SLU-nyhet

Över 70 miljoner observationer

Publicerad: 05 september 2017

Nu finns över 70 miljoner observationer tillgängliga i Analysportalen.

I augusti 2017 passerade antalet observationer i Svenska LifeWatch och Analysportalen 70 miljoner. 

Just nu finns 15 olika datakällor knutna till infrastrukturen, varav Artportalen står för den största mängden observationer (ca 60 miljoner). 

En fullständig lista över datakällorna och antalet tillgängliga observationer finns på: https://www.analysisportal.se/Data/DataProviders


Kontaktinformation