Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Läs mer om Fauna och Flora
Läs mer om Grodguiden
Läs mer om ArtDatabanken

 

Fynd av arter

Fakta om arter

Namn & släktskap


Sök på ArtDatabanken

Loading

Vad vill du göra?

Se lediga tjänster (0)
 Rapportera fynd av arter
 Söka artfaktablad för rödlistade arter
 Söka forskningsmedel

Publikationer

 Vi ger ut böcker och rapporter om arter och biologisk mångfald. 

Nyhetsbrev

Vill du få nyheter om ArtDatabanken via e-post? Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev.


ArtDatabankens Flora- och faunavårdskonferens den 28 april!

Efter en omfattande genomgång av Sveriges arter kommer nu en ny rödlista som visar tillståndet för vår flora och fauna.  Ta del av resultaten på årets naturvårdskonferens.
 Läs mer och välkommen med din anmälan!

Nominera till ArtDatabankens naturvårdspris

Välkommen att nominera en person, organisation eller företag som är värd att uppmärksammas! 

Priset går till den/de som genom forskning, miljöanalys, information, utbildning eller praktiska åtgärder gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden. Vinnaren utses av en jury bestående av ArtDatabankens styrgrupp.
Nomineringar inklusive motivering (max ca 400 ord) skicka till lena.sundin.radstrom@slu.se 
senast 19 mars 2015.

Kärlek i flykten

Årets vinnarbild i British Ecological Societys fototävling visar en svävande blomfluga som kysser en blå bolltistel. Fotograf är Alejandro Ruete, forskare vid ArtDatabanken och blomflugan är troligtvis arten nyfiken blomfluga (Eupeodes sp.) från underfamiljen Syrphinae.

Läs mer om tävlingen och vinnarbilden ”Kiss in the backyard”.

Artprojektets marina inventeringar sammanfattas

En betydande del av vår artrikedom finns under havsytan, men kunskapen om de marina arternas förekomst är mycket begränsad. Därför storsatsade Svenska artprojektet 20062009 på en omfattande fartygsbaserad inventering av bottenfaunan i Västerhavet som nu presenteras i en ny rapport från ArtDatabanken. 

 Läs mer och ladda hem rapporten

Nya Nationalnyckeln om mossor

Råttsvansar, fiskekrokar, trassel och guldlockar – nu är nya Nationalnyckeln om mossor här! I boken porträtteras några av våra mest välkända eller ”vanliga” mossor. 

 Läs mer om den senaste Nationalnyckeln

Appar för mobil och padda

Du har väl inte missat att ArtDatabanken har presenterat tre nya appar under våren och sommaren? Grodguiden och Bastardsvärmare innehåller fakta, hjälp med artbestämning och en funktion för rapportering till Artportalen. Dessutom finns Fisknyckeln i en ny version, nu med alla svenska arter!

 Läs mer om apparna

Nordliga växtarter har minskat i söder

Utbredningen av nordliga växtarter som linnea, hjortron och skogskovall har minskat avsevärt i södra Sverige under andra hälften av nittonhundratalet, visar en ny forskningsstudie gjord av Sebastian Sundberg vid ArtDatabanken. Orsakerna är framför allt ändrad markanvändning och kvävenedfall.

 Läs mer om studien


Aktuellt

2014-12-19 -  Läsvärt om rovdjurens situation i Europa och Sverige
Läs SLU-forskaren Guillaume Chaprons artikel i Science om rovdjurens positiva utveckling i Europa samt hans kolumn i Nature där han menar att vetenskapliga resultat använts felaktigt av politiker.
2014-11-18 -  13,4 miljoner till utforskning av dåligt kända organismgrupper
ArtDatabanken har beslutat att inom ramen för Svenska artprojektet fördela 13 390 000 kronor under perioden 2015-2018 till fem olika forskningsprojekt gällande taxonomi hos dåligt kända organismgruppe...
2014-11-13 -  Artportalen ska användas för att utvärdera restaurerade våtmarker
Artportalen har idag över 33 miljoner fynduppgifter om Sveriges fåglar. En del av dessa ska ligga som grund i en större vetenskaplig studie för att utvärdera vilken effekt restaurering av våtmarker har...
2014-11-10 -  Nybliven professor vid ArtDatabanken utvecklar modeller för olika arters utbredning och dynamik
ArtDatabankens medarbetare Tord Snäll har blivit professor vid NJ-fakulteten från och med 2014-09-30.
2014-10-22 -  Hjälp till att ge bläckfiskarna officiella svenska artnamn
I akvarierna på Havets Hus i Lysekil finns två olika bläckfiskarter som än så länge saknar svenska artnamn. Nu kan besökare på akvariet hjälpa till med namnförslag.
2014-10-06 -  Appar för mobil och padda
Du har väl inte missat att ArtDatabanken har presenterat tre nya appar under våren och sommaren? Apparna innehåller fakta om arterna och hjälp till artbestämning av groddjur, bastardsvärmare och fiska...
2014-09-30 -  Nordliga växtarter har minskat i södra Sverige
Utbredningen av nordliga växtarter som linnea, notblomster och skogskovall har minskat avsevärt i södra Sverige under andra hälften av nittonhundratalet, visar en ny forskningsstudie.
 
Sidan uppdaterad: 2015-02-24.