Administration av abstracts

Senast ändrad: 29 april 2020

Vi erbjuder en internetbaserad administration som effektiviserar och underlättar både inlämnings- och reviewprocessen av abstracts.

All kommunikation sker online på ett användarvänligt och flexibelt sätt. Verktyget stödjer hela processen:

  • Projektering
  • Inlämning
  • Bedömning
  • Publicering