En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet
En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Centrum för biologisk mångfald, CBM

En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

 

Centrum för biologisk mångfald (CBM) är ett centrum för kunskap om biologisk mångfald och samhället. CBM bedriver forskning, utredningar, samverkan och informationsverksamhet.

 Läs mer 


CBM:are medförfattare till ny antologi om Generationsmålet

Bokomslag Generationsmålet antologi

Torbjörn Ebenhard och Tuija Hilding-Rydevik, CBM, har medverkat som författare i en nyutkommen antologi från Naturvårdsverket
”Generationsmålet – Tankar om miljöpolitik och samhällsomställning”.

Till nästa generation ska vi lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Och det ska ske utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Det beslutade riksdagen 2010 då man presenterade det övergripande målet för miljöpolitiken, och en ny struktur för miljöarbetet (prop. 2009/10:155). Mot denna bakgrund har Naturvårdsverket bjudit in skribenter från samhälle och akademi att skriva denna antologi. Man har bett författarna vidga perspektiven och fördjupa kunskapen om generationsmålets tillkomst, möjligheter och dilemman. 
 
 Läs mer om boken på Naturvårdsverkets hemsida

 

Tuija Hilding-Rydevik professor i miljöbedömning förståndare för CBM

Porträtt Tuija Hilding-Rydevik. Foto: Mark Harris

Från årskiftet innehar Tuija Hilding-Rydevik även formellt tjänsten som CBM:s föreståndare. Men hon är välbekant på posten då hon har varit tjänstledig från sin tjänst som universitetslektor vid MKB-centrum vid SLU sedan januari 2011 för ett tidigare tidsbegränsat uppdrag som CBM:s föreståndare under tre år. Den 3 april höll Tuija även sin installationsföreläsning som ny professor i miljöbedömning vid SLU 2014, Miljöpolitik och genomförande – verktyg och villkor för lärande.

 Läs mer om Tuija Hilding-Rydeviks forskning

 Se en webbfilm med Tuija Hilding-Rydeviks installationsföreläsning

Perspektiv på landskapet

Baltic worlds

 – ny uppsats från CBM i vetenskapstidskriften Baltic Worlds

Utmarksbete och fodertäkt har genom generationer bidragit till att forma det omgivande landskapet och påverka den lokala sammansättningen av biologisk mångfald; ett biologiskt kulturarv som utgör såväl natur- som kulturvärden. I dagens specialiserade värld koncentrerar sig myndigheter ofta på en eller ett fåtal aspekter av brukandet och ser sällan landskapet som helhet. Det skapar många problem, splittrar helheten och försvårar brukarens vardag.

 Läs mer

 

  

2014-01-15

Forskar om kopplingar mellan värderingar och biologisk mångfald

Ny medarbetare:

Malgorzata Blicharska Malgorzata Blicharska är doktor i biologi och har arbetat med frågor om bevarande av biologisk mångfald, med fokus framför allt på sociala dimensioner. Vid CBM arbetar hon i ett forskningsprojekt om samband mellan social-ekonomiska faktorer och den biologiska mångfalden i urbana dammar. Dessutom deltar hon i ett annat större projekt om utvärdering av ekosystemtjänster i fjäll och skog.

Läs mer

 

 

 

2013-12-20

Vilken forskning behövs för att nå generationsmålet?

Generationsmålen med Tuija Hilding-Rydevik och Torbjörn Ebenhard

CBM har på uppdrag av Naturvårdsverket skrivit ett bokkapitel om den samhällsförändring som krävs för att åstadkomma generationsmålet kopplat till ”ett rikt växt- och djurliv”, där den biologiska mångfalden bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt för nuvarande och framtida generationer. Se filmen med Tuija Hilding-Rydevik och Torbjörn Ebenhard, CBM, från författarlunchen.
 Se filmen

 

Läs CBMs tidskrift Biodiverse
med tema: kunskapsintegreringBiodiverse tema: kunskapsintegrering

Kunskapsintegrering är en ledstjärna för såväl svensk som internationell miljöpolitik. Klivet över kunskapsgränserna är en förutsättning för hållbar framtid, menar många forskare idag.

Läs hela numret om kunskapsintegrering på www.biodiverse.se 

På webbplatsen www.biodiverse.se kan du enkelt navigera bland alla tidigare utgivna artiklar. Webbplatsen har utvecklats med medel från forskningsrådet Formas.

 

 

Asp – darrar min asp, myllrar min världBokfarmsida CBM:skrift 67 Asp

Boken ledsagar läsaren genom aspens liv och död och presenterar den biologiska rikedom som lever i och av asp. Författare till boken är entomologen Bengt Ehnström och illustratör Martin Holmer. Detta är en uppföljare till boken ”Sälg: livets viktigaste frukost” (2009 [2011]) som gjordes av samma konstellation.Boken är ett samarbete mellan CBM, Centrum för biologisk mångfald vid SLU, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF.

 Läs mer  


Nyheter

2014-06-16 -  Gymnasieelever nyfikna på forskning
Karin Norlin gav i mitten på maj en gästföreläsning på Kunskapsgymnasiet i Uppsala. För de nyfikna och frågvisa eleverna berättade hon om pollinatörer, och om hur hon undersöker gräsmattor i villaträdgårdar...
2014-04-03 -  CBM:s förståndare håller installationsföreläsning som professor i miljöbedömning idag
Från årskiftet är Tuija Hilding-Rydevik CBM:s föreståndare tillsvidare. Idag kl 15.00 håller Tuija sin installationsföreläsning som professor i miljöbedömning vid SLU, Ultuna/Uppsala.
2014-03-31 -  CBM:are medförfattare till ny antologi om Generationsmålet
Torbjörn Ebenhard och Tuija Hilding-Rydevik, CBM, har medverkat som författare i en nyutkommen antologi från Naturvårdsverket, ”Generationsmålet – Tankar om miljöpolitik och samhällsomställning”.
2014-03-21 -  CBM i Klotet p1 Sveriges Radio
CBM i Klotet p1 Sveriges Radio
2014-02-26 -  Tredje delen i bokverk om Nybyggarliv i Vilhelmina
Centrum för biologisk mångfald ger nu tillsammans med Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ut tredje delen av fem av bokverket "Nybyggarliv i Vilhelmina" skriven av Rolf Kjellström. Bokverket...
2014-02-17 -  Vagn J. Brøndegaard avliden
Söndagen 2 februari lämnade den danske etnobotanisten Vagn Jørgensen Brøndegaard jordelivet efter 95 år. Han producerade en otrolig mängd vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, bokkapitel och...
2013-09-10 -  Ny artikel om utmarksbete från CBM och norska Bioforsk
Vilket värde har utmarksbeten i Sverige och Norge? Vilka möjligheter och utmaningar står dagens fäbodbrukare inför och vad är det som skiljer grannländerna åt i frågan? Detta diskuteras i den nya artikeln...
2013-08-28 -  Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj till CBMs medarbetare
CBMs medarbetare, Lena Nygårds har tilldelats Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj för sitt arbete med fröer.
2013-03-20 -  Utsättningsförsök av växter redovisas i ny rapport
I en ny rapport från CBM redovisar Roger Svensson och Mårten Aronsson ett mer än 10-årigt utsättningsförsök av växter som skett i Bråbygden, Krokshults-området i Kalmar län.
2013-03-11 -  Andra delen i bokverk om Nybyggarliv i Vilhelmina
Centrum för biologisk mångfald ger nu tillsammans med Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ut andra delen av fem av bokverket "Nybyggarliv i Vilhelmina" skriven av Rolf Kjellström. Bokverket...
 
Sidan uppdaterad: 2014-07-08. Sidansvarig: charlotta.warmark@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen