Sveriges lantbruksuniversitet

Agronom - landsbygdsutveckling

Småföretagare eller projektledare i EU?

Om du vill ha gränslösa möjligheter ska du bli agronom med inriktning mot landsbygdsutveckling. Du kan arbeta med hållbar utveckling och konflikthantering på både lokal och global nivå.
PROGRAMINFORMATION

Det här är en utbildning som sätter landsbygden och de människor som verkar här i perspektiv. Och då handlar det inte bara om Sverige, utan också om andra länders sätt att hantera naturresurserna och det sociala kapitalet.

Politik, befolkningsfrågor, kritisk analys av omvärlden, hållbar utveckling, konflikthantering och kommunikation är innebörden i några av de spännande ämnen du kommer att läsa. Du som söker den här utbildningen kommer snabbt att inse att du jobbar med riktiga frågor redan från början, och dessutom på olika samhällsnivåer.

FAKTA & BEHÖRIGHET
Språk: Svenska
Antal platser: 35
Sista anmälan: 2020-04-15
Examen: Agronomexamen/Degree of Master of Science in Agriculture
Behörighet:
För att bli antagen till agronomprogrammet landsbygdsutveckling krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A3:
- Matematik 3b alternativt Matematik 3c
- Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1 alternativt Bi 1, Fy 1b1 + 1b2, Ke 1)
- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande från Naturbruksprogrammet:
- Kursen Naturkunskap 1a1
och dessutom ett av följande alternativ
- kurserna Djuren i naturbruket och Djurhållning eller
- kurserna Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller
- kurserna Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller
- kursen Mångbruk i skog samt någon av kurserna Skogsskötsel 1, Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1.

Betygskrav: i var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget godkänd.

Ersättningsmöjligheter finns för kurser i naturkunskap. Här hittar du samtliga ersättningsmöjligheter.
SCHEMA OCH KURSER

Programmet omfattar fem års heltidsstudier och innehåller teman som berör utvecklingsteorier, demografi och befolkningsdynamik, institutionella och politiska förändringar samt kommunikation och konflikthantering.

Utbildningen ger också förståelse inom områden såsom kulturen som drivkraft och traditionsbärare, landskapets och jordbrukets betydelseentrepenörskap och företagsekonomiska villkor samt lärande och metoder i arbetet.

Ett viktigt tema är också hur samspelet mellan naturresursutnyttjandet och ekosystemens produktion och tjänster fungerar och hur strategier för försörjning och ekonomisk utveckling i lokalsamhällen är kopplade till globaliseringen. Under hela programmet finns tillämpade och fördjupade kurser samt samläsning med andra agronomer.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Som agronom med inriktning på landsbygdsutveckling kan du arbeta både lokalt, nationellt och internationellt på exempelvis myndigheter, företag och i organisationer. Efter din utbildning kan du till exempel jobba som:

  • projektledare i EU
  • landsbygdsutvecklare/-strateg
  • handläggare för bistånd
  • rådgivare
  • forskare
  • journalist
  • småföretagare
Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15


Sidansvarig: study@slu.se
Loading…