SLU-nyhet

Svenska LifeWatch + Biodiversity Atlas Sweden blir Svensk Biodiversitetsdatainfrastruktur

Publicerad: 04 februari 2019

Svenska LifeWatch och Biodiversity Atlas Sweden kommer att bilda den gemensamma biodiversitetsinfrastrukturen Svensk Biodiversitetsdatainfrastruktur, en e-infrastruktur i nära samarbete med Living Atlases community.

Svenska LifeWatch och Biodiversity Atlas Swedenär de två viktigaste e-infrastrukturerna i Sverige för att främja biodiversitets- och ekosystemforskning i det framväxande landskapet av biodiversitetsinformationssystem.

Nu kommer de att bilda den gemensamma biodiversitetsinfrastrukturen Svensk Biodiversitetsdatainfrastruktur (SBDI), en e-infrastruktur i nära samarbete med Living Atlases community.

Under perioden 2019-2020 pågår arbetet med att skapa den gemensamma infrastrukturen SBDI som ska tillgängliggöra biodiversitsdata, tillhandahålla kraftfulla analys- och visualiseringverktyg, och därigenom erbjuda nya möjligheter för innovativ och interdisciplinär forskning kring biodiversitet och ekosystem. Under förutsättningen att Svenska Vetenskapsrådet ger fortsatt finansiering kommer det formella bildandet av SBDI-konsortiet att ske under 2021.


Kontaktinformation

Holger Dettki, föreståndare och systemansvarig Svenska LifeWatch
ArtDatabanken, SLU
holger.dettki@slu.se, tel. 073-048 7872

Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se