Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Läs mer om Fauna och Flora
Läs mer om Nationalnyckeln
Läs mer om Grodguiden
Läs mer om ArtDatabanken

undersökning 

Sök på ArtDatabanken

Loading

Vad vill du göra?

 Söka data      
Se lediga tjänster
 Rapportera fynd av arter
 Söka artfaktablad för rödlistade arter
 Söka forskningsmedel

Publikationer

 Vi ger ut böcker och rapporter om arter och biologisk mångfald. 

Nyhetsbrev

Vill du få nyheter om ArtDatabanken via e-post? Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev.


Kvalitetsäkra Sveriges nationella rödlista

Rödlista 2015Sveriges nya rödlista kommer att presenteras i april 2015. Nu finns en lista med preliminära bedömningar för extern granskning. Listan är öppen för kommentarer fram till och med den 12 september. 

 Till de preliminära bedömningarna
Läs mer om Rödlistan

Grodguide i din mobil och padda

Hjälp till att hitta groddjur i naturen! I samarbete med Naturskyddsföreningen lanserar ArtDatabanken Grodguiden, en app som hjälper dig att artbestämma svenska grodor, paddor och salamandrar. Med appen kan du också lyssna på läten och rapportera in fynden till Artportalen.

 Läs mer och ladda ner broschyr och app

Småkrypen flyttar in i Artportalen

Nu är det dags för bl.a. insekterna, spindlarna, sniglarna, musslorna och kräftdjuren att flytta in i nya Artportalen. 21 maj tas detta steg mot en komplett Artportal där alla artgrupper går att rapportera. De ryggradslösa djuren står för ca hälften av Sveriges ca 60 000 arter.  

 Läs mer om Artportalen

Naturvårdspriset 2014 till våtmarksarbete

Miljöminister Lena Ek delade ut årets naturvårdspris. Foto: Mikael WallerstedtHushållningssällskapet i Hallands våtmarksarbete tilldelas ArtDatabankens naturvårdspris 2014. Priset mottogs på Flora- och faunavårdskonferensen i Uppsala av de två innovativa våtmarksbyggare som leder verksamheten: Peter Feuerbach och John Strand. 

 Läs mer om årets pristagare

Bättre miljöhänsyn krävs för att nå gynnsam bevarandestatus 

ArtDatabankens senaste rapport sammanfattar tillståndet för biologisk mångfald i Sverige. Vi står inför stora utmaningar om vi ska klara en gynnsam bevarandestatus för de arter och naturtyper som omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv. Hittills har Sverige bara klarat av att uppnå gynnsam bevarandestatus i fjällen och för naturtyper och områden som är av lågt intresse för produktion eller exploatering. 

 Läs mer och ladda hem rapporten

Naturligare vattenflöden skulle gynna strändernas arter

Klådris - en rödlistad art som är knuten till stränder. Foto: Mikael Krikorev.Omkring 270 arter på den svenska rödlistan är knutna till sötvattensstränder. En ny rapport från ArtDatabanken sammanfattar befintlig kunskap om strandlevande arter och deras livsmiljökrav, redovisar de främsta hoten, och rekommenderar olika naturvårdsåtgärder. De mest angelägna insatserna är att skapa naturligare variationer i vattenståndet och öka att öka traditionell hävd. 

 Läs mer och ladda hem rapporten


Aktuellt

2014-08-12 -  Skogen efter branden
Skogsbränder kan ställa till stor förödelse och förstöra stora ekonomiska och kulturella värden. Men de främjar också den biologiska mångfalden, och utgör en våldsam men nödvändig förutsättning för vissa...
2014-07-14 -  Förhandsgranska 2015 års Rödlista
Den som har goda kunskaper om arter kan nu komma med kompletterande data till ArtDatabankens förslag till ny rödlista. Arter som vikare, göktyta och strandpadda ser ut att lämna rödlistan. Däremot minskar...
2014-06-30 -  Nu svärmar bastarderna in i mobilen
Lär känna Sveriges bastardsvärmare! Med hjälp av en ny kostnadsfri app kan du lära dig mer om dessa vackra och ovanliga fjärilar och samtidigt hjälpa naturvården genom att rapportera in fynd.
2014-06-26 -  ArtDatabanken söker två postdoktorer
ArtDatabanken söker två postdoktorer för att arbeta med metapopulationsdynamik i hierarkiska, dynamiska landskap.
2014-06-18 -  Ny version av appen Fisknyckeln täcker in alla svenska arter
I sommar kommer en ny version av appen Fisknyckeln. Appen blir kostnadsfri och omfattar alla kända fiskarter från svenska vatten.
2014-06-16 -  Snart kan man förhandsgranska 2015 års rödlista
Den som har goda kunskaper om arter kan i sommar komma med kompletterande data till ArtDatabankens förslag till ny rödlista. Arter som vikare, göktyta och strandpadda ser ut att lämna rödlistan. Däremot...
2014-06-12 -  Flora- och faunavård på TV
Den 14 juni visas årets årets Flora- och faunavårdskonferens i Kunskapskanalen och därefter i UR Play.
 
Sidan uppdaterad: 2014-08-06.