Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för biologisk mångfald, CBM

CBM bidrar till nya och oväntade perspektiv
på betydelsen av biologisk mångfald för människor och samhällen.