Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för mark och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
 forskning  
Markvetenskap är i ett multi- och interdisciplinärt ämne som omfattar samspelet mellan biologiska, kemiska och fysikaliska processer och egenskaper i markmiljön. Läs mer om vår forskning för att uppnå en uthållig markanvändning.
Vi samverkar med jord- och skogsbruksnäringarna, myndigheter, rådgivarorganisationer m. fl. för att hitta de viktigaste frågorna, utveckla bra forskning och sprida resultaten. Läs mer om samverkan vid Institutionen för mark och miljö.

Interna sidor (för institutionens medarbetare)

Nyheter

2015-09-29 -  Postdoktor inom metatranskriptomiska analyser av kolomsättning i skogsmark
Markens biologiska system har länge betraktats som en ”svart låda” där man kunnat mäta resultatet av organismernas samlade aktiviteter, men där kopplingar mellan processer och organismer har legat utom...
2015-09-18 -  Öppet Campus 26 sept
Det nya Campus Ultuna står nu färdigt och i stort sett alla verksamheter har flyttat in i sina respektive nya hus. Nu bjuder vi in allmänheten till Öppet Campus lördagen den 26 september, klockan 10-16!...
2015-08-24 -  Nya rapporter om vanadin i mark och markförhållande i svensk skog
Två nya rapporter i institutionens rapportserie har kommit ut.
2015-05-28 -  Markberedning och stubbskörd leder inte till ökad växthuseffekt
För att minska utsläppen från växthusgaser spelar skogsekosystemet en viktig roll eftersom träden binder upp stora mängder koldioxid från atmosfären. I sin avhandling har Kristina Mjöfors undersökt hur...
2015-05-11 -  Disputation 11 juni: Kristina Mjöfors
Kristina Mjöfors vid institutionen för mark och miljö disputerar den 11 juni med avhandlingen Effects of Site Preparation and Stump Harvest on Carbon Dynamics in Forest Soils.
 
Sidan uppdaterad: 2015-09-28. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se