Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SBT

SBT är en helt ny institution vid fakulteten för skogsvetenskap och består av den tidigare enheten för biomassateknologi och kemi, avdelningen för skogsteknologi från institutionen från skoglig resurshushållning, samt delar från institutionen för skogens ekologi och skötsel. Institutionen bildades den 1 januari 2013 och motiveringen var bland annat att:

”Den svenska skogsnäringen arbetar idag i riktning mot en mer högförädlande och kunskapsintensiv verksamhet. Innovativ produktutveckling baserad på skogens biomaterial efterfrågas, med eller utan materialförädling, samtidigt som det krävs en fortsatt teknologisk utveckling kring hur skogens råvaror på ett mer kostandseffektivt och hållbart sätt produceras, skördas, transporteras och förädlas. För att bidra till denna utveckling bör fakulteten tydliggöra och satsa på området.”

SBT ska på en internationellt högklassig nivå utföra grundutbildning, forskning och forskarutbildning i samverkan med samhälle, skogsbruk och industri som bidrar till en utvecklad biobaserad ekonomi med skogens biomaterial som en viktig resurs. Fokus är främst värdekedjor inom den biobaserade industrin där olika komponenter i skogens biomaterial karakteriseras, separeras, modifieras/förädlas, nyttjas och återanvänds kostnadseffektivt för olika ändamål samtidigt som skogens ekosystemtjänster förvaltas hållbart.

Bildcollage planta skogsmaskin glaskolv


Aktuella händelser

Fredagen 5 december kl. 10.00
Disputation
Biomass characterization using NIR, XRF XAS and STXM
MSc Mikael Thyrel, SBT
Plats: Björken, våning 6

Fredagen 5 december kl. 13.00
Disputation
Technology and systems for efficient stump harvesting under ecological restrictions
Jägmästare Simon Berg, SBT
Plats: P-O Bäckströms sal (Aulan), våning 6

Adresser

Besöksadresser

SBT
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

BTC
Verkstadsgatan 22
904 32 Umeå

Postadress

 
SLU
Skogens biomaterial och teknologi
901 83 Umeå
 


Prefekt: Michael Finell

090-7868796, 070-5338757

Stf. Prefekt: Urban Bergsten

090-7868354, 070-5865638

Kontaktperson BTC: Sylvia Larsson

090-7868790

Webbansvarig: Josefina Nyström


Nyheter

2014-10-31 -  SLU rankat i US News
I en färsk global universitetsrankning publicerad av US News & World Report hamnar SLU på 20:e plats i ämnet Växt- och djurvetenskap, på 34:e i “agricultural sciences” och på 45:e plats i ämnet miljö/...
2014-10-30 -  Europas ledande växtforskare: Politiker, tänk om!
Över 20 av Europas mest framstående växtforskare går i dag (torsdagen den 30 oktober 2014) ut med ett brev som varnar för att Europa kommer att förlora sin ledande position om inte växtforskningen får...
2014-10-29 -  Donation från Ulla Håkansons stiftelse till doktorandprojekt
Under en lång följd av år har ett välfungerande samarbete funnits mellan SLU och ryttarlegenden Ulla Håkanson genom hennes stiftelse. Ulla har visat ett stort intresse för SLU:s forskning inom hippologi...
 
Sidan uppdaterad: 2014-10-16. Sidansvarig: Josefina.Nystrom@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen