SLU-nyhet

Artportalens checklista skapar nya möjligheter för forskare

Publicerad: 28 februari 2019

ArtDatabanken lanserar mobil webbapplikation för inrapportering till Artportalen. I den nya checklistan kan rapportören även bidra med värdefulla data om arters frånvaro.

Artportalen är ett av världens största rapportsystem för artobservationer. Databasen innehåller snart 70 miljoner observationer, och är en del i Svenska LifeWatch infrastruktur. Idén med Artportalen är att rapportera de arter som har observerats, men för forskning är det även värdefullt att veta vilka arter som inte har observerats, så kallade "nolldata".

– Det här är nästa steg i citizen science-rapportering, säger Tomas Pärt vid Institutionen för ekologi, som är en av forskarna som medverkat i utvecklingen av verktyget.

– I och med att vi får med nolldata, det vill säga avsaknad av arter, kan vi statistiskt behandla data på ett säkrare sätt än tidigare och studera var arter förekommer och inte förekommer samt om de vandrar in eller försvinner. Speciellt när vi kombinerar vanlig inventeringsverksamhet, som häckfågeltaxeringen, med data från medborgarforskning kan vi få en geografisk täckning och upplösning som inte varit möjlig tidigare. Det kan öppna dörrar för att bättre förstå varför arter ökar och minskar i Sverige och hur det är kopplat till klimat och markanvändning.

Artportalens checklista är byggd för att användas live med en smartphone. Checklistan kan användas för alla artgrupper, men fungerar bäst för arter som är möjliga att artbestämma i fält och där artlistan blir rimligt lång, t.ex. fåglar, dagfjärilar och trollsländor. Den som använder checklistan börjar med att välja en artgrupp och en plats att utgå ifrån. Checklistan utnyttjar GPS:en i mobilen och genererar en artlista som bygger på vilka arter som rapporterats under aktuell vecka de senaste tio åren inom en viss radie.

Artportalens checklista är den första mobilanpassade rapporteringsfunktionen som ArtDatabanken tar fram och är utvecklad med fokus på att göra det så smidigt och roligt som möjligt för rapportören att använda.

Fakta:

Artportalen är ett av världens största rapportsystem för artobservationer. Årligen rapporterar ca 10 000 användare flera miljoner artobservationer. Databasen innehåller snart 70 miljoner observationer, varav ca 70 % är fåglar. Systemet används av myndigheter, forskare och naturvårdare såväl som privatpersoner. Informationen som läggs in är sökbar och fri att utnyttja för alla.

Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se