SLU-nyhet

Svenska LifeWatch ansöker om internationellt samarbete

Publicerad: 29 september 2015

Sverige ansökte i maj hos Vetenskapsrådet om stöd för nordiskt samarbete och att delta i det europeiska LifeWatch som observatör. Denna internationalisering kompletterar och förstärker ambitionen att skapa en utökad e-infrastruktur för biodiversitets- och ekosystemforskning i Sverige.

2015-09-29

Ett antal europeiska länder har under några år, under ledning av Spanien, planerat att skapa ett europeiskt forskningsinfrastrukturkonsortium (en s.k. ERIC) för LifeWatch och de kommer nu att ansöka hos EU-kommissionen om att få inrätta en sådan. Styrgruppen för Svenska LifeWatch har förordat att Sverige initialt deltar som observatör, men att man siktar på att inom en relativt snar framtid gå med som fullvärdig medlem.

Samtidigt pågår överläggningar på nordisk nivå om att hjälpas åt att bygga upp en LifeWatch-infrastruktur. Ett sådant nordiskt LifeWatch kan dessutom så småningom bli en stark part i ett europeiskt samarbete.

I ansökan till VR ingår fyra moduler:
1. Organisation och koordinering av deltagande i LifeWatch ERIC.
2. Internationell forskarsupport.
3. Deltagande och utbyte av internationell IT.
4. Nordiskt LifeWatch-samarbete.

Svenska LifeWatch (SLW) har sedan 2010, med medel från främst VR, utvecklats till en kraftfull e-infrastruktur för biodiversitetsforskning. Sverige var första land att implementera LifeWatch-konceptet, med en modulär, teknikoberoende arkitektur, där infrastrukturen flexibelt kan byggas om och utökas, och dockas med andra system genom att komponenterna har standardiserade, tjänsteorienterade kommunikationsytor. För att behålla Sveriges ledande position och dessutom ta del av utvecklingen i andra länder bör de internationella kontakterna öka och utbytet av erfarenheter säkras.


Kontaktinformation

Anna Maria Wremp
Kommunikatör och projektsekreterare Svenska LifeWatch
ArtDatabanken, SLU
anna-maria.wremp@slu.se, 018-671394

Sidansvarig: Anna-Maria.Wremp@slu.se