Sveriges lantbruksuniversitet

Miljöanalys

Brukar vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys.

Kevin750.jpg

Miljöanalys för hållbara livsmiljöer

SLU:s miljöanalys övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, vatten och arter för att analysera miljöutvecklingen. På så sätt stödjer vi myndigheter, näringar och internationella organ med underlag för beslut som ska leda mot en hållbar utveckling.

Vi arbetar i tio program som anknyter till miljömålen och Sveriges internationella miljösamarbeten.

Vill du samarbeta med oss? Ta gärna kontakt med mig eller någon av våra 16 programkoordinatorer!

Kevin Bishop, vicerektor med ansvar för SLU:s fortlöpande miljöanalys.

Skogsdata2016-750.jpg

På gång inom miljöanalys

Den kraftiga tillväxten i de svenska skogarna håller i sig och virkesförrådet fortsätter att öka. Det visar den senaste officiella statistiken från Riksskogstaxeringen vid SLU.

Fler aktuella analyser:

Publicerad: 17 oktober 2016 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se