Ett program vid institutionen för skoglig resurshushållning
Ett program vid institutionen för skoglig resurshushållning

Skogliga Hållbarhetsanalyser, SHa

Ett program vid institutionen för skoglig resurshushållning

Skogshögskolan 100 år finns inspelat, se det här. Tomas Lämås är tredje föreläsaren under första passet 10-12.


Om SHa

Vi arbetar med verktyg och analyser som används t.ex. i skoglig planering och i skogliga konsekvensanalyser. Vi vilar på en bred bas av användningsområden som attraherar många intressenter inom skogs- och miljösektorerna. Förutom Heureka-systemet som ett effektivt verktyg har vi tillgång till personal och kompetens som ytterligare fördjupar den verksamhet och de tjänster vi erbjuder. Läs mer

 


I juni byter vi utseende på webben och sidan kommer bland annat bli lättare att läsa på din mobil.


Nyheter

2016-05-26 -  ”Snart ser vi inte skogen för alla träd”
Riksskogstaxeringen har släppt den senaste officiella statistiken, Skogsdata och temaavsnittet denna gång berättar om Heureka och hur det användes vid de skogliga konsekvensanalyserna SKA 15.
2016-05-18 -  ”Räcker den svenska skogen när världen vill ha mer?”
Nicklas Forsell från IIASA berättar om Future Forests arbetet med att analysera den skogliga avverkningsnivån utifrån efterfrågan på bioenergi, traditionella skogliga produkter, handel med mera.
2016-04-20 -  SKA 15: Vad hände sen?
Efter att de nya landsomfattande konsekvensberäkningarna SKA 15 presenterats den 4 november 2015 så har de börjat användas i bland annat det nationella skogsprogrammet.
2016-04-20 -  30 vetenskapliga artiklar med Heureka
Över 30 vetenskapliga artiklar som använt sig av Heureka går nu att finna under Publikationer på www.slu.se/SHa.
2016-04-20 -  Naturhänsyn och frivilliga avsättningar har avgörande betydelse för framtidens skogslandskap
Två studier som ser närmare på naturhänsyn och frivilliga avsättningar presenteras i ett nummer av Fakta skog.
 
Sidan uppdaterad: 2016-04-20.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen