Hortonomexamen

Publicerad: 11 maj 2022
Solrosor, kronblad, person som undersöker. Svartvit tredimensionell bild.

Vill du vara med och påverka vår framtid i hållbar inriktning? Med en hortonomexamen är du expert på växtbiologi och har ingående kunskaper om hur växterna påverkas av miljön inom odling eller lagring.

SLU omstrukturerar och utvecklar sina trädgårdsutbildningar. 

För att bli hortonom läser du först ett treårigt program på grundnivå och sedan ett tvåårigt masterprogram på avancerad nivå. Vill du bli hortonom söker du först till Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram och tre år senare till masterprogrammet Horticultural Science. Genom dina kursval inom trädgårdsingenjör: odling och masterprogrammet Horticultural Science bygger du din hortonomexamen.

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Hortonomer arbetar ofta som experter som meddelar kunskap mellan myndigheter, odlare och andra aktörer inom trädgårdsbranschen. Det handlar om frukt, bär, grönsaker, växter för inom- och utomhusmiljöer och växter för nya användningsområden. Arbetsuppgifterna kan till exempel vara att ge råd till odlare, tolka EU-direktiv, göra utredningar och ta fram nya sorter eller utveckla växtskydd i en hållbar inriktning. Hortonomer kan jobba som exempelvis rådgivare, handläggare, konsult, lärare, forskare, odlare, produktutvecklare, biståndsarbetare eller egenföretagare.

Här kan du arbeta

Hortonomer kan arbeta vid till exempel Jordbruksverket, Fritidsodlingens Riksorganisation, kommuner, Länsstyrelser, plantskolor, Hushållningssällskap, LRF Konsult, ICA Frukt & Grönt, Kemikalieinspektionen och SLU.

Om du vill läsa vidare efter examen

Efter utbildningen kan du läsa fristående kurser vid universitet och högskolor eller bli antagen till forskarutbildning.

Film

Har du sett våra andra trädgårdsutbildningar?

Är du intresserad av att lära dig mer om trädgård och växter? Kanske hur man på bästa sätt formger en trädgård, eller hur man skapar bästa möjliga förutsättningar för odling? SLU har flera utbildningar som med olika infallsvinklar behandlar ämnena trädgård och växter. 

Följ respektive länk nedan för att läsa mer om trädgårdsutbildningarna och andra liknande utbildningar: 

 

Studieorten Alnarp

SLU i Alnarp ligger i en grön oas mitt i Öresundsregionen. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna Malmö, Lund och Köpenhamn. Här finns mycket att upptäcka för dig som är student! 

Läs mer om Alnarp

Utveckling av trädgårdsutbildningarna

Arbete pågår med att utveckla trädgårdsutbildningarna i Alnarp.

Här kommer du att kunna läsa mer om vad som planeras och få svar på vanliga frågor.

Kontaktperson är Sara Spendrup, projektledare. Tel: 040-41 55 07.

Vad gör en hortonom?

Som hortonom har du ingående kunskap om hur olika växter fungerar och hur växternas inre processer påverkas av olika faktorer. I ditt framtida yrke kan du komma att ansvara för produktion, hantering, kvalitet och användning av frukt, bär, grönsaker, träd och prydnadsväxter.

Du kan ha kompetens att arbeta med biologiskt växtskydd eller miljöfrågor inom produktionsledet eller hos myndigheter, eller inom handeln med marknads- och kvalitetsfrågor. Du kan söka dig till nya områden under utveckling som hur växter och trädgårdsprodukter påverkar vår hälsa eller hur värdefulla sorter bäst kan bevaras för framtiden.  Din breda kompetens passar inom många yrkesområden.

Framtidsutsikter

Hortonomens breda kompetens passar inom många yrkesområden. Enligt SACO-förbundets information om hortonom råder det balans på arbetsmarknaden. Sveriges Hortonomförbund har mer information om yrket och branschen.

Examen

En kombination av programmen Trädgårdsingenjör: odling och masterprogrammet Horticultural Science möjliggör en hortonomexamen om examenskraven uppfylls.

Vill du veta mer om vilka examenskrav som gäller för att kunna bli hortonom? Följ länken här!

Studentliv

Välkommen in till pluggagrönt där du får glimtar ur studentens vardag vid SLU i Alnarp!


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15