Deltagarservice

Senast ändrad: 29 april 2020

Med hjälp av vårt internetbaserade system administrerar vi enkelt och säkert all registrering av och kommunikation med deltagare, föreläsare och andra medverkande.

Anmälningsformuläret anpassas till den aktuella konferensens grafiska profil och är logiskt och enkelt. Databasen hanterar ett obegränsat antal kategorier, parallella aktiviteter och individuella val.

Som vår uppdragsgivare kan du få en egen access i systemet och kan följa anmälningsläget i realtid och kan även få möjlighet att kommunicera med deltagarna direkt genom databasen.

Allt detta kan vi erbjuda:

 • Ett för evenemanget designat anmälningsformulär kopplat till vår databas
 • Uppdragsgivaraccess i databasen
 • Registrering, kontroll och listning av deltagare, fördelning på seminarier, aktiviteter mm. hantering av ändringar och avbokningar
 • Hotellbokningsservice
 • Individuell bekräftelse till varje deltagare
 • Fakturering, kreditkorts- eller bankbetalningshantering, individuellt eller genom samlingsfakturor
 • Deltagarlistor och andra rapporter i olika utföranden
 • Namnskyltar, biljetter, kvitton, intyg, diplom och andra anpassade individuella dokument
 • Individuell deltagarservice per e-post och telefon
 • Utvärdering
 • Statistik
 • Packning av deltagarmaterial