KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel
KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel

Välkommen till

Logga CKB

KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel (CKB) är ett samarbetsforum för forskare vid SLU och intressenter utanför universitetet inom området kemiska bekämpningsmedel. Centrat fokuserar främst mot miljöeffekter av växtskyddsmedel som används inom jordbruket.

CKB samordnar kunskapsutveckling och långsiktig kompetensutveckling, miljöövervakning, analyskompetens, utbildning och informationsspridning inom området. Läs mer om våra verksamhetsområden under vårt arbete.

Verksamheten syftar till att ta fram och förmedla kunskap, dels så att effekterna på miljön kan beskrivas och predikteras på ett tillförlitligt sätt, och dels så att åtgärder kan vidtas för att påverkan på miljön av kemiska bekämpningsmedel ska ligga inom acceptabla gränser.

 Samverkan och utbildning
 Riskbedömningsverktyg
 Kemisk analyskompetens  
    (MACRO-modeller)
 Miljöövervakning
 Spridningsvägar
 Biologiska effekter  Underlag för åtgärder

Aktuellt från CKB

2016-04-12 -  Workshop on pesticide fate in soil and water in the northern zone
Den 7 - 8 september 2016 anordnas en workshop för forskare, myndigheter och industri inom den norra zonen på SLU i Uppsala.
2016-04-05 -  Nationell screening av bekämpningsmedel
CKB gjorde under 2015 en omfattande screening av bekämpningsmedel i yt- och grundvatten på uppdrag av Naturvårdsverket som en del av ett regeringsuppdrag för screening av miljögifter. Resultaten överensstämmer...
2016-02-05 -  Ny ämnesdatabas att ladda ner för alla som använder MACRO-DB
En ny version av Steg 1 finns nu tillgänglig (v 1.1). En uppdaterad databas är inkluderad i den nya versionen men behöver manuellt laddas ner för simuleringar med MACRO-DB Steg 2.
2016-01-29 -  Fem nya kortversioner finns nu tillgängliga
Vi tar fram korta populärvetenskapliga sammanfattningar av ett urval av vetenskapliga artiklar och rapporter producerade av CKB eller där CKB varit inblandat på något sätt.
2015-11-20 -  Ny rapport om biologiska effekter av bekämpningsmedel
I rapporten redovisas resultat från flera års undersökningar av kiselalger, bottenfauna och fisk i ett antal bäckar i södra Sverige. Syftet med de biologiska undersökningarna har varit att kvantifiera...
 
Sidan uppdaterad: 2014-12-10. Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen