Hoppa till huvudinnehåll

Svenska LifeWatch

Svenska LifeWatch är en nationell e-infrastruktur för data om biologisk mångfald. Inom ett samarbete mellan svenska universitet, myndigheter och museer, länkas information från en mängd olika databaser samman inom en gemensam infrastruktur. Vetenskapsrådet finansierar Svenska LifeWatch som ett långsiktigt åtagande och ett led i satsningen på omfattande forskningsinfrastrukturer.

Ett nationellt konsortium

Svenska LifeWatch utgörs av ett konsortium mellan SLU, Göteborgs universitet, SMHI och Umeå universitet. Projektet samordnas av ArtDatabanken vid SLU, med finansiering från Vetenskapsrådet.

En europeisk vision

Begreppet LifeWatch föddes som ett initiativ till en stor europeisk infrastruktursatsning. Infrastrukturen ska tillgängliggöra data och tillhandahålla virtuella laboratorier för forskning kring biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Visionen började ta form 2008 då det europeiska LifeWatch-projektet inledde en planerings- och förberedelsefas med stöd av EU:s sjunde ramprogram. Sverige är först ut i Europa med att förverkliga ett nationellt LifeWatch.

Loading…