Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för mark och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till mark och miljö

Marken är bokstavligt och bildligt basen för vår civilisation. Vi studerar hur marksystemet fungerar ensamt och i växelverkan med olika former av markanvändning och bygger upp och förmedlar kunskap och förståelse om detta. I miljöövervakning och miljöanalys och i långliggande fältförsök följs tillstånd och förändringar upp.

Våra forskningsområden är Biogeokemi och miljöanalys, Biogeofysik och vattenvård, Jordbearbetning och hydroteknik, Precisionsodling och pedometri och Växtnäring och markbiologi.

Institutionen ingår i Mark - Vatten - Miljöklustret


Institutionen är miljöcertifierad enligt ISO 14001.


2014-07-01 -  Vetenskapsradion på Borgebydagarna
Vetenskapsradion var på Borgebydagarna och pratade med Thomas Keller och Johan Arvidsson
2014-06-24 -  Topp-8 för en av våra kurser!
I kursvärderingar i Evald höstterminen 2013 har 8 kurser fått ett omdöme högre än 4,5 på påståendet ”Jag anser att helhetsintrycket av kursen är mycket gott”. Svarsfrekvens var på över 50 %.
2014-05-26 -  Rapportering av utsläpp från dränerade organiska jordar under UNFCCC
– utvärdering av emissionsfaktorer och arealer för Sverige
Prefekt: Håkan Marstorp  018-67 25 56
St.f. prefekt:  Karin Blombäck  018-67 12 63
Administrativ chef:    Anders Eklund  018-67 12 54
Webmaster: Örjan Berglund  018-67 12 46

 

Postadress:
Institutionen för mark och miljö            
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress:
Lennart Hjelms väg 9
Karta

Utbildning

Vi utbildar bl.a. agronomer, landskapsarkitekter och civilingenjörer.

Forskarutbildning i ämnet markvetenskap är fyraårig och består av kurser och eget forsknings- och avhandlingsarbete. Behörighetskrav är magister i markvetenskap eller motsvarande.


 
Sidan uppdaterad: 2014-02-13. Sidansvarig: Orjan.Berglund@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen