Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för mark och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Om oss

Marken är bokstavligt och bildligt basen för vår civilisation.

Vår forskning söker kunskap om samspelet mellan människan, marken, växten och den omgivande miljön i skogs- och jordbrukslandskap samt urbana miljöer. I miljöövervakning och miljöanalys och i långliggande fältförsök följs tillstånd och förändringar upp. Institutionen ingår i Mark - Vatten - Miljöklustret.

Läs mer om Institutionen för mark och miljö här.


Forskning

Markvetenskap är i ett multi- och interdisciplinärt ämne som omfattar samspelet mellan biologiska, kemiska och fysikaliska processer och egenskaper i markmiljön. På institutionen forskar vi för att uppnå en uthållig markanvändning.

Läs mer om vår forskning här.

 


 

Interna sidor (för institutionens medarbetare)

Nyheter

2015-05-11 -  Disputation 11 juni: Kristina Mjöfors
Kristina Mjöfors vid institutionen för mark och miljö disputerar den 11 juni med avhandlingen Effects of Site Preparation and Stump Harvest on Carbon Dynamics in Forest Soils.
2015-05-07 -  Disputation 27 maj: Masud Parvage
Mohammed Masud Parvage vid institutionen för mark och miljö disputerar den 27 maj med avhandlingen Impact of Horse-keeping on Phosphorus (P) Concentrations in Soil and Water.
2015-04-28 -  CropSAT, nytt webbverktyg för mätning av grödan från satellit
Mats Söderström är en av projektledarna bakom CropSAT, ett verktyg som gör att du kan se ditt fält från ovan via datorn. Den visar variationen i biomassa på ett fält beräknat från satellitbilder. Nu presenteras...
2015-04-01 -  Disputation 24 april: Karin Steffens
Karin Steffens vid institutionen för mark och miljö disputerar den 24 april med avhandlingen Modelling Climate Change Impacts on Pesticide Leaching - Uncertainty and Scenario Analysis at Field and Regional...
2015-02-03 -  Den ekologiska drömmen
"Den ekologiska drömmen" av Holger Kirchmann, Lars Bergström, Thomas Kätterer och Rune Andersson finns nu att ladda ner som pdf-fil: http://pub.epsilon.slu.se/11755/

Kalender

Inga händelser kunde hittas.

 
Sidan uppdaterad: 2015-07-17. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se