En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet
En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Centrum för biologisk mångfald, CBM

En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Nya rapporter: invasiva arter, kraftledningsgator och Naptek

Nya rapporterFem nya rapporter i CBM:s skriftserie finns att läsa som pdf: ”Biologisk mångfald i kraftledningsgator”, ”Invasiva arter i infrastruktur”, ”Betydelsen av kraftledningsgator, skogsbilvägar och naturbetesmarker för fjärilar i olika landskapstyper”, samt två rapporter från Naptek.  

Läs mer

2016-02-12 -  Docentföreläsning av Anna Westin
Den 9 mars ger Anna Westin sin docentföreläsning ". ”Den torde vara lycklig, som nu slagit sit mästa hö”. Agrarhistorisk ekologi genom bondedagböcker och andra källor.
2016-01-20 -  Miljoner till miljöforskning om skogsbruk
Naturvårdsverket beslutade nyligen att bevilja 5 miljoner kronor till ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om skogslandskap och biologisk mångfald. Målet är optimerad förvaltningen av skogens resurser...
2016-01-18 -  Nya rapporter: Invasiva arter, kraftledningsgator och Naptek
Fem nya rapporter i CBM:s skriftserie finns att läsa som pdf: ”Biologisk mångfald i kraftledningsgator”, ”Invasiva arter i infrastruktur”, ”Betydelsen av kraftledningsgator, skogsbilvägar och naturbetesmarker...
2015-12-11 -  Rolf Kjellström tilldelas medalj
På Kungl. Skogs- och Lantbruks-Akademiens sammanträde den 10 december kungjordes att Akademiens silvermedalj tilldelas docent Rolf Kjellström, Simrishamn, för hans forskning och författarskap om människors...

Forskning vid Centrum för biologiskt mångfald


Publikationer vid Centrum för biologiskt mångfald


 

Biodiverse


 
Sidan uppdaterad: 2016-01-18. Sidansvarig: annika.m.borg@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se