Sveriges lantbruksuniversitet

Skogliga Hållbarhetsanalyser, SHa

Ett program vid institutionen för skoglig resurshushållning

team-sha-heureka.jpg

Vi arbetar med

verktyg och analyser som används t.ex. i skoglig planering och i skogliga konsekvensanalyser.