Maj 2017

Senast ändrad: 05 maj 2017

Releasen 2017-05-05 fokuserar framförallt på förbättringar av Analysportalens användarvänlighet. Till exempel har vissa knappar bytt namn för att återspegla vad de verkligen gör, de olika sidorna har blivit mera lika varandra, och några menypunkter har flyttat ihop med liknande menypunkter på ett annat ställe. Timeout-tiden vid nedladdning av artobservationer har ökat från 5 till 20 minuter.

Ökad timeouttid

Ökning från 5 minuter till 20 minuter vid nedladdning av artobservationer.

Hopslagning av menyalternativ

Menyerna Beräkningar och Format har slagit ihop till Inställningar.

 

Enhetlig knappfunktionalitet

Knappar har bytt namn för att återspegla vad de verkligen gör, och sidorna har blivit mer lika varandra.

 

 Breadcrumbs

Så kallade breadcrumbs används för att visa var någonstans du befinner dig i webbapplikationens struktur. Det går även att navigera till vissa sidor genom att hovra över texten och följa länken.

 

 Diverse förenklingar och förtydligande

Det tidsmässiga filtret har t.ex. blivit enklare att ställa in.

 

Ny inställningssida för koordinatsystem

Inställningar för vilka koordinatsystem som ska användas kan kan göras på en sida.

 

 

Tidsstämpel på filnamn

Vid nedladdning av filer så får föreslaget filnamn en tidsstämpel för att på så sätt få ett unikt filnamn med information om när filen genererades.

 

 Nedladdning av artobservationer till GIS-format

Artobservationer kan sparas som Shapefil eller GeoJSON. Vilka attribut som ska visas för varje enskild observation går att ställa in, liksom koordinatsystem.

 

 

 Automatiskt genererad citeringstext

Vid nedladdning till Excelfiler så skapas en extra flik med information om hur man citerar användningen av Analysportalen.


Kontaktinformation

Martin Käck, systemutvecklare
ArtDatabanken, SLU
martin.kack@slu.se018-672253

Sidansvarig: anna-maria.wremp@slu.se