Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Läs mer om ArtDatabanken
Läs mer om exempelarter

Fynd av arter

Fakta om arter

Namn & släktskap


Sök på ArtDatabanken

Loading

Vad vill du göra?

Se lediga tjänster (0)
 Rapportera fynd av arter
 Söka artfaktablad för rödlistade arter
 Söka forskningsmedel

Publikationer

 Vi ger ut böcker och rapporter om arter och biologisk mångfald. 

Nyhetsbrev

Vill du få nyheter om ArtDatabanken via e-post? Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev.


Nordhavsräkan rödlistad

Nordhavsräka. Foto: Mats BerggrenI dag släpper ArtDatadabanken resultatet för nordhavsräkan som får bedömningen Nära hotad (NT). Den bedöms alltså som rödlistad men inte hotad.

Vad säger det egentligen att en art är Nära Hotad och vilka konsekvenser får det? Kategorin ”Nära hotad används när en art inte riktigt når upp till någon av hotkategorierna eller med säkerhet klassificerar sig i någon av dem, men minskningen har varit så pass påtaglig att den särskilt bör uppmärksammas.

 Läs mer om nordhavsräkan

ArtDatabankens Flora- och faunavårdskonferens den 28 april!

Efter en omfattande genomgång av Sveriges arter kommer nu en ny rödlista som visar tillståndet för vår flora och fauna.  Ta del av resultaten på årets naturvårdskonferens.
 Läs mer och välkommen med din anmälan!

Nominera till ArtDatabankens naturvårdspris

Välkommen att nominera en person, organisation eller företag som är värd att uppmärksammas! 

Priset går till den/de som genom forskning, miljöanalys, information, utbildning eller praktiska åtgärder gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden. Vinnaren utses av en jury bestående av ArtDatabankens styrgrupp.
Nomineringar inklusive motivering (max ca 400 ord) skicka till lena.sundin.radstrom@slu.se 
senast 19 mars 2015.

Artprojektets marina inventeringar sammanfattas

En betydande del av vår artrikedom finns under havsytan, men kunskapen om de marina arternas förekomst är mycket begränsad. Därför storsatsade Svenska artprojektet 20062009 på en omfattande fartygsbaserad inventering av bottenfaunan i Västerhavet som nu presenteras i en ny rapport från ArtDatabanken. 

 Läs mer och ladda hem rapporten

Nya Nationalnyckeln om mossor

Råttsvansar, fiskekrokar, trassel och guldlockar – nu är nya Nationalnyckeln om mossor här! I boken porträtteras några av våra mest välkända eller ”vanliga” mossor. 

 Läs mer om den senaste Nationalnyckeln

Appar för mobil och padda

Du har väl inte missat att ArtDatabanken har presenterat tre nya appar under våren och sommaren? Grodguiden och Bastardsvärmare innehåller fakta, hjälp med artbestämning och en funktion för rapportering till Artportalen. Dessutom finns Fisknyckeln i en ny version, nu med alla svenska arter!

 Läs mer om apparna

Nordliga växtarter har minskat i söder

Utbredningen av nordliga växtarter som linnea, hjortron och skogskovall har minskat avsevärt i södra Sverige under andra hälften av nittonhundratalet, visar en ny forskningsstudie gjord av Sebastian Sundberg vid ArtDatabanken. Orsakerna är framför allt ändrad markanvändning och kvävenedfall.

 Läs mer om studien


Aktuellt

2015-04-24 -  Nordhavsräkan rödlistad – men inte hotad
Den 28 april släpper ArtDatabanken Rödlista 2015. Men redan i dag släpper ArtDatadabanken resultatet för nordhavsräkan som får bedömningen Nära hotad (NT). Rödlistan kan betraktas som en barometer för...
2015-04-17 -  Tord Snäll professor i ekologi
Under 2015 installeras tolv nya professorer, sex kvinnor och sex män vid SLU.
2015-04-17 -  15 miljoner föreslås till Svenska artprojektet
SLU får 15 miljoner till Svenska artprojektet. Det föreslår regeringen i sin vårproposition som presenteras i dag.
2015-03-04 -  Två märkliga fågelarter ”upptäckta” på tropiska öar
En egendomlig ”trädpiplärka” och en lika besynnerlig ”skogsärla” som förekommer på öar i Indonesien respektive Västafrika har ”upptäckts” med hjälp av genetiska metoder av en svensk-dansk forskargrupp...
2015-01-07 -  Studie om fåglarnas utveckling utnämnd till en av förra årets 10 viktigaste vetenskapliga bedrifter
Två SLU-forskare har medverkat till studien där ett stort antal fågelarters hela DNA har analyserats och gett många värdefulla svar om fåglars släktskap och evolution. Innan jul blev studien utsedd av...
2014-12-19 -  Läsvärt om rovdjurens situation i Europa och Sverige
Läs SLU-forskaren Guillaume Chaprons artikel i Science om rovdjurens positiva utveckling i Europa samt hans kolumn i Nature där han menar att vetenskapliga resultat använts felaktigt av politiker.
2014-12-03 -  Marina inventeringar
Nu finns slutrapporten från Svenska artprojektets marina inventering. Undersökningen var den första stora inventeringen av bottenfaunan längs Västkusten sedan början av 1900-talet och har redan gett avtryck...
 
Sidan uppdaterad: 2015-04-24.