Vattenkemiska analysmetoder

Senast ändrad: 08 augusti 2016
Ackrediteringsmärke 150px.jpg

Aktuella kemiska och -fysikaliska analysmetoder för vatten. Metoderna är ackrediterade av Swedac enligt ISO/IEC 17025 om inget annat anges.

» Se detaljerade metodbeskrivningar inklusive äldre analysmetoder

» Läs om våra provtagningsmetoder
» Läs om vårt kvalitetsarbete

 Analysvariabel  Metod(referens)  Mätosäkerheta  Mätområdeb
pH SS-EN ISO 10523:2012, mod 0,28 pH-enh. 3–10 pH-enh.
Konduktivitet SS-EN 27888-1 11%
5 %
0,1–10 mS/m
10–150 mS/m
Kalcium ICP-AES, SS-EN ISO 11885:2009 0,005 mekv/l
9 %
0,001–0,050 mekv/l
0,050–5,0 mekv/l
Magnesium ICP-AES, SS-EN ISO 11885:2009 0,002 mekv/l
12 %
0,001–0,02 mekv/l
0,02–1,0 mekv/l
Natrium ICP-AES, SS-EN ISO 11885:2009 0,001 mekv/l
6 %
0,001–0,02 mekv/l
0,02–3,0 mekv/l
Kalium ICP-AES, SS-EN ISO 11885:2009 0,0006 mekv/l
11 %
0,0005–0,005mekv/l
0,005–0,3 mekv/l
Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2:1994 mod 0,008 mekv/l
5 %
3 %
0–0,1 mekv/l
0,1–1,0 mekv/l
1,0-4,0 mekv/l
Aciditet Standard Methods 16th ed. 402 uppl. s. 265-269. 24 % 0–0,100 mekv/l
Sulfat SS-EN ISO 10304-1:2009 mod. 0,006 mekv/l
3 %
0,01–0,10 mekv/l
0,10–1,7 mekv/l
Klorid SS-EN ISO 10304-1:2009 mod. 0,001 mekv/l
3 %
0,007–0,020 mekv/l
0,020–0,6 mekv/l
Fluorid SS-EN ISO 10304-1:2009 mod. 0,004 mg/l
5 %
0,05–0,10 mg/l
0,10–4 mg/l
Ammoniumkväve ISO 15923-1:2013 3 µg/l
6 %
11 %
3–60 µg/l
60-500 µg/l
500-1000 µg/l
 
Nitrit+Nitratkväve ISO 15923-1:2013 2 µg/l
9 %
8 %
3–50 µg/l
50-1000 µg/l
1000-2000 µg/l
 
 
Kjeldahlkväve Metoden har ersatts av totalkväve, TNb enligt nedan.    
Totalkväve, TNb SS-EN 12260:2004 (förbränning) 14 %
8 %
50–1000 µg/l
1000–10
000 µg/l
Totalkväve, summa Metoden har ersatts av totalkväve, TNb enligt ovan    
Totalkväve, persulfat Metoden har ersatts av totalkväve, TNb enligt ovan    
Fosfatfosfor ISO 15923-1:2013 1 µg/l
5 %
5 %
4–60 µg/l
60-500 µg/l
500-1000 µg/l
 
Totalfosfor SS-EN ISO 6878:2005 mod
Bran Luebbe Method G-175-96 för AAIII
1 µg/l
10 %
1–5 µg/l
5–200 µg/l
COD-Mn Se permanganattal     
Permanganattal/
permanganatförbr.
SS 028118-1 mod. 1,0 mg/l
12 %
4–10 mg/l
10–40 mg/l
Absorbans (vattenfärg), filtrerat 254 nm  

SS-EN ISO 7887-2012, del B, mod.

3 %
5 %
0,001-0,500 abs.enheter/5 cm
0,500-2 abs.enheter/5 cm
 
Absorbans (vattenfärg), filtrerat 365 nm   

SS-EN ISO 7887-2012, del B, mod.

4 %
5 %
 
0,001-0,500 abs.enheter/5 cm
0,500-2 abs.enheter/5 cm
Absorbans (vattenfärg), filtrerat 420 nm

SS-EN ISO 7887-2012, del B, mod.

17 %
5 %
0,010-0,100 abs. enh./5 cm
0,100–1,0 abs. enh./5 cm
Absorbans (vattenfärg), filtrerat 436 nm   

SS-EN ISO 7887-2012, del B

12 %
3 %
0,005-0,500 abs. enh./5 cm
0,500–1,0 abs. enh./5 cm
Suspenderat material/slamhalt SS-EN 872:2005, mod. 22 % >1 mg/l
Turbiditet SS-EN ISO 7027:1999 0,33 FNU
5 %
5 %
0,2–5 FNU
5–20 FNU
20-250 FNU
Kisel ICP-AES, SS-EN ISO 11885:2009 3 % 0,01–10 mg/l
Totalt organiskt kol/TOC SS-EN 1484 utg.1 8 %
11 %
0,5–20 mg/l
20–100 mg/l
Aluminiumfraktionering Egen metod, Aluminiumfraktionering, 2006-06-01
ICP-AES jonbyte
11 µg/l
12 %
20–100 µg/l
100-1000 µg/l
Aluminium, syralösligt Äldre metod, utgick 2003    
Aluminium ICP-AES, SS-EN ISO 11885:2009 3 µg/l
8 %
5–40 µg/l
40–2000 µg/
Järn ICP-AES, SS-EN ISO 11885:2009 5 µg/l
13 %
5 %
10–40 µg/l
40–2000 µg/l
2000-5000 µg/l
Mangan ICP-AES, SS-EN ISO 11885:2009 5 µg/l
12 %
0,5–40 µg/l
40–2000 µg/l
Strontium ICP-AES, SS-EN ISO 11885:2009 0,4 µg/l
4 %
0,5–10 µg/l
10–250 µg/l
Klorofyll a SS 028146-1, mod.
16 % >0,5 µg/l
Syrgas SS-EN 25813 utg.1 5 % 0–20 mg/l
Aluminium ICP-MS (ersätter ICP-AES)    
Arsenik ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2:2005 18 %
15 %
0,03–1 µg/l
1–20 µg/l
Barium ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2:2005 16 % 0,02–50 µg/l
Kadmium ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2:2005 41 %
10 %
0,006–0,100 µg/l
0,100–20 µg/l
Kobolt ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2:2005 20 %
13 %
0,01–0,100 µg/l
0,100–20 µg/l
Krom ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2:2005 25 %
25 %
0,01–1 µg/l
1–20 µg/l
Koppar ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2:2005 14 %
15 %
0,01–2 µg/l
2–20 µg/l
Järn ICP-MS (ersätter ICP-AES)    
Mangan ICP-MS (ersätter ICP-AES)    
Molybden ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2:2005 22 %
10 %
 
0,1–1 µg/l
1–10 µg/l
 
 
Nickel ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2:2005 31 %
12 %
0,02–1 µg/l
1–20 µg/l
Bly ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2:2005 25 %
13 %
0,01–1 µg/l
1–20 µg/l
Selen  ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2:2005 37 %
10 %
0,2–1 µg/l
1–10 µg/l
Wolframc ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2:2005    
Zink ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2:2005 25 %
17 %
0,5–2,0 µg/l
2,0–100 µg/l
Vanadin ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2:2005 24 %
13 %
0,03–1 µg/l
1–20 µg/l
Uran ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2:2005 15 %
13 %
0,005–0,5 µg/l
0,5–10 µg/l

Kvicksilverhalten i våra vattenprov analyseras för närvarande av IVL Svenska miljöinstitutet

a) Mätosäkerhet - Egen beräknad med täckningsfaktor 2 (enl. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Rapport 2003:23). Mätosäkerheten kontrolleras årligen.
b) Mätområde - Analyserbart område utan spädning
c) Icke ackrediterad analys


Kontaktinformation
Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se