HEMUPPGIFT FÖR STUDIESTART 2021

Senast ändrad: 28 april 2021

Hemuppgiften består av tre olika deluppgifter. Alla tre deluppgifterna måste lösas för att du skall komma med i bedömningen.

Det vi söker efter är inte din utvecklade designförmåga, utan din lust och potential att utveckla och förmedla tankar, iakttagelser och designidéer i ord och bild med tonvikt på trädgårdsrum, växter och andra material som hör trädgård till. Din kreativitet i denna process och din förmåga att kommunicera och reflektera kring uppgifterna ser vi också som viktiga.

Känner du dig osäker i delar av din uppgiftslösning bör du veta att juryn framför allt letar efter det som är bra och intressant och inte efter det som du klarat mindre väl.

De insända lösningarna av de tre uppgifterna bedöms av en jury som består av lärare på programmet, samt en representant från branschen. Juryns beslut kan inte överklagas.

Arbeta med text och bilder i valfria tekniker och teknikkombinationer, till exempel blyerts, tusch, akvarell, akryl, foto, collage, digitala illustrationer, mm.

Dina uppgiftslösningar skall monteras på eller bestå av, en eller högst två kartongblad (styvt papper) i A3-format per uppgift.

Eftersom det är viktigt att du är anonym för bedömningsjuryn skall du bifoga ett separat papper med ditt namn, personnummer och telefonnummer samt din e-postadress (skriv ej namn på uppgiftslösningarna).

Här kan du ladda ner uppgiften som pdf

Uppgift 1

UPPGIFT 1

”En överraskande plats”

Du har åkt vilse med tunnelbanan i en stor stad någonstans i världen. Du går av för att ta nästa tåg tillbaka, men ångrar dig och går istället mot någon av alla utgångar. Vägen dit slingrar sig genom en smal tunnel och det känns överraskande långt att gå. Du börjar undra om du möjligen gått fel, men till slut ser du dagsljuset bryta fram, du hör ett svagt fågelkvitter och  efter en tvär krök är du ute. Det som möter dig blir en riktig överraskning och du tänker: vilken tur att jag åkte vilse!

 

Tunnel

Detta ska du göra:

  • Gör en illustration som visar vad du möts av när du kliver ut ur tunneln. Du väljer själv material och teknik.

  • Välj ett passande namn åt din illustration.

  • Skriv en förklaring till din illustration. Hur har du tänkt och vad är det vi ser? Förklaringen ska vara på högst 1000 tecken (inklusive blanksteg) och skrivas i valfritt typsnitt på dator.

 

 

Uppgift 2

UPPGIFT 2

”Natur eller kultur?”

Ofta kan en trädgård eller en del av en anlagd utemiljlö placeras någonstans på en skala mellan natur och kultur. Det kan handla om dess formspråk, hur växter är arrangerade, olika material osv. Föreställ dig ett trädgårdsrum, stort eller litet. Du ska göra två olika skissförslag på hur rummet kan utformas så att de båda förslagen ligger långt ifrån varandra på skalan natur – kultur.

Detta ska du göra:

  • Gör två illustrationer som visar samma del av trädgårdsrummet, en illustration för vart och ett av dina förslag till utformning. Illustrera i valfritt material och i valfri teknik. Hitta på passande namn till förslagen.
  • Beskriv kort i ord de två förslagen och vad som skiljer dem åt. Föredrar du det ena framför det andra eller tycker du om båda? Förklara varför! Skriv högst 1000 tecken (inklusive blanksteg) på datorn i valfritt typsnitt.

 

Uppgift 3

UPPGIFT 3

”Vem är jag?”

Detta ska du göra:

  • Motivera i skrift varför du vill studera till Trädgårdsingenjör: design. Vad har du för förväntningar på utbildningen? Vad vill du lära dig? Varför tror du att utbildningen skulle passa just dig? Skriv högst 1500 tecken (inklusive blanksteg) på datorn i valfritt typsnitt.

Hemuppgiften ska senast den 20 april 2021 ha ankommit till:

Anna Sjöstrand
Utbildningscentrum, SLU Alnarp
Box 190
234 22 Lomma

Vänligen skicka ej rekommenderat. Om du vill lämna in hemuppgiften personligen i UC-helpdesk, kan detta göras den 15 april mellan kl 09 och 16 på adressen Sundsvägen 4, Alnarp. Se karta här (Tornhuset är nr 14 på kartan).

OBS! Kom ihåg att anmäla dig till programmet Trädgårdsingenjör: design – kandidatprogram via www.antagning.se senast 15 april 2021 (annars kommer du inte med till urvalet). 

Ofullständigt lösta hemuppgifter liksom hemuppgifter som ankommer efter den 20 april beaktas ej. När vi mottagit ditt arbetsprov bekräftar vi det till den e-postadress du angivit.

Har du frågor eller vill ha mer information?
Frågor angående din behörighet, antagningsförfarandet och dylikt besvaras av Studievägledningen, SLU, telefon: 018-67 28 00, e-postadress: studievagledning@slu.se.

Du kan också skicka dina frågor om hemuppgiften och dess genomförande till stefan.sundblad@slu.se, så får du svar inom ett par dagar.

På webblänken Trädgårdsingenjör: design hittar du information om utbildningens upplägg och innehåll. På denna sida finns även utbildningsplan och ramschema. Under fliken ”Ramschema” kan du klicka dig vidare till information om kurserna i programmet.

Hemuppgiftens resultat
En jury bedömer proven. Juryns utslag meddelas dig senast 27 april. Då får du veta om du finns med bland dem som valts ut att delta i steg 2 som består av en hemuppgift som skickas in i mitten av maj.

Uthämtning av hemuppgiften efter bedömning
Efter bedömningstidens utgång, i början av juni, kan proverna hämtas efter överenskommelse med utbildningsadministratör Anna Sjöstrand, anna.sjostrand@slu.se. Arbetsprover som ej efterfrågats före den 1 oktober 2021 makuleras.

Kostnader
Du som sökande står för alla kostnader som uppstår i samband med lösandet av uppgifterna, insändning och hämtning alt. återförsändelse (portokostnad).

Antagningsbesked skickas från UHR (Universitets- och högskolerådet) under juli månad. Kom ihåg att tacka ja till din plats om du har blivit antagen!

Relaterade sidor:


Kontaktinformation