Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för mark och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Nyheter

2016-02-04 -  SLU och JTI tar fram gröna sojabönor för odling i Sverige
Anna Mårtensson vid SLU och Fredrik Fogelberg vid JTI (Institutet för jordbruk och miljöteknik) satsar på att ta fram ett odlingssystem för edamame-bönor, anpassade till svenskt klimat, i ett nytt projekt...
2016-02-01 -  Forskare ifrågasätter nyttan med ekomat
Vi svenskar äter nästan mest ekomat i världen. Men ekologisk mat är varken nyttigare eller bättre för miljön än vanlig mat. Tvärtom, visar forskning.
2016-01-21 -  Markvattnets kvävehalt i barrskog undersökt i ny avhandling
Kvävenedfall leder på lång sikt till en stor kvävebelastning på skogsekosystemen. Kvävet kan sedan rinna bort med markvattnet och påverka miljön negativt. I en ny doktorsavhandling har Martin Rappe George...
2016-01-14 -  Går vattendirektivet att kombinera med ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk?
Vattendagen är ett diskussionsforum för aktuella vattenfrågor med målet att plocka upp och diskutera konkreta problem. Nu har anmälan öppnat för Vattendagen 2016 som äger rum kl 9-16 den 27:e januari på...
Markvetenskap är i ett multi- och interdisciplinärt ämne som omfattar samspelet mellan biologiska, kemiska och fysikaliska processer och egenskaper i markmiljön. Läs mer om vår forskning för att uppnå en uthållig markanvändning.
Vi samverkar med jord- och skogsbruksnäringarna, myndigheter, rådgivarorganisationer m. fl. för att hitta de viktigaste frågorna, utveckla bra forskning och sprida resultaten. Läs mer om samverkan vid Institutionen för mark och miljö.

Interna sidor (för institutionens medarbetare)

Filmer om mark

Vilka egenskaper hos jorden resulterar i gott vin? Vad är mykorrhiza och vad är den bra för? Hur ser Sveriges vanligaste jordtyp ut? Hur ser man spår av jordbruk i skogen? Hur bestämmer jag jordart med bara vatten till hjälp? Det kan du se på vår YouTube-kanal.

 


Institutionen för mark och miljö är  miljöcertifierad enligt standarden SS-EN ISO 14001:2004.


 


 
Sidan uppdaterad: 2016-02-01. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se