Värt att veta – lunchföredrag vid SLU Umeå

Senast ändrad: 01 oktober 2018

Under samlingsnamnet Värt att veta ordnar SLU Umeå spännande lunchföredrag. Föredragen är öppna för alla.

Föredragen tar cirka 30 minuter och vi bjuder på kaffe och kaka, så långt det räcker. Vi håller till i SLU-biblioteket.

Tidigare föredrag har filmats och finns tillgängliga längre ner på denna sida.

Program hösten 2018

Se på inspelningar från våren 2018

2018 års lunchföredrag i serien Värt att veta genomfördes 6 onsdagar under perioden 14 februari – 23 maj. Filmer från föreläsningarna nås under respektive programpunkt.

14 februari: Genvägar till kunskap om det vilda Talare: Göran Spong, SLU

Länk till inspelning.

28 februari: Vad betyder egentligen bioekonomi? Ett samtal med genusperspektiv på skogens möjligheter Talare: Gun Lidestav, SLU och Maria Johansson, LTH

Länk till inspelning.

14 mars: Genetiskt modifierade växter och växtmutanter. Låter farligt, men vad är det? Talare: Ove Nilsson, SLU

Länk till inspelning.

28 mars: Kan företag ta samhällsansvar och samtidigt gå med vinst? Talare: Tommy Lundgren, SLU

Länk till inspelning.

11 april: Från monokultur till variationsrikt? Om det moderna skogsbrukets historia Talare: Anna Sténs, Umeå universitet

Länk till inspelning.

23 maj: A Nitrogen Story. Talare: Torgny Näsholm, SLU. Extrainsatt föredrag. (Föredraget hålls på engelska.)

Länk till inspelning.

Se på inspelningar från våren 2017

2017 års lunchföredrag i serien Värt att veta genomfördes fem onsdagar under perioden 1 mars – 26 april. Filmer från föreläsningarna nås under respektive programpunkt.

1 mars: Från rymden till din skog – och om konsten att få träden att växa i datorn. Talare: Anna-Lena Axelsson och Jonas Bohlin, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU.

Länk till inspelning.

15 mars: Sköna insekter på väg – men ack så oönskade! Talare: Åke Lindelöw, institutionen för ekologi, SLU.

Länk till inspelning.

29 mars: Skogsdöd och sjöförsurning – var kalkningen rätt väg att gå? Talare: Rektor Peter Högberg och vicerektor Kevin Bishop, SLU. Moderator: Hjalmar Laudon, institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU.

Länk till inspelning.

12 april: När skogen brinner – vad händer då? Från brandbekämpning till naturvård. Talare: Anders Granström, institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU och Birgitta Boström, skogsförvaltare vid SCA. Moderator: Göran Ståhl, dekan vid fakulteten för skogsvetenskap, SLU.

Länk till inspelning.

12 april: Forestry, sustainable development and everything. Talare: Peter Holmgren, Director-General vid Center for International Forestry Research (CIFOR). Extrainsatt föredrag. (Föredraget hålls på engelska.)

Länk till inspelning.

26 april: Klimatpolitik i det lilla och det stora: ett föredrag om varför bättre vedspisar i Afrika kan vara en mer effektiv klimatåtgärd än flygförbud. Talare: Bengt Kriström, institutionen för skogsekonomi, SLU.

Länk till inspelning.


Kontaktinformation

pernilla.christensen@slu.se, 090-786 85 27, 070-633 73 86

ulla.ahlgren@slu.se, 090-786 82 81, 070-662 31 07

lillemor.lyren@slu.se, 090-786 81 23

olof.bergvall@slu.se, 090-786 82 11, 072-236 29 15

Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se