ArtDatabanken

Allmänheten behöver hjälpa att rapportera invasiva främmande växter och djur

För att i tid stoppa invasiva växter och djur som orsakar allvarlig skada för ekosystemen är myndigheterna beroende av att allmänheten upptäcker och rapporterar fynd. Tidig upptäckt och snabb utrotning är förutsättningen för att få bukt med problemet med invasiva främmande djur och växter.

Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Den biologiska mångfalden minskar snabbare än någon gång tidigare i mänsklighetens historia. Men viljan att bevara den biologiska mångfalden är stor hos de allra flesta och genom kunskap skapar vi kraften att förändra. Inför 22 maj vill vi på ArtDatabanken uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.