Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Kontakta en miljöanalytiker

Vill du samarbeta med oss? Eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete? Välkommen att kontakta oss!

Ring eller mejla någon av våra sexton miljöanalyskoordinatorer eller SLU:s vicerektor med ansvar för fortlöpande miljöanalys. Du kan också ringa SLU:s växel på telefonnummer 018–67 10 00.

Vi koordinerar SLU:s miljöanalys

Foto på SLU:s femton koordinatorer inom  de tio fortlöpande miljöanalysprogrammen.
Övre raden från vänster till höger: Jens Fölster, Erik Petersson, Lars Edenius, Anna-Lena
Axelsson, Håkan Wennhage, Mora Aronsson, Jenny Kreuger, Katarina Kyllmar. Nedre raden från vänster till höger: Åke Berg, Kevin Bishop, Ola Langvall, Karin Blombäck, Pia Larsson, Jesper Persson, Jens Olsson och Stina Drakare. Fotografer: Jenny Svennås-Gillner, Viktor Wrange och Lasse Robertsson.

Miljöanalys i tio program

SLU:s miljöanalys är organiserat i tio program som anknyter till de svenska miljömålen och till Sveriges internationella miljösamarbeten.

Anna-Lena Axelsson och Lars Edenius, koordinator respektive biträdande koordinator för program Skog. Länk till program Skog.Program Skog

Anna-Lena Axelsson
koordinator

090-786 85 91

Lars Edenius
biträdande koordinator (viltfrågor)
090-786 83 41

 Fler kontakter inom Skog

 

Åke Berg och Katarina Kyllmar, koordinator respektive biträdande koordinator för program Jordbrukslandskap. Länk till program Jordbrukslandskap.Program Jordbrukslandskap

Åke Berg
koordinator
018-67 26 24

Katarina Kyllmar
biträdande koordinator
018-67 25 97

 Fler kontakter inom Jordbrukslandskap

 

Stina Drakare och Erik Petersson, koordinator respektive biträdande koordinator för program Sjöar och vattendrag. Länk till program Sjöar och vattendrag.Program Sjöar och vattendrag

Stina Drakare
koordinator
018-67 31 02

Erik Petersson
biträdande koordinator
010-478 42 39

 Fler kontakter inom Sjöar och vattendrag

 

Håkan Wennhage, biträdande koordinator, och Jens Olsson, koordinator, för program Kust och hav. Länk till program Kust och hav.Program Kust och hav

Håkan Wennhage
biträdande koordinator
010-478 40 51

Jens Olsson  
koordinator

010-478 4144

 

 

Jesper Persson, koordinator för program Bebyggd miljö. Länk till program Bebyggd miljö.Program Bebyggd miljö

Jesper Persson
koordinator
040-41 51 55

 Fler kontakter inom Bebyggd miljö

 

 

 

Ola Langvall, koordinator för program Klimat. Länk till program Klimat.Program Klimat

Ola Langvall
koordinator
0472-26 31 80

 Fler kontakter inom Klimat

 

 

 

Program Biologisk mångfald

Pavel Bína , koordinator
Tel. 018-67 34 06

 Fler kontakter inom Biologisk mångfald

 

Jens Fölster och Karin Blombäck, koordinator respektive biträdande koordinator för program Övergödning. Länk till program Övergödning.Program Övergödning

Jens Fölster
koordinator
018-67 31 26

Karin Blombäck
biträdande koordinator
018-67 12 63

 Fler kontakter inom Övergödning

 

Program Försurning

Stefan Löfgren, koordinator
023-79 34 57, 070-69 55 177

 Fler kontakter inom Försurning

 

Program Giftfri miljö

Anna Norman Haldén, koordinator
018-67 22 38

Karin Wiberg, bitr. koordinator
018-67 31 15, 070-234 15 70

 Fler kontakter inom Giftfri miljö 

Kontakta Kevin Bishop

SLU:s vicerektor med ansvar för fortlöpande miljöanalys.
018-67 31 31, 070-638 25 17
kevin.bishop@slu.se
Kevin Bishop, vicerektor med ansvar för SLU:s fortlöpande miljöanalys.


 


Fler tips på kontakter

 

 

Forskare att fråga - SLU 
(samlingssida med ämneskunniga personer inom SLU:s intresseområden).

 Om fortlöpande miljöanalys för medarbetare.

Sidan uppdaterad: 2016-05-16. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen