En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet
En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Centrum för biologisk mångfald, CBM

En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Docentföreläsning av Anna Westin

Denna pingstlilja kommer från ett litet torp utanför Vimmerby.

Genbanken i Alnarp invigs i juni

Den 15 juni inviger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht den nationella genbanken i Alnarp. Genbanken är ett fyra hektar stort område med odlingar, helt unikt i sitt slag. Här ska 2200 sorter bevaras för framtiden.

Läs mer om genbanken

2016-04-28 -  Genbanken i Alnarp invigs i juni
Den 15 juni inviger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht den nationella genbanken i Alnarp. Genbanken är ett fyra hektar stort område med odlingar, helt unikt i sitt slag. Här ska 2200 sorter bevaras för...
2016-03-10 -  Docentföreläsning av Anna Westin
Den 9 mars höll Anna Westin sin docentföreläsning i ämnet agrarhistoria. Anna och arbetar som forskare på CBM med inriktning på historisk ekologi, agrarhistoria och traditionell ekologisk kunskap. Föreläsningen...
2016-02-29 -  Hopp för hotade pollinatörer? Analysresultat visar på olika möjligheter att skydda världens viktiga pollinatörer.
Ett ökande antal pollinatörer världen över håller på att utrotas genom att deras livsutrymme hotas, många gånger av mänsklig aktivitet. Det hotar i sin tur levebrödet för miljoner människor, såväl som...
2016-02-12 -  Docentföreläsning av Anna Westin
Den 9 mars ger Anna Westin sin docentföreläsning ". ”Den torde vara lycklig, som nu slagit sit mästa hö”. Agrarhistorisk ekologi genom bondedagböcker och andra källor.
2016-01-20 -  Miljoner till miljöforskning om skogsbruk
Naturvårdsverket beslutade nyligen att bevilja 5 miljoner kronor till ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om skogslandskap och biologisk mångfald. Målet är optimerad förvaltningen av skogens resurser...
2016-01-18 -  Nya rapporter: Invasiva arter, kraftledningsgator och Naptek
Fem nya rapporter i CBM:s skriftserie finns att läsa som pdf: ”Biologisk mångfald i kraftledningsgator”, ”Invasiva arter i infrastruktur”, ”Betydelsen av kraftledningsgator, skogsbilvägar och naturbetesmarker...

Forskning vid Centrum för biologiskt mångfald


Publikationer vid Centrum för biologiskt mångfald


 

Biodiverse


 
Sidan uppdaterad: 2016-04-29. Sidansvarig: annika.m.borg@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen