Konferenssekretariat

Senast ändrad: 29 april 2020

Innan konferensen börjar har vi redan arbetat ett tag på konferensanläggningen. Vi har sett till att allt är i ordning och fungerar innan du och deltagarna anländer.

Våra erfarna konferensvärdar möter dig och dina gäster och tar hand om all logistik.

  • Upprättande av konferenssekretariat på anläggningen
  • Säkerhetsgenomgång och teknisk test
  • Bemanning av sekretariatet
  • Mottagning och registrering av deltagare, föreläsare, utställare och andra medverkande, nyanmälningar och ändringar
  • Utdelning av konferensmaterial
  • Information och service under konferensen