Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för mark och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till mark och miljö

Marken är bokstavligt och bildligt basen för vår civilisation. Vi studerar hur marksystemet fungerar ensamt och i växelverkan med olika former av markanvändning och bygger upp och förmedlar kunskap och förståelse om detta. I miljöövervakning och miljöanalys och i långliggande fältförsök följs tillstånd och förändringar upp.

På institutionen finns 3 avdelningar:

Avdelningen för markfysik med forskningsområdena:
Biogeofysik och vattenvård, Jordbearbetning och hydroteknik

Avdelningen för markkemi/markbiologi med forskningsområdena: Biogeokemi och miljöanalysVäxtnäring och markbiologi 

Avdelningen för Precisionsodling och pedometri 

Institutionen ingår i Mark - Vatten - Miljöklustret


Institutionen är miljöcertifierad enligt ISO 14001.


2015-05-11 -  Disputation 11 juni: Kristina Mjöfors
Kristina Mjöfors vid institutionen för mark och miljö disputerar den 11 juni med avhandlingen Effects of Site Preparation and Stump Harvest on Carbon Dynamics in Forest Soils.
2015-05-07 -  Disputation 27 maj: Masud Parvage
Mohammed Masud Parvage vid institutionen för mark och miljö disputerar den 27 maj med avhandlingen Impact of Horse-keeping on Phosphorus (P) Concentrations in Soil and Water.
2015-04-28 -  CropSAT, nytt webbverktyg för mätning av grödan från satellit
Mats Söderström är en av projektledarna bakom CropSAT, ett verktyg som gör att du kan se ditt fält från ovan via datorn. Den visar variationen i biomassa på ett fält beräknat från satellitbilder. Nu presenteras...
Prefekt: Håkan Marstorp  018-67 25 56
Avd. chef markfysik och stf. prefekt
Avd. chef markkemi/markbiologi
Karin Blombäck
Erik Karltun
 018-67 12 63
 018-67 12 77
Administrativ chef:    Anders Eklund  018-67 12 54
Webmaster: Örjan Berglund  018-67 12 46

 

Postadress:
Institutionen för mark och miljö            
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress:
Lennart Hjelms väg 9
Karta

Utbildning

Vi utbildar bl.a. agronomer, landskapsarkitekter och civilingenjörer.

Forskarutbildning i ämnet markvetenskap är fyraårig och består av kurser och eget forsknings- och avhandlingsarbete. Behörighetskrav är magister i markvetenskap eller motsvarande.


 
Sidan uppdaterad: 2015-04-07. Sidansvarig: Orjan.Berglund@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se