Sveriges lantbruksuniversitet

Agronom - livsmedel

Kvalitetschef eller livsmedelsinspektör?

Du kan bidra till att vår mat blir god, nyttig, säker och hållbart producerad. Som agronom med inriktning på livsmedel har du full koll på råvaror, näringslära, produktion och kvalitetssäkring.
Sök programmet nu
PROGRAMINFORMATION

Alla vill vi ha god, nyttig, säker och hållbart producerad mat. Men hur ska den kunna vara allt det här? Och hur kan du själv påverka matens väg från jord till tallrik? Det är just den här typen av frågor som får sina svar på programmet agronom – livsmedel.

Utbildningen är bred. Du som blir agronom vet var mjölken, mjölet och bönorna kommer ifrån. Men du blir också en livsmedelsvetare med djupa kunskaper om maten. Du lär dig att förstå råvarorna och deras egenskaper, bland annat utifrån ett kemiskt och biologiskt synsätt. Du kanske även vill läsa delar av din studietid utomlands – här finns goda möjligheter.

FAKTA & BEHÖRIGHET
Programkod: NY010
Namn: Agronomprogrammet - Livsmedel
Studiestart: HT 2020
Studieort: Uppsala
Omfattning: 5 år, 300 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Språk: Svenska
Antal platser: 30
Sista anmälan: 2020-04-15
Anmälningskod: 91043
Urval: Betyg och högskoleprov
Examen: Agronomexamen
Behörighet:
Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11:
- Biologi 2
- Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + Fysik 1b2
- Kemi 2
- Matematik 4

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Det finns meritkurser enligt respektive områdesbehörighet.
SCHEMA & KURSER

Årskurs 1

Programmet börjar med en introduktionskurs, där du får bekanta dig med ämnet livsmedelsvetenskap. Kursen ger också en introduktion i allmänna färdigheter som hör till universitetsstudier, som t.ex. vetenskapligt skrivande, etik, vetenskapsteori etc. Du läser också ämnen som kemi, biokemi, cellbiologi, immunologi, och genetik. 

Årskurs 2

Andra året bygger på med naturproduktkemi, växt- och djurfysiologi, virologi och mikrobiologi. Dessa ämnen behöver du för att förstå hur växter och djur som ska bli livsmedel är uppbyggda och hur de fungerar.

Årskurs 3

Störst fokus på livsmedel ligger under det tredje året. Då fördjupar du dig i kemiska reaktioner i maten under tillverkning och lagring. Du läser också om de vegetabiliska och animaliska livsmedelsråvarornas kemiska sammansättning och egenskaper, näringslära och om mikroorganismers positiva eller skadliga verkan på maten. En kurs i livsmedelslagstiftning och kvalitetssäkring ger viktig kunskap om hur företagen använder kvalitetssystem.. Du avslutar utbildningen med ett självständigt arbete.

Årskurs 3 avslutas med ett självständigt arbete som ger dig möjlighet att ta en kandidatexamen.

Programmet sista del
- fördjupning, praktik och möjlighet till utlandsstudier

Under utbildningens senare del fördjupar du dig inom olika livsmedelsgrupper såsom växt-, kött-, och mjölkprodukter. Den agrara delen av utbildningen läses tillsammans med studenter i de andra agronomprogrammen och ger fördjupade tvärvetenskapliga kunskaper i hur råvarorna produceras och hur det påverkar livsmedelskvaliteten. Utbildningen har en anknytning till arbetslivet genom projektarbeten, externa föreläsare, studiebesök och möjligheten till att genomföra en s.k. kvalificerad agronompraktik i näringslivet eller vid myndighet. På det sättet skapar du värdefulla kontakter för framtiden. Du har också möjlighet att studera ämnen som marknadsföring, projektledning och kommunikation. Och varför inte tillbringa delar av din studietid utomlands?

Utbildningen har också stark anknytning till aktuell livsmedelsforskning. Du kan göra ditt avslutande självständiga arbete i pågående forskningsprojekt eller i samarbete med ett företag.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

När du läst klart kan du arbeta både på en myndighet, ett företag eller i en branschorganisation. Som livsmedelsagronom hamnar man ofta i projektledande position, till exempel som:

  • kvalitetskontroller
  • livsmedelsinspektör
  • forskare
  • konsult
  • certifieringsinspektör
  • produktutvecklare

Vad blev det av dem? 

Undrar du vad som händer efter studierna på SLU? Klicka här för att se filmer med våra alumner. 

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Campus Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15


Sidansvarig: study@slu.se
Loading…