Utställningsservice

Senast ändrad: 29 april 2020

Utställningar av olika slag är ofta en viktig del i kongresser, konferenser och andra evenemang.

Vi erbjuder service både för vetenskapliga posterutställningar och andra utställningar.

  • Förslag på utställar- och sponsorerbjudanden
  • Utställarplan
  • Boknings-och utställarservice
  • Leverantörsavtal och materialbeställningar