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt: 

Områdesbehörighet A11 (2011-)

  • Biologi 2
  • Fysik 1a alt Fysik 1b1 + 1b2 
  • Kemi 2 
  • Matematik 4

Eller områdesbehörighet 14 (2000-2011)

  • Biologi B 
  • Fysik A 
  • Kemi B 
  • Matematik D

 Mer om behörighet och reell kompetens hittar du på våra behörighetssidor.

Ersättningsmöjligheter: 
Ersättningsmöjligheter finns för biologi 2/B. Vänligen besök www.slu.se/ersattningsmojligheter för mer information.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd. 

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som finns för varje enskild kurs.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.

Sidansvarig: rekrytering@slu.se