Analysportalen

Senast ändrad: 06 mars 2020

Analysportalen erbjuder ett enkelt och smidigt sätt att nå alla data i Svenska LifeWatch Portalen erbjuder funktioner för att söka, filtrera, visualisera och ladda hem data från alla de datakällor som ingår i e-infrastrukturen.

Det enklaste sättet att nå alla data som Svenska LifeWatch erbjuder är genom Analysportalen, www.analysisportal.se. Här kan du samsöka i alla de databaser som ingår i infrastrukturen (eller i valda datakällor). Filtrera data på olika sätt, visualisera och analysera i diagram, kartor och tabeller, kombinera med olika slags miljö- och omvärldsdata. Du kan också ladda hem data för fortsatta analyser i andra program.

Fler datakällor och funktioner efterhand

SLU Artdatabanken ansvarar för utvecklingen av Analysportalen. Analysportalen lanserades 2013 men kompletteras successivt med nya funktioner och mer data. Analysportalen utvecklas i dialog med de primära målgrupperna, med hjälp av referensgrupper, testpersoner och öppna användarmöten.

Öppna data

Huvuddelen av alla data som nås genom Analysportalen är fritt tillgängliga för alla. Undantaget är vissa uppgifter om skyddsklassade arter. Ett användarhanteringssystem (som är gemensamt med nya Artportalen) styr extra åtkomst till data på samma sätt som i Artportalen. På SLU Artdatabankens hemsida finns mer information om hantering av skyddade fynd. 

Har du redan ett konto i Artportalen loggar du alltså in med samma uppgifter i Analysportalen. Det är inte nödvändigt att logga in för att använda portalen, men genom att logga in kan du göra personliga anpassningar och spara sökningar.


Kontaktinformation

Holger Dettki, föreståndare och systemansvarig Svenska LifeWatch
SLU Artdatabanken
holger.dettki@slu.se, tel. 073-048 7872