Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SBT

SBT är en helt ny institution vid fakulteten för skogsvetenskap och består av den tidigare enheten för biomassateknologi och kemi, avdelningen för skogsteknologi från institutionen från skoglig resurshushållning, samt delar från institutionen för skogens ekologi och skötsel. Institutionen bildades den 1 januari 2013 och motiveringen var bland annat att:

”Den svenska skogsnäringen arbetar idag i riktning mot en mer högförädlande och kunskapsintensiv verksamhet. Innovativ produktutveckling baserad på skogens biomaterial efterfrågas, med eller utan materialförädling, samtidigt som det krävs en fortsatt teknologisk utveckling kring hur skogens råvaror på ett mer kostandseffektivt och hållbart sätt produceras, skördas, transporteras och förädlas. För att bidra till denna utveckling bör fakulteten tydliggöra och satsa på området.”

SBT ska på en internationellt högklassig nivå utföra grundutbildning, forskning och forskarutbildning i samverkan med samhälle, skogsbruk och industri som bidrar till en utvecklad biobaserad ekonomi med skogens biomaterial som en viktig resurs. Fokus är främst värdekedjor inom den biobaserade industrin där olika komponenter i skogens biomaterial karakteriseras, separeras, modifieras/förädlas, nyttjas och återanvänds kostnadseffektivt för olika ändamål samtidigt som skogens ekosystemtjänster förvaltas hållbart.

Bildcollage planta skogsmaskin glaskolv


Aktuella händelser

Tor-Fre 9-10 oktober
FIRST2 seminariedagar
Plats: Aspen våning 6

Fredagen 10 oktober kl. 13.00
Disputation
Concepts for Mechanized Tree Planting in Southern Sweden
Jägmästare Back Tomas Ersson, SBT
Plats: Björken, våning 6

Adresser

Besöksadresser

SBT
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

BTC
Verkstadsgatan 22
904 32 Umeå

Postadress

 
SLU
Skogens biomaterial och teknologi
901 83 Umeå
 


Prefekt: Michael Finell

090-7868796, 070-5338757

Stf. Prefekt: Urban Bergsten

090-7868354, 070-5865638

Kontaktperson BTC: Sylvia Larsson

090-7868790

Webbansvarig: Josefina Nyström


Nyheter

2014-09-22 -  Laserskanning, gröna infrastrukturer, varg och skadeskjutning
Läs om flygburen laserskanning, gröna infrastrukturer, vargars revirstorlek och predation på älg, samt en ny modell för att bedöma skadeskjutning vid jakt i nya nummer av Fakta Skog från SLU.
2014-09-19 -  SLU:s prorektor Lundastyrelsens kandidat
Styrelsen för Lunds universitet föreslår att Torbjörn von Schantz blir ny rektor vid universitetet från och med årsskiftet.
2014-09-19 -  SLU tar helhetsgrepp på forskning om skogsbranden
Den 16–17 september träffades 24 forskare från 16 av SLU:s institutioner samt CBM (Centrum för Biologisk Mångfald) i Sätra Brunn för att samordna forskning relaterad till sommarens stora brand i norra...
 
Sidan uppdaterad: 2014-09-11. Sidansvarig: Josefina.Nystrom@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen