Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Läs mer om Fauna och Flora
Läs mer om Nationalnyckeln
Läs mer om Grodguiden
Läs mer om ArtDatabanken

 

Fynd av arter

Fakta om arter

Namn & släktskap


Sök på ArtDatabanken

Loading

Vad vill du göra?

 Söka data      
Se lediga tjänster (2)
 Rapportera fynd av arter
 Söka artfaktablad för rödlistade arter
 Söka forskningsmedel

Publikationer

 Vi ger ut böcker och rapporter om arter och biologisk mångfald. 

Nyhetsbrev

Vill du få nyheter om ArtDatabanken via e-post? Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev.


Tack för kommentarer på rödlista 2015

Rödlista 2015

Nu har tiden för kommentarer på rödlista 2015 löpt ut och ArtDatabanken vill rikta ett stort tack till alla som bidragit med sin kunskap.Totalt har närmare 250 synpunkter inkommit. Dessa skall nu bearbetas av ArtDatabankens experter och i april 2015 presenteras den nya rödlistan. 

 Läs mer om Rödlistan

Grodguide i din mobil och padda

Hjälp till att hitta groddjur i naturen! I samarbete med Naturskyddsföreningen lanserar ArtDatabanken Grodguiden, en app som hjälper dig att artbestämma svenska grodor, paddor och salamandrar. Med appen kan du också lyssna på läten och rapportera in fynden till Artportalen.

 Läs mer och ladda ner broschyr och app

Småkrypen flyttar in i Artportalen

Nu är det dags för bl.a. insekterna, spindlarna, sniglarna, musslorna och kräftdjuren att flytta in i nya Artportalen. 21 maj tas detta steg mot en komplett Artportal där alla artgrupper går att rapportera. De ryggradslösa djuren står för ca hälften av Sveriges ca 60 000 arter.  

 Läs mer om Artportalen

Naturvårdspriset 2014 till våtmarksarbete

Miljöminister Lena Ek delade ut årets naturvårdspris. Foto: Mikael WallerstedtHushållningssällskapet i Hallands våtmarksarbete tilldelas ArtDatabankens naturvårdspris 2014. Priset mottogs på Flora- och faunavårdskonferensen i Uppsala av de två innovativa våtmarksbyggare som leder verksamheten: Peter Feuerbach och John Strand. 

 Läs mer om årets pristagare

Bättre miljöhänsyn krävs för att nå gynnsam bevarandestatus 

ArtDatabankens senaste rapport sammanfattar tillståndet för biologisk mångfald i Sverige. Vi står inför stora utmaningar om vi ska klara en gynnsam bevarandestatus för de arter och naturtyper som omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv. Hittills har Sverige bara klarat av att uppnå gynnsam bevarandestatus i fjällen och för naturtyper och områden som är av lågt intresse för produktion eller exploatering. 

 Läs mer och ladda hem rapporten

Naturligare vattenflöden skulle gynna strändernas arter

Klådris - en rödlistad art som är knuten till stränder. Foto: Mikael Krikorev.Omkring 270 arter på den svenska rödlistan är knutna till sötvattensstränder. En ny rapport från ArtDatabanken sammanfattar befintlig kunskap om strandlevande arter och deras livsmiljökrav, redovisar de främsta hoten, och rekommenderar olika naturvårdsåtgärder. De mest angelägna insatserna är att skapa naturligare variationer i vattenståndet och öka att öka traditionell hävd. 

 Läs mer och ladda hem rapporten


Aktuellt

2014-10-01 -  Lediga tjänster
Vill du jobba på Artdatabanken? Just nu söker vi en kommunikationschef samt en expert med inriktning mot fåglar och andra ryggradsdjur.
2014-09-30 -  Nordliga växtarter har minskat i södra Sverige
Utbredningen av nordliga växtarter som linnea, hjortron och skogskovall har minskat avsevärt i södra Sverige under andra hälften av nittonhundratalet, visar en ny forskningsstudie.
2014-09-25 -  Nya Nationalnyckeln om Skirmossor–baronmossor ute nu!
Av jordens cirka 20 000 kända mossor finns ungefär 1 000 i Sverige. Mossor trivs väldigt bra på våra breddgrader och utgör en stor del av mångfalden i tempererade och arktiska klimat. Eftersom mossorna...
2014-09-11 -  Betydande insatser för djurskyddet belönat
Björn Cederberg, tidigare entomolog vid ArtDatabanken, har av Kungl. Vetenskapsakademiens tilldelats Sture Centerwalls pris för sina stora insatser för hotade insektsarter.
2014-09-09 -  ArtDatabankens tidigare chef belönas för sina insatser
Torleif Ingelög, har tilldelats Rektor Mårten Carlssons pris 2014, som erkänsla för hans livslånga insatser för att främja dialogen mellan samhälle, näringsliv och SLU inom områdena naturvårdsbiologi och...
2014-09-02 -  Prisbelönad bok om biologiska samlingar
Kungl. Vetenskaps-Societeten har tilldelat Torleif Ingelög en av naturalhistorisk-medicinska klassens Benzeliusbelöningar för år 2014 för boken "Skatter i vått och torrt”.
2014-08-12 -  Skogen efter branden
Skogsbränder kan ställa till stor förödelse och förstöra stora ekonomiska och kulturella värden. Men de främjar också den biologiska mångfalden, och utgör en våldsam men nödvändig förutsättning för vissa...
 
Sidan uppdaterad: 2014-09-30.