Hoppa till huvudinnehåll

Skogligt basår Saknar du behörighet till skogsmästarprogrammet?

Den som blir antagen till och genomgår basåret med godkända resultat har platsgaranti till skogsmästarprogrammet vid SLU påföljande hösttermin.
Öppnen för sen anmälan

PROGRAMINFORMATION

SLU anordnar skogligt basår på tre olika platser i Sverige. Utbildningen ges i samarbete med:

 • Uppsala yrkesgymnasium Jälla
 • Stora Segerstads naturbrukscentrum i Reftele, Gislaveds kommun
 • Torsta AB i Ås, Krokoms kommun

Den som blir antagen till och genomgår basåret med godkända resultat har platsgaranti till skogsmästarprogrammet vid SLU påföljande hösttermin.

Innehåll och upplägg

Skogligt basår innebär en möjlighet för dig som inte studerat vid naturbruksgymnasium att få behörighet till skogsmästarprogrammet. Basåret består av ett utbildnings- och praktikpaket, som ger både behörighet och platsgaranti till skogsmästarprogrammet under förutsättning att du har godkända resultat. Studierna är på gymnasienivå.

Studierna på skogligt basår ger dig kunskap om förvaltning och skötsel av skog. Från att skapa ny skog, vårda och sköta den, till att slutligen föryngringsavverka. Förutom det praktiska arbetet i skogen, lär du dig även hur du i förvaltning och skötsel kan tillgodose olika intressen som till exempel rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald.

Praktiken omfattar halva kurstiden och genomförs exempelvis hos olika skogsföretag eller organisationer, t ex Skogsstyrelsen, skogsägarförening eller skogsbolag. Det kan också vara vid en virkesmätningsförening, på en kommun eller hos en skoglig entreprenör.

Du har möjlighet att själv påverka praktiken och genomföra den på din hemort eller annan plats än utbildningsorten. Exempel på vanliga arbetsuppgifter under praktikperioderna är skoglig inventering och planering, skogsvårdsåtgärder som plantering och röjning, avverkning och virkestransport samt medverkan i kontakter med skogsägare.

Anmälan

Mellan 15 mars 2024 - 15 april 2024 via antagning.se. Godkänt basår ger platsgaranti till skogsmästarprogrammet 180 hp, programstart 2025.

FAKTA OCH BEHÖRIGHET

Basårets omfattning: 40 veckor, 60 förutbildningspoäng (fup), 1 år

Studiestart:

 • Jälla naturbruksgymnasium – augusti 2024
 • Stora Segerstads naturbrukscentrum - augusti 2024
 • Torsta AB – augusti 2024

Anmälningskod och antal platser:

 • Jälla naturbruksgymnasium i Uppsala: 20 platser, anmälningskod 11005
 • Stora Segerstads naturbrukscentrum i Reftele, Gislaveds kommun: 20 platser, anmälningskod 11004
 • Torsta AB i Ås, Krokoms kommun: 10 platser, anmälningskod 11006

Platsgaranti: 

Den som blir antagen till och genomgår basåret med godkända resultat har platsgaranti till skogsmästarprogrammet vid SLU påföljande hösttermin.

Behörighet

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt:

Områdesbehörighet A14

 • Matematik 2a, 2b eller 2c
 • Naturkunskap 2 (alt Bi 1, Ke 1 och Fy 1a eller Fy 1b1+1b2)
 • Samhällskunskap 1b eller 1a1 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2)

Områdesbehörighet 15

 • Matematik B
 • Naturkunskap B (alt Bi A, Fy A och Ke A)
 • Samhällskunskap A

Läs mer om ersättningsmöjligheter för naturkunskap.

 

KURSPLAN

Kurser i programmet

 • Motor- och röjmotorsåg 1 - 4 veckor
 • Skogsskötsel 1 - 4 veckor
 • Virkeslära - 4 veckor
 • Terrängtransporter - 4 veckor
 • Virkestransport med skotare - 4 veckor

Praktik i programmet

 • Tillämpade yrkesfärdigheter, verksamhetsförlagd praktikkurs 1 - 4 veckor
 • Tillämpade yrkesfärdigheter, verksamhetsförlagd praktikkurs 2 - 4 veckor
 • Tillämpade yrkesfärdigheter, verksamhetsförlagd praktikkurs 3 - 4 veckor
 • Tillämpade yrkesfärdigheter, verksamhetsförlagd praktikkurs 4 - 4 veckor
 • Tillämpade yrkesfärdigheter, verksamhetsförlagd praktikkurs 5 - 4 veckor

EFTER BASÅRET

Basåret ger platsgaranti

Den som blir antagen till och genomgår basåret med godkända resultat har platsgaranti till skogsmästarprogrammet vid SLU påföljande hösttermin.


Kontaktinformation

Programstudierektor Skogsmästarprog. & Skogligt basår:

Börje Börjesson 0222 – 349 54, 076 – 58 61 775     
Skogsmästarprogrammet, SLU
E-mejl: borje.borjesson@slu.se

Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Madeleine Sjöblom, tel: 018-727 39 35
Programrektor naturbruk
E-mejl: madeleine.sjoblom@uppsala.se

Rune Simonsen, tel: 070-68 31 863
Skogslärare
E-mejl: rune.simonsen@skola.uppsala.se

Stora Segerstads Naturbrukscentrum

Håkan Hulebo, tel: 010-24 42 632, 070-34 71 946
Utvecklingsledare
E-mejl: hakan.hulebo@rjl.se

Torsta AB

Helen Hansen Axelsson, tel:  070- 26 01 388
Utbildningsledare vuxenutbildning
E-mejl: helen.axelsson@torsta.se

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…