SLU Artdatabanken - ett kunskapscentrum för arter och naturtyper

SLU Artdatabanken - ett kunskapscentrum för arter och naturtyper

Vill du rapportera fynd eller letar du fakta om arter?

Till Artportalen kan du rapportera alla fynd av arter. I Artfakta hittar du fakta om främst ovanliga och rödlistade arter och för vissa artgrupper digitala nycklar. Här kan du också rapportera direkt i mobilen till Artportalen. Läs om olika sätt att rapportera.

Mats Rosenberg tilldelas naturvårdspris

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2021 går till Mats Rosenberg för hans livsverk att omvandla ett av människan förstört och sargat landskap till ett biologiskt myllrande område, numera Oset och Rynningevikens naturreservat. Arbetet har lett till innovationer i naturvårdsteknik som också påverkat naturvårdsarbete, nationellt och internationellt.
Dagens natur
Loading…