En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet
En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Centrum för biologisk mångfald, CBM

En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Nya rapporter: invasiva arter, kraftledningsgator och Naptek

Nya rapporterFem nya rapporter i CBM:s skriftserie finns att läsa som pdf: ”Biologisk mångfald i kraftledningsgator”, ”Invasiva arter i infrastruktur”, ”Betydelsen av kraftledningsgator, skogsbilvägar och naturbetesmarker för fjärilar i olika landskapstyper”, samt två rapporter från Naptek.  

Läs mer

2016-01-20 -  Miljoner till miljöforskning om skogsbruk
Naturvårdsverket beslutade nyligen att bevilja 5 miljoner kronor till ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om skogslandskap och biologisk mångfald. Målet är optimerad förvaltningen av skogens resurser...
2016-01-18 -  Nya rapporter: Invasiva arter, kraftledningsgator och Naptek
Fem nya rapporter i CBM:s skriftserie finns att läsa som pdf: ”Biologisk mångfald i kraftledningsgator”, ”Invasiva arter i infrastruktur”, ”Betydelsen av kraftledningsgator, skogsbilvägar och naturbetesmarker...
2015-12-11 -  Rolf Kjellström tilldelas medalj
På Kungl. Skogs- och Lantbruks-Akademiens sammanträde den 10 december kungjordes att Akademiens silvermedalj tilldelas docent Rolf Kjellström, Simrishamn, för hans forskning och författarskap om människors...
2015-11-30 -  Artskydd i skogen – en komplicerad historia
Skogsstyrelsen anordnar tillsammans med Naturvårdsverket och KSLA ett seminarium om artskydd i skogen den 8 december. Maria Forsberg vid CBM är inbjuden att tala över ämnet artskydd i skogen och varför...

Forskning vid Centrum för biologiskt mångfald


Publikationer vid Centrum för biologiskt mångfald


 

Biodiverse


 
Sidan uppdaterad: 2016-01-18. Sidansvarig: annika.m.borg@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se