SLU-nyhet

Ny release av Analysportalen

Publicerad: 05 maj 2017

En ny release av Analysportalen den 5 maj innehåller framför allt förbättringar av användbarheten. Till exempel har vissa knappar bytt namn för att återspegla vad de verkligen gör, de olika sidorna har blivit mera lika varandra, och några menypunkter har flyttat ihop med liknande menypunkter på ett annat ställe. Timeout-tiden vid nedladdning av artobservationer har ökat från 5 till 20 minuter

Det har nu gått några månader sedan vi sist publicerade en ny version av Analysportalen. Som vanligt har vi i samarbete med våra användare åtgärdat fel och lagt till efterlängtat funktionalitet. Vi har också lyssnat på våra användare som har påpekat att det ibland var lite svårt att förstå ”hur” man skulle göra på de olika sidorna i Analysportalen. Därför är den stora förändringen i denna version ett försök att göra hela Analysportalen lite enklare och mera logisk att använda. Till exempel har vissa knappar bytt namn för att återspegla vad de verkligen gör, de olika sidorna har blivit mera lika varandra, och några menypunkter har flyttat ihop med liknande menypunkter på ett annat ställe. Hela listan av förändringarna återfinns i versionshistoriken. Vi kommer även att uppdatera manualerna och övningarna, så att de återspeglar den nya versionen.

En annan stor utmaning för Analysportalen är att antalet användare, dataförfrågningar, nerladdningar och inte minst mängden data i de anslutna databaserna ökar nästan explosionsartat, vilket ju i för sig är glädjande. Tyvärr medför detta ibland prestandaproblem vid sökning av data. Vi är mycket medvetna om problematiken, och har som en första åtgärd förlängd den s.k. time-out-tiden, dvs. tiden en sökning kan tar innan servern säger ifrån. Under 2017 kommer vi att göra en översyn över hela systemet för att anpassa det till datamängden och användarnas behov.

Vi tar gärna emot fortsatt "feed-back" från våra användare om vi har lyckats, eller vad som fortfarande borde åtgärdas.

För hela SLW-teamet,

Holger Dettki, Docent, Svenska LifeWatch (SLW), Systemansvarig


Kontaktinformation

Holger Dettki, föreståndare och systemansvarig Svenska LifeWatch
ArtDatabanken, SLU
holger.dettki@slu.se, tel. 073-048 7872

Sidansvarig: anna-maria.wremp@slu.se