WFS- och WMS-tjänster

Senast ändrad: 24 augusti 2016

Våra WFS- och WMS-tjänster tillåter dig att hämta in data från LifeWatch till ditt eget GIS-program. Du kan också använda tjänsterna för att göra direktanrop i din webbläsare utan att gå via ett GIS-program.

En WFS-tjänst kan beskrivas som en kartversion av den geografiska informationen i databaserna. Du kan använda våra WFS-tjänster antingen direkt vida URL-anrop, eller genom att lägga till WFS-tjänsten som en datakälla eller ett lager i dit GIS-program.

Fyll i URL så här: http://slwgeo.artdata.slu.se:8080/geoserver/web

Läs mer om direktanrop i WFS

Exempel på hur du kan använda WFS-tjänsterna i QGIS

Läs mer om direktanrop i WMS

Mer information om Swedish LifeWatch Web Feature Service WFS


Kontaktinformation

Maria Barret-Ripa, systemutvecklare
maria.ripa@slu.se, 018-67 2709

Sidansvarig: anna-maria.wremp@slu.se