Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Läs mer om Fauna och Flora
Läs mer om Nationalnyckeln
Läs mer om Grodguiden
Läs mer om ArtDatabanken

Vi arbetar med att förbättra vår webbplats, vilket betyder att vi strukturerar om information.

Fynd av arter

Fakta om arter

Namn & släktskap


Sök på ArtDatabanken

Loading

Vad vill du göra?

Se lediga tjänster (0)
 Rapportera fynd av arter
 Söka artfaktablad för rödlistade arter
 Söka forskningsmedel

Publikationer

 Vi ger ut böcker och rapporter om arter och biologisk mångfald. 

Nyhetsbrev

Vill du få nyheter om ArtDatabanken via e-post? Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev.


Nya Nationalnyckeln om mossor

Råttsvansar, fiskekrokar, trassel och guldlockar – nu är nya Nationalnyckeln om mossor här! I boken porträtteras några av våra mest välkända eller ”vanliga” mossor. 

 Läs mer om den senaste Nationalnyckeln

Tack för kommentarer på rödlista 2015

Rödlista 2015

Nu har tiden för kommentarer på rödlista 2015 löpt ut och ArtDatabanken vill rikta ett stort tack till alla som bidragit med sin kunskap.Totalt har närmare 250 synpunkter inkommit. Dessa skall nu bearbetas av ArtDatabankens experter och i april 2015 presenteras den nya rödlistan. 

 Läs mer om Rödlistan

Appar för mobil och padda

Du har väl inte missat att ArtDatabanken har presenterat tre nya appar under våren och sommaren? Grodguiden och Bastardsvärmare innehåller fakta, hjälp med artbestämning och en funktion för rapportering till Artportalen. Dessutom finns Fisknyckeln i en ny version, nu med alla svenska arter!

 Läs mer om apparna

Nordliga växtarter har minskat i söder

Utbredningen av nordliga växtarter som linnea, hjortron och skogskovall har minskat avsevärt i södra Sverige under andra hälften av nittonhundratalet, visar en ny forskningsstudie gjord av Sebastian Sundberg vid ArtDatabanken. Orsakerna är framför allt ändrad markanvändning och kvävenedfall.

 Läs mer om studien

Bättre miljöhänsyn krävs för att nå gynnsam bevarandestatus 

ArtDatabankens senaste rapport sammanfattar tillståndet för biologisk mångfald i Sverige. Vi står inför stora utmaningar om vi ska klara en gynnsam bevarandestatus för de arter och naturtyper som omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv. Hittills har Sverige bara klarat av att uppnå gynnsam bevarandestatus i fjällen och för naturtyper och områden som är av lågt intresse för produktion eller exploatering. 

 Läs mer och ladda hem rapporten


Aktuellt

2014-11-18 -  13,4 miljoner till utforskning av dåligt kända organismgrupper
ArtDatabanken har beslutat att inom ramen för Svenska artprojektet fördela 13 390 000 kronor under perioden 2015-2018 till fem olika forskningsprojekt gällande taxonomi hos dåligt kända organismgruppe...
2014-11-13 -  Artportalen ska användas för att utvärdera restaurerade våtmarker
Artportalen har idag över 33 miljoner fynduppgifter om Sveriges fåglar. En del av dessa ska ligga som grund i en större vetenskaplig studie för att utvärdera vilken effekt restaurering av våtmarker har...
2014-11-10 -  Nybliven professor vid ArtDatabanken utvecklar modeller för olika arters utbredning och dynamik
ArtDatabankens medarbetare Tord Snäll har blivit professor vid NJ-fakulteten från och med 2014-09-30.
2014-10-22 -  Hjälp till att ge bläckfiskarna officiella svenska artnamn
I akvarierna på Havets Hus i Lysekil finns två olika bläckfiskarter som än så länge saknar svenska artnamn. Nu kan besökare på akvariet hjälpa till med namnförslag.
2014-10-06 -  Appar för mobil och padda
Du har väl inte missat att ArtDatabanken har presenterat tre nya appar under våren och sommaren? Apparna innehåller fakta om arterna och hjälp till artbestämning av groddjur, bastardsvärmare och fiska...
2014-09-30 -  Nordliga växtarter har minskat i södra Sverige
Utbredningen av nordliga växtarter som linnea, notblomster och skogskovall har minskat avsevärt i södra Sverige under andra hälften av nittonhundratalet, visar en ny forskningsstudie.
2014-09-25 -  Nya Nationalnyckeln om Skirmossor–baronmossor ute nu!
Av jordens cirka 20 000 kända mossor finns ungefär 1 000 i Sverige. Mossor trivs väldigt bra på våra breddgrader och utgör en stor del av mångfalden i tempererade och arktiska klimat. Eftersom mossorna...
 
Sidan uppdaterad: 2014-11-19.