Sveriges lantbruksuniversitet

Jägmästare

Expertrådgivare eller skogsekonom?

Bli jägmästare och arbeta med en av Sveriges största exportprodukter. Du får kunskaper i marknadsföring, internationell skogspolitik och naturligtvis även skogsskötsel.
PROGRAMINFORMATION

Det är i skogen det händer. Det är här Sveriges största exportprodukt finns, här skapas 200 000 jobb och naturliga rikedomar. Men skogen måste skötas rätt, hållbart och varsamt. Det är bland annat därför skogsvetenskaplig utbildning finns.

Kolla dig runt där du är just nu. Var finns skogen i just din omgivning? Svaret: nästan överallt. Vad skogen ger finns i golv, väggar, tak, möbler, inredning, böcker, tidningar, förpackningar och massor av andra vardagliga saker.

Skogen är ständigt närvarande och det behövs utbildade människor som hjälper världen att dra nytta av skogens resurser och att ställa om från fossilt till biobaserat.

Din femåriga utbildning börjar med det grundläggande: tre års studier i biologi, ekologi, marklära, skogsskötsel, statistik, skogsekonomi, skoglig planering, skogsteknik och virkeslära.

Nu har du grunden för att välja det du vill specialisera dig i. Det är nu det blir riktigt spännande. Vad vill du göra under dina två sista år på utbildningen? Du kanske vill fördjupa dig i skogsförvaltning, förädling eller råvaruförsörjning. Eller kanske vill du studera utomlands? Vad du än väljer har du skaffat dig en skoglig utbildning med hög kompetens och chans att påverka den globala framtiden.

Efter jägmästarprogrammet har du ryggsäcken full av kunskaper om hur skogen ska skötas ur sociala, ekonomiska och biologiska aspekter. Och du har lärt dig förstå skogen, hur den fungerar och används på bästa hållbara sätt.

På SLU finns också det kortare och mer praktiskt inriktade Skogsmästarprogrammet (180hp).

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

FAKTA & BEHÖRIGHET
Språk: Svenska
Antal platser: 80
Sista anmälan: 2020-04-15
Urval: Betyg och högskoleprov.
Examen: Utbildningen leder till jägmästarexamen. Den engelska benämningen är Master of Science in Forestry.
Behörighet:
För att bli antagen till jägmästarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande:
Områdesbehörighet A11 (ersätter tidigare områdesbehörighet 11 & 14) vilket innebär minst godkänt betyg i följande kurser:
• Biologi 2
• Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2
• Kemi 2
• Matematik 4

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande
kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt
om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet
som föreskrivs för varje enskild kurs.


TEKNISKT NATURVETENSKAPLIGT BASÅR
Om du inte uppfyller kravet på särskild behörighet finns möjlighet att söka till programmet via tekniskt naturvetenskapligt basår vid Umeå universitet.
http://www.teknat.umu.se/utbildningsinfo/basar/index.htm

Det finns meritkurser enligt respektive områdesbehörighet.
SCHEMA OCH KURSER

Det här läser du på programmet

En del av utbildningen bedrivs genom fältstudier och studiebesök hos olika skogliga organisationer och företag. De tre första åren läser du grundkurser med vissa inriktningskurser i tex fördjupad kemi, ekonomi eller skogshushållnig. Därefter väljer du ett huvudämne att fördjupa dina kunskaper inom. Under de två avslutande åren läser du fördjupningskurser inom något av områdena skogsförvaltning, råvaruförsörjning eller förädling av skogsprodukter.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

På SLU finns också det kortare och mer praktiskt inriktade Skogsmästarprogrammet (180 hp) i Skinnskatteberg. 

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Som jägmästare finns jobben både inom privat och offentlig sektor och innebär ofta arbete i ledande ställning. Här är några exempel:

  • Skogsekonom
  • Utredare
  • Projektledare
  • Virkesanalytiker
  • Rådgivare
  • Produktionsledare
  • Planerare

Det är också möjligt att fortsätta att studera till licentiat eller doktor. 

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15


Sidansvarig: study@slu.se
Loading…