Sveriges lantbruksuniversitet

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Vetenskap och utbildning för hållbart liv

Ny student? Välkommen till SLU

På de här sidorna samlar vi information som kan vara bra att ha i början av dina studier. Här hittar du även viktig information om vad som händer vid terminsstart.

Globala utmaningar kräver ny kunskap

Vid SLU kombinerar vi en stark grundforskning med mer tillämpningsnära studier för att lösa konkreta frågor, inte minst de globala.

SLU_110323_0053_jgz1200.jpg

Utbildningar som ger jobb

SLU ligger långt framme vad gäller studenternas yrkesetablering och är det universitet i landet som har flest disputerade lärare per student.

Till nytta för samhället

Vi har en kontinuerlig dialog med olika samhällsintressenter, särskilt inom djurhållning, jord-, trädgårds-, vatten- och skogsbruk samt viltförvaltning och fiske. Det internationella samarbetet har djupa rötter inom SLU.

nilsprov_akh-750-besk.jpg

SLU:s miljöanalys håller koll på livsmiljöerna

Vi samlar in och tillgängliggör data för att analysera miljöutvecklingen. Vi bistår också med kunskap om arter, kuster och hav, skogar, jordbrukslandskap, sjöar och vattendrag.