Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Läs mer om Fauna och Flora
Läs mer om Nationalnyckeln
Läs mer om Nationalnyckeln
Läs mer om ArtDatabanken

Fynd av arter

Fakta om arter

Namn & släktskap


Sök på ArtDatabanken

Loading

Vad vill du göra?

 Söka data      
Se lediga tjänster (0 st)
 Rapportera fynd av arter
 Söka artfaktablad för rödlistade arter
 Söka forskningsmedel

Publikationer

 Vi ger ut böcker och rapporter om arter och biologisk mångfald. 

Nyhetsbrev

Vill du få nyheter om ArtDatabanken via e-post? Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev.


EN DAG VILL VI HÖRA – Det gjorde ni bra!

Flora- och faunavård 29 april 2014

Boka in den 29 april i din kalender! Årets Flora- och faunavårdskonferens handlar om tillståndet för den biologiska mångfalden och vad vi gör åt det. Konferensens moderator Göran Rosenberg hjälper oss förhoppningsvis att finna svaren på frågan: hur uppnå gynnsam bevarandestatus? För visst vore det underbart om kommande generation sa till oss – Det gjorde ni bra!

Anmäl senast 6:e april för lägre pris!

 Flora- och faunavård 2014

 

Sök och analysera fynddata i nya Analysportalen

Nu finns ett nytt sätt att söka och analysera svenska observations- och miljödata. I den nyligen lanserade Analysportalen kan du nå alla fynd som finns i Artportalen, men även data från andra databaser som ingår i forskningsinfrastrukturen Svenska LifeWatch. Dessutom kan observationsdata kombineras med andra slags miljö- och omvärldsdata, t.ex klimatdata från SMHI eller skogskartor från SLU. 

 Läs mer om Analysportalen


Aktuellt

2014-04-03 -  Sök och analysera art- och miljödata i nya Analysportalen
Analysportalen är ett nytt verktyg för att studera långsiktiga förändringar i naturen, göra modeller för arters utbredning eller ta fram underlag för samhällsplanering.
2014-03-17 -  Artportalsapp fick pris i Hack for Sweden.
Priset "Bästa nytta för allmänheten" gick till artportalsapp när tävlingen Hack for Sweden avgjordes i helgen. Priset gick till lag "Tummen upp" med appen "Art app", en digital lupp som förvandlar användaren...
2014-03-05 -  Ny fågelfamilj upptäckt av medarbetare på ArtDatabanken
Per Alström från ArtDatabanken vid SLU är sedan två år, som förste svensk, gästprofessor vid Vetenskapsakademin i Beijing. Han har under denna tid haft möjligheten att forska på heltid på fåglar. Nu har...
2014-02-18 -  Hantering av skyddade fynduppgifter
Med anledning av den debatt som pågår i medier på nätet angående att ArtDatabanken lämnar ut skyddsklassade uppgifter till konsulter som tjänstgör i naturvårdande syfte vill vi reda ut en del oklarheter...
2014-02-16 -  Sök och analysera fynddata i nya Analysportalen
Nu finns ett nytt sätt att söka och analysera svenska observations- och miljödata. I den nyligen lanserade Analysportalen kan du nå alla fynd som finns i Artportalen, men även data från andra databaser...
2014-02-13 -  Lena Sundin Rådström ny chef för ArtDatabanken
Från natursköna Östersund kommer ArtDatabankens nya chef. Hon kommer direkt från sin tjänst som chef för Naturvårdsverkets sektion för förvaltning av värdefull natur. I januari 2014 tillträdde Lena som...
2014-02-07 -  Kraftig minskning av nordhavsräka men ArtDatabankens rödlistebedömning ej klar
ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU är den myndighet som har i uppdrag att ta fram underlag och bedöma status enligt Internationella Naturvårdsunionens (IUCN) kriterier. Arbetet pågår just...
 
Sidan uppdaterad: 2014-03-28.