Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SBT

Institutionen utför grund- och forskarutbildning samt forskning som bidrar till en utvecklad biobaserad ekonomi med skogens biomaterial som en viktig resurs.