Sveriges lantbruksuniversitet

Miljöanalys

Brukar vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys.

Bild: Mattias Nyström

På gång inom miljöanalys

Värt att veta

Värt att veta är en nystartad serie med öppna lunchföreläsningar vid SLU Umeå. Ta del av föredragen på plats eller se dem via live-sändning

Den 1 mars kan du höra om: Från rymden till din skog – och om konsten att få träden att växa i datorn.

Kevin750.jpg

Miljöanalys för hållbara livsmiljöer

SLU:s miljöanalys övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, vatten och arter för att analysera miljöutvecklingen. På så sätt stödjer vi myndigheter, näringar och internationella organ med underlag för beslut som ska leda mot en hållbar utveckling.

Vi arbetar i tio program som anknyter till miljömålen och Sveriges internationella miljösamarbeten.

Vill du samarbeta med oss? Ta gärna kontakt med mig eller någon av våra 16 programkoordinatorer!

Kevin Bishop, vicerektor med ansvar för SLU:s fortlöpande miljöanalys.

Publicerad: 27 februari 2017 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se