Nationellt center för vilt och viltskador
Nationellt center för vilt och viltskador

 

Nya stängselrekommendationer 2015!

Läs även boken "Stängsling mot stora rovdjur" (klicka på bilden).

Stängsling mot stora rovdjur

Beställ boken gratis här!

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet

Naturvårdsverkets nationella riktlinjer för förvaltning av gäss, tranor och svanar.

viltskadecenters logo

Viltskadecenter (VSC) är ett nationellt kunskapscentrum rörande viltskador på egendom och inventering av stora rovdjur.

VSC fungerar som ett servicecentrum för myndigheter, organisationer, djurägare, markägare och allmänhet i dessa frågor.

VSC arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket och tillhör institutionen för ekologi vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Förebyggande åtgärder på YouTube

Viltskadecenter har gjort flera filmer som demonstrerar förebyggande åtgärder mot rovdjursskador på tamdjur.

Följ oss på
Facebook logo

Björnspillningsinventering

Stående björn

2016 är det dags för Norrbotten att spillningsinventera björn i länet. Länsstyrelsen är ansvarig för genomförandet och har påbörjat planeringsarbetet. Vi uppdaterar kontinuerligt vår webbplats med information om insamlingen.

Här kan du läsa mer om hur det går med spillningarna från isamlingen i Jämtlands- och Västernorrlands län 2015.

Följ oss på
Instagram logo

Nytt från Viltskadecenter


2016-03-04 -  Checklista för stängsel mot rovdjur
Bra att tänka på vid rådgivning, uppsättning och besiktning av stängsel mot stora rovdjur
2016-03-01 -  Viltskadestatistik 2015
Rapport om skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda 2015
2016-02-11 -  SVA-rapport: Stora rovdjur 2015
Rapporten redovisar resultat och aktiviteter kring hantering av kroppar och delar av kroppar från varg, lodjur, björn och järv som dött 2015.
2015-12-21 -  Inventering av kungsörn 2015
Resultat från inventeringen av kungsörn i Sverige 2015.
2015-12-21 -  Regeringsuppdrag: Förebyggande åtgärder mot rovdjur
Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen och tillsammans med Viltskadecenter sammanställt forskning från hela världen om metoder för att skydda tamdjur mot angrepp av rovdjur. Syftet är att visa om...
 
Sidan uppdaterad: 2016-04-04. Sidansvarig: maria.levin@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen