Övrigt

Senast ändrad: 27 februari 2019

Övrig kommunikation och publicering

 

2017

Presentationer och dokumentation från LifeWatch-GBIF-seminarium i Lund 6 feb 2017 (OIKOS satellite symposium): "Sharing Biodiversity data for re-use: Informatic tools and processes in Ecology"

2016

Wremp, A.M. Enklare använda gröna data. Miljötrender 2016
# Grönare beslutsunderlag. Läs som pdf

Filmade föredrag från Flora- och faunavårdskonferensen i Uppsala med temat "Allmänhet och vetenskap i naturvårdens tjänst":

  • En gemensam motorväg för biodiversitetsdata. En beskrivning av Sveriges arbete för att främja en infrastruktur för biodiversitetsdata. Ulf Gärdenfors, professor ArtDatabanken SLU
  • Framtiden är här! Om nya möjligheter som rika datakällor öppnar för analys och bevarande av biologisk mångfald. Mattias Obst, docent, institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.
  • Artportalsdata som stöd för utsagor om framtiden. Om lovande möjligheter till förutsägelser av arters förekomst baserat på spontant insamlade fynddata – och om hur vi kan göra dem ännu bättre. Tord Snäll, professor ArtDatabanken SLU

Informationsblad om limniska data inom Svenska LifeWatch

Annual report for 2015

2015

Annual report for 2014

2014

Swedish government proposition: En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (A national strategy for biodiversity and ecosystem services)

Annual report for 2013

4-sidig folder om Svenska LifeWatch

2013

Wremp, A.M. & Gärdenfors, U. 2013. Svenska LifeWatch – här används Artportalens rapporter till naturvård och forskning. Fauna och Flora 108(2): 34–37.

Annual report 2012

2012

Annual report 2011

2011

Annual report 2010

Article by Swedish Research Council.

Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se