Sveriges lantbruksuniversitet

Etologi och djurskydd

Expertrådgivare eller djurskyddsombud?

Är du intresserad av djurs beteende och behov? Etologi och djurskyddsprogrammet ger dig kompetens att arbeta med djur, djurhållning och människor. Du får kunskaper för att kunna arbeta för djurens bästa.
Sök programmet nu
PROGRAMINFORMATION

Är du intresserad av djurs beteende och behov? Funderar du över vad man kan göra för att ge våra djur så bra förutsättningar som möjligt? Då ska du läsa programmet Etologi och djurskydd. Här får du en bra grund att stå på för att kunna arbeta för djurens bästa.

Etologi och djurskyddsprogrammet ger dig kompetens att arbeta med djur, djurhållning och människor. Undervisningen bygger på att du som student får ta mycket eget ansvar, jobba med verklighetsanknutna situationer och därmed lära dig ett arbetssätt som du kommer att ha nytta av i framtiden.

Viktigt kompetens som efterfrågas

För att djurskyddslagstiftning och djurhållning i praktiken ska bli så bra som möjligt behövs människor med vetenskapligt och praktiskt grundade kunskaper. Det etiska medvetandet ökar i samhället och detta skärper kraven på en god djurhållning inom livsmedelsproduktion, försöksdjurhållningen, djurparker och för våra sällskapsdjur. 

FAKTA & BEHÖRIGHET
Programkod: VK005
Namn: Etologi och djurskydd - kandidatprogram
Studiestart: HT 2020
Studieort: Uppsala
Omfattning: 3 år, 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Språk: Svenska
Antal platser: 30
Sista anmälan: 2020-04-15
Anmälningskod: 91038
Urval: Betyg och högskoleprov.
Examen: Utbildningen leder till en kandidatexamen i husdjursvetenskap (Degree of Bachelor of Science with a major in Animal Science).
Behörighet:
För att bli antagen till Etologi och djurskydd - kandidatprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11:
• Biologi 2
• Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2
• Kemi 2
• Matematik 4

Betygskrav: I ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Kraven på särskild behörighet, enligt ovan, kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.
SCHEMA & KURSER

Årskurs 1

Under din första termin läser du först en naturvetenskaplig grundkurs som innehåller både evolutionsbiologi, ekologi, matematik, statistik och anatomi. Sedan läser du den första kursen i etologi (läran om djurs beteenden) och djurskydd. Andra terminen ägnas åt djurhållning och djurhälsa och avslutas med biokemi och cellbiologi.

Årskurs 2

Årskurs två läser du ännu mer om djurens biologi främst fysiologi och avel. Du läser också om hur man praktiskt utfodrar djur, samt en kurs där du lär dig om djurskyddslagstiftningen. Dessutom får du stifta bekantskap med ämnet antrozoologi (läran om relationer mellan djur och människor) under det andra året.

Årskurs 3

Det tredje året inleds med en kurs om djurmiljö där bland annat ämnen som slakt och avlivning tas upp och sedan kan du välja olika kurser inom etologi, antrozoologi, bevarandebiologi och djurskydd innan ett avslutande examensarbete.

Vetenskaplig grund med verklighetsanknytning

Under hela utbildningen lägger vi stor tonvikt vid vetenskaplighet, verklighetsanknytning och social kompetens. Du kommer att möta lärare med mycket god ämnesmässig och pedagogisk kompetens och under utbildningen gör du även en mängd studiebesök vilket ger dig goda kontakter med näringslivet.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Efter studierna kan du jobba inom både privat och offentlig sektor. Här är några exempel:

  • Djurparker
  • Länsstyrelser
  • Kommuner
  • Jordbruksverket
  • Näringsdepartementet
  • Lantbruksnäringen
  • Läkemedelsföretag
Stadsbild av Uppsala under sommaren

Campus Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 

Relaterade sidor:
Sidansvarig: study@slu.se
Loading…