Sveriges lantbruksuniversitet

Agronom - mark/växt

Växtodlingsspecialist eller miljörådgivare??

Om du vill utveckla dagens och forma framtidens lantbruk ska du läsa till agronom med inriktning på mark/växt. Du kan med din kunskap bidra till en effektiv och hållbar växtproduktion.
PROGRAMINFORMATION

Befolkningen ökar och klimatet förändras. Mer och mer mat behövs, men hur mycket klarar vår jord egentligen? Det här är utbildningen för dig som inte bara vill stå vid sidan och titta på. Du vill vara med och påverka, och du vill kunna produktion av växter i lantbruket.

Här är det de riktiga och jordnära frågorna som gäller.  Bland annat hur vi utvecklar och formar det moderna jordbruket lokalt och globalt mot en mer hållbar produktion. Din kunskap på utbildningen kan du använda för att påverka framtidens tillgång på mat, foder, energi och hur vi hållbart förvaltar mark och vatten.

Mycket av det du läser är naturvetenskapligt, exempelvis miljövetenskap, kemi, biologi, ekologi och markvetenskap. Det här läser du för att förstå vad som händer när man brukar jorden, något du sedan lär dig i andra kurser. Längre fram i utbildningen kommer du bland annat läsa om jordbearbetning, genetik, jordmåner i världen och ekologisk odling

FAKTA & BEHÖRIGHET
Språk: Svenska
Antal platser: 35
Sista anmälan: 2020-04-15
Urval: Betyg och högskoleprov
Examen: Utbildningen leder till agronomexamen.
Behörighet:
För att bli antagen till agronomprogrammet mark/växt krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11:
- Biologi 2
- Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2
- Kemi 2
- Matematik 4

Betygskrav: i var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget godkänd.

Det finns meritkurser enligt respektive områdesbehörighet.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.
SCHEMA OCH KURSER

Utbildningen fokuserar på olika aspekter av växtproduktion: växtskydd, odlingssystem, växtförädling, odlingsteknik, växtnärings- och vattenförsörjning och odlingens påverkan på mark, vatten och biologisk mångfald.

De första åren läser du basämnen som behövs för de kommande studierna, till exempel kemi, matematik och statistik. Du studerar också marken och dess funktion i jordbrukssystemet. Kurserna i växtfysiologi, cellbiologi och mikrobiologi ger dig kunskaperna du behöver för att förstå livsprocesser och växternas funktion. Du kommer också att lära dig mer om ekologi, genetik, flora och fauna. Därefter läser du om hur marken och växterna samspelar inom odlingssystemet och om odlingsteknik och växtskadegörare.

Vid flera tillfällen under utbildningen och redan från årskurs 1 och därefter i årskurs 3 breddar du dina kunskaper om lantbruket – inom husdjur, ekonomi, livsmedel och landsbygdsutveckling. Du får en förståelse för sambanden mellan områdena och en helhetsbild av lantbruket. Du samläser med andra agronomer och förbereder dig därmed för tvärvetenskapligt lagarbete samtidigt som du får ett värdefullt nätverk.

I slutet av det tredje året gör du ett mindre självständigt arbete som ger dig träning i att skriva vetenskaplig text. Under det fjärde året kan du fördjupa dig inom till exempel växtodling, jordbearbetning, växtnäringslära, vallodling eller jordmåner i världen. Du kan också göra praktik som nästan färdig agronom ute i näringslivet eller studera utomlands som utbytesstudent.

Mot slutet av din utbildning gör du ett självständigt arbete och har då möjlighet att fördjupa dig inom ett område som intresserar dig. Exempel på ämnen är markvetenskap, växtskydd, ekologisk odling, maltkornsodling eller om du göra ettutvecklingsprojekt utomlands. Det självständiga arbetet görs oftast på en institution vid SLU i anslutning till pågående forskning. Du kan också med fördel göra det i samarbete med näringslivet och får på så sätt värdefulla kontakter. Programmet är fem år långt, vilket underlättar om du vill ta ut en masterexamen. Du kan då också välja kurser med en mer internationell inriktning.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Som mark/växtagronom kan du jobba både i Sverige och övriga världen, till exempel som:

 • rådgivare
 • projektledare
 • konsult
 • produktutvecklare
 • forskare
 • växtodlingsrådgivare
 • Sälj- och kundansvarig
 • utvecklingschef
 • produktionschef
 • marketing manager
 • resursutvecklare
 • affärsutvecklare och rådgivare
 • lantbrukskonsulent
 • växtförädlare
 • miljökonsult
 • riksdagsledamot
 • våtmarkshandläggare
 • handläggare (på sida, jordbruksverket, etc.)
 • lantbrukare
 • journalist
Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15


Sidansvarig: study@slu.se
Loading…