SLU-nyhet

Nya idéer för att utveckla e - infrastruktur för nordiska biologisk mångfald

Publicerad: 01 september 2015

26 och 27 augusti träffades biodiversitets forskare och utvecklare i Oslo för att diskutera möjligheter för nordiskt samarbete. Syftet är att e-infrastrukturen och dess användning ta ett steg längre än vad som annars är möjligt på nationell nivå.

2015-09-01

Läs mer om hur man tänker sig en konkurrenskraftig nordisk e - instrastuktur informatik för biologisk mångfald på Nordforsks hemsida.


Kontaktinformation

Anna Maria Wremp
Kommunikatör och projektsekreterare Svenska LifeWatch
ArtDatabanken, SLU
anna-maria.wremp@slu.se, 018-671394

Sidansvarig: Anna-Maria.Wremp@slu.se