Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för mark och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till mark och miljö

Marken är bokstavligt och bildligt basen för vår civilisation. Vi studerar hur marksystemet fungerar ensamt och i växelverkan med olika former av markanvändning och bygger upp och förmedlar kunskap och förståelse om detta. I miljöövervakning och miljöanalys och i långliggande fältförsök följs tillstånd och förändringar upp.

På institutionen finns 3 avdelningar:

Avdelningen för markfysik med forskningsområdena:
Biogeofysik och vattenvård, Jordbearbetning och hydroteknik

Avdelningen för markkemi/markbiologi med forskningsområdena: Biogeokemi och miljöanalysVäxtnäring och markbiologi 

Avdelningen för Precisionsodling och pedometri 

Institutionen ingår i Mark - Vatten - Miljöklustret


Institutionen är miljöcertifierad enligt ISO 14001.


2015-04-01 -  Disputation 24 april: Karin Steffens
Karin Steffens vid institutionen för mark och miljö disputerar den 24 april med avhandlingen Modelling Climate Change Impacts on Pesticide Leaching - Uncertainty and Scenario Analysis at Field and Regional...
2015-02-03 -  Den ekologiska drömmen
"Den ekologiska drömmen" av Holger Kirchmann, Lars Bergström, Thomas Kätterer och Rune Andersson finns nu att ladda ner som pdf-fil: http://pub.epsilon.slu.se/11755/
2015-02-02 -  JNIRS Special Issue on NIR Spectroscopy of Soil
Bo Stenberg ny gästredaktör för ett specialnummer i Journal of Near Infrared Spectroscopy!
Prefekt: Håkan Marstorp  018-67 25 56
Avd. chef markfysik och stf. prefekt
Avd. chef markkemi/markbiologi
Karin Blombäck
Erik Karltun
 018-67 12 63
 018-67 12 77
Administrativ chef:    Anders Eklund  018-67 12 54
Webmaster: Örjan Berglund  018-67 12 46

 

Postadress:
Institutionen för mark och miljö            
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress:
Lennart Hjelms väg 9
Karta

Utbildning

Vi utbildar bl.a. agronomer, landskapsarkitekter och civilingenjörer.

Forskarutbildning i ämnet markvetenskap är fyraårig och består av kurser och eget forsknings- och avhandlingsarbete. Behörighetskrav är magister i markvetenskap eller motsvarande.


 
Sidan uppdaterad: 2015-04-07. Sidansvarig: Orjan.Berglund@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se