Hoppa till huvudinnehåll

Analysportalen

Analysportalen erbjuder ett enkelt och smidigt sätt att nå alla data i Svenska LifeWatch – här kan man söka, filtrera, visualisera och ladda hem data från alla de datakällor som ingår i e-infrastrukturen.

 

BioVeL

BioVeL tillhandahåller e-laboratorier för att analysera stora datamängder med hjälp av virtuella arbetsflöden. BioVel portalen är för närvarande under utveckling.

Nordic Microalgae

Webbsidan nordicmicroalgae.org innehåller information om mikroalger och besläktade organismer i Norden och närliggande områden. Den geografiska utbredningen omfattar Östersjön, nordöstra delen av Atlanten och sjöar och vattendrag i området. Webbplatsen ska fungera som en resurs inom forskning, undervisning och miljöövervakning och det är i huvudsak användarna som tillhandahåller innehållet.

Plankton Toolbox 

Plankton Toolbox är ett analysverktyg för planktondata som utvecklas av SMHI. Programvaran kan laddas ner utan kostnad och finns för både MacOS och Windows. Plankton Toolbox är ett verktyg för forskare inom det akvatiska området och andra som arbetar med planktondata. Programmet gör det enklare att arbeta med stora dataset kring diversitet, abundans, biovolym, etc.  

Dyntaxa

All systematik inom Svenska LifeWatch hanteras av Dyntaxa. Dyntaxa är en taxonomisk databas över Sveriges naturligt förekommande organismer, med information om svenskt namn, vetenskapligt namn, synonymer, klassificering, m.m. Dyntaxa utvecklas och förvaltas av SLU Artdatabanken.

Publicerad: 14 mars 2022 - Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se
Loading…