Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Kontakta en miljöanalytiker

Vill du samarbeta med oss? Eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete? Välkommen att kontakta oss!

Ring eller mejla någon av våra femton miljöanalyskoordinatorer eller SLU:s vicerektor med ansvar för fortlöpande miljöanalys. Du kan också ringa SLU:s växel på telefonnummer 018–67 10 00.

Vi koordinerar SLU:s miljöanalys

Foto på SLU:s femton koordinatorer inom  de tio fortlöpande miljöanalysprogrammen.
Övre raden från vänster till höger: Jens Fölster, Lars Edenius, Anna-Lena
Axelsson, Håkan Wennhage, Mora Aronsson, Jenny Kreuger, Katarina Kyllmar. Nedre raden från vänster till höger: Åke Berg, Kevin Bishop, Lena Bergström, Ola Langvall, Pia Larsson, Jesper Persson, Erik Degerman och Stina Drakare. Fotografer: Jenny Svennås-Gillner, Viktor Wrange och Lasse Robertsson.

Miljöanalys i tio program

SLU:s miljöanalys är organiserat i tio program som anknyter till de svenska miljömålen och till Sveriges internationella miljösamarbeten.

Anna-Lena Axelsson och Lars Edenius, koordinator respektive biträdande koordinator för program Skog. Länk till program Skog.Program Skog

Anna-Lena Axelsson
koordinator

090-786 85 91

Lars Edenius
biträdande koordinator (viltfrågor)
090-786 83 41

 Fler kontakter inom Skog

 

Åke Berg och Katarina Kyllmar, koordinator respektive biträdande koordinator för program Jordbrukslandskap. Länk till program Jordbrukslandskap.Program Jordbrukslandskap

Åke Berg
koordinator
018-67 26 24

Katarina Kyllmar
biträdande koordinator
018-67 25 97

 Fler kontakter inom Jordbrukslandskap

 

Stina Drakare och Erik Petersson, koordinator respektive biträdande koordinator för program Sjöar och vattendrag. Länk till program Sjöar och vattendrag.Program Sjöar och vattendrag

Stina Drakare
koordinator
018-67 31 02

Erik Petersson
biträdande koordinator
010-478 42 39

 Fler kontakter inom Sjöar och vattendrag

 

Lena Bergström och Håkan Wennhage, koordinator och biträdande koordinator för program Kust och hav. Länk till program Kust och hav.Program Kust och hav

Lena Bergström
koordinator
010-478 41 16

Håkan Wennhage
biträdande koordinator
010-478 40 51

 

 

Jesper Persson, koordinator för program Bebyggd miljö. Länk till program Bebyggd miljö.Program Bebyggd miljö

Jesper Persson
koordinator
040-41 51 55

 Fler kontakter inom Bebyggd miljö

 

 

 

Ola Langvall, koordinator för program Klimat. Länk till program Klimat.Program Klimat

Ola Langvall
koordinator
0472-26 31 80

 Fler kontakter inom Klimat

 

 

 

Mora Aronsson, koordinator för program Biologisk mångfald. Länk till program Biologisk mångfald.Program Biologisk mångfald

Mora Aronsson
koordinator
018-67 34 14

 Fler kontakter inom Biologisk mångfald

 

 

 

Jens Fölster och Karin Blombäck, koordinator respektive biträdande koordinator för program Övergödning. Länk till program Övergödning.Program Övergödning

Jens Fölster
koordinator
018-67 31 26

Karin Blombäck
biträdande koordinator
018-67 12 63

 Fler kontakter inom Övergödning

 

Kevin Bishop, koordinator för program Försurning. Länk till program Försurning.Program Försurning

Kevin Bishop
koordinator
018-67 31 31

 Fler kontakter inom Försurning

 

 

 

Pia Larsson och Jenny Kreuger, koordinator respektive biträdande koordinator för program Giftfri miljö. Länk till program Giftfri miljö.Program Giftfri miljö

Pia Larsson
koordinator
018-67 16 81

Jenny Kreuger
biträdande koordinator
018-67 24 62

 Fler kontakter inom Giftfri miljö 

 

Kontakta Göran Ståhl

Sidan uppdaterad: 2014-12-18. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se