Hemuppgift för studiestart 2023

Senast ändrad: 19 april 2023

Hemuppgiften består av tre olika deluppgifter. Alla tre deluppgifterna måste lösas för att du skall komma med i bedömningen.

Det vi söker efter är inte din utvecklade designförmåga, utan din lust och potential att framställa och förmedla tankar, iakttagelser och designidéer i bild och text med tonvikt på rum för utevistelse, där du använder växter och andra material som hör hållbara utemiljöer till. Din kreativitet i denna process och din förmåga att kommunicera och reflektera kring uppgifterna ser vi också som viktiga.

Känner du dig osäker i delar av din uppgiftslösning bör du veta att juryn framför allt letar efter det som är spännande, som väcker intresse, och inte efter det som du klarat mindre väl.

De insända lösningarna av de tre uppgifterna bedöms av en jury som består av lärare som undervisar på Trädgårdsingenjör; Design. Juryns beslut kan inte överklagas.

Arbeta med text och bilder i valfria tekniker och teknikkombinationer, till exempel blyerts, tusch, akvarell, akryl, foto, datorillustrationer, datortext mm. Observera att det inte är tillåtet att använda någon annans material – det ska vara du själv som skapat dina bilder.

Dina papper med uppgiftslösningarna skall monteras på (eller bestå av) en eller högst två A3-kartonger per uppgift (sammanlagd tjocklek för alla tre uppgifterna är högst 3 cm).

Eftersom det är viktigt att du är anonym för bedömningsjuryn skall du bifoga ett separat papper med ditt namn, personnummer och telefonnummer samt din e-postadress (skriv ej namn på uppgiftslösningarna).

Här kan du ladda ner uppgiften som pdf

Uppgift 1

UPPGIFT 1  - ”Vart går du?”

Du är på resa någonstans i världen och befinner dig i denna passage mellan två mycket olika miljöer. Längre fram kan du skymta två öppningar i häckarna – en till vänster och en till höger. Tar du till vänster möts du av ett myllrande stadslandskap. Tar du till höger träder du in i en rofylld grön miljö. Vilken väg väljer du idag?

Växtkorridor uppgift 1 urvalsprov tring design

Detta ska du göra:

  • Välj om du ska gå till höger eller vänster. 
  • Gör en illustration som visar vad du möts av när du passerar genom häcken. Du väljer själv material och teknik.
  • Välj ett passande namn åt din illustration.
  • Skriv en förklaring till din illustration. Hur har du tänkt och vad är det vi ser? Förklaringen ska vara på högst 1000 tecken (inklusive blanksteg) och skrivas på dator i valfritt typsnitt.

Uppgift 2

UPPGIFT 2 - ”Natur eller kultur?”

Person växter uppgift 2 urvalsprov tring designDet här är André. Han arbetar som trädgårdsdesigner och har just nu mer att göra än han ensam hinner med. Därför har han bett dig om hjälp med ett av sina projekt. Det ska bli två idéträdgårdar på temat natur – kultur. Ofta kan en trädgård eller en del av en anlagd utemiljö placeras någonstans på en flytande skala mellan natur och kultur. Det kan handla om dess formspråk, hur växter är arrangerade, olika material osv. Din uppgift är att göra två avsevärt olika skissförslag på hur idéträdgårdarna kan utformas. Ett av förslagen skall vara natur-inspirerat och det andra kultur-inspirerat. Förslagen kan visa hela eller delar av idéträdgårdarna.

Detta ska du göra:

  • Gör två illustrationer som visar dina två förslag, en illustration för var och en av dina idéer till idéträdgårdar. Illustrera i valfritt material och i valfri teknik. Du skall också ge de båda förslagen vardera ett passande namn.
  • Beskriv kort i ord de två förslagen och vad som skiljer dem åt. Föredrar du det ena framför det andra eller tycker du om båda? Förklara varför! Skriv högst 1000 tecken (inklusive blanksteg) på datorn i valfritt typsnitt.

 

Uppgift 3

UPPGIFT 3 - ”Vem är jag?”

Detta ska du göra:

  • Motivera i skrift varför du vill studera till Trädgårdsingenjör; Design. Vad har du för förväntningar på utbildningen? Vad vill du lära dig? Varför tror du att utbildningen skulle passa just dig? Skriv högst 1500 tecken (inklusive blanksteg) på datorn i valfritt typsnitt.

Hemuppgiften ska senast den 21 april 2023 ha ankommit till:

Anna Sjöstrand
Utbildningscentrum, SLU Alnarp
Box 190
234 22 Lomma

Vänligen skicka ej rekommenderat.

Om du vill lämna in hemuppgiften personligen, kan detta göras den 19-21 april mellan kl 09.00 och 15.00 hos Utbildningscentrum, på adressen Sundsvägen 4, Alnarp.

OBS! Kom ihåg att anmäla dig till programmet Trädgårdsingenjör: design – kandidatprogram via www.antagning.se senast 17 april 2023 (annars kommer du inte med till urvalet).

Ofullständigt lösta hemuppgifter liksom hemuppgifter som ankommer efter den 21 april beaktas ej. När vi mottagit ditt arbetsprov bekräftar vi det till den e-postadress du angivit.

Har du frågor eller vill ha mer information?

Frågor angående din behörighet, antagningsförfarandet och dylikt besvaras av Studievägledningen, SLU, telefon: 018-67 28 00, e-postadress: studievagledning@slu.se.

Eventuella frågor om hemuppgiften och dess genomförande skickas till stefan.sundblad@slu.se, så får du svar inom ett par dagar.

På webblänken Trädgårdsingenjör: design hittar du information om utbildningens upplägg och innehåll. På denna sida finns även utbildningsplan och ramschema. Under fliken ”Ramschema” kan du klicka dig vidare till information om kurserna i programmet.

Hemuppgiftens resultat

En jury bedömer proven. Juryns utslag meddelas dig senast 2 maj. Då får du veta om du finns med bland dem som valts ut att delta i steg 2 som består av en provdag i Alnarp i mitten av maj.

Uthämtning av hemuppgiften efter bedömning

Efter bedömningstidens utgång, i början av juni, kan proverna hämtas efter överenskommelse med utbildningsadministratör Anna Sjöstrand, anna.sjostrand@slu.se. Arbetsprover som ej efterfrågats före den 1 oktober 2023 makuleras.

Kostnader

Du som sökande står för alla kostnader som uppstår i samband med lösandet av uppgifterna, insändning och hämtning alt. återförsändelse (portokostnad).

Antagningsbesked skickas från UHR (Universitets- och högskolerådet) under juli månad. Kom ihåg att tacka ja till din plats om du har blivit antagen!

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Eventuella frågor om hemuppgiften och dess genomförande skickas till stefan.sundblad@slu.se, så får du svar inom ett par dagar.

Frågor angående din behörighet, antagningsförfarandet och dylikt besvaras av Studievägledningen, SLU, telefon: 018-67 28 00, e-postadress: studievagledning@slu.se.