Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för naturvägledning


Kompetensresurs, utvecklingsnav och mötesplats för alla som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet.

Välkommen till Centrum för naturvägledning

 

Gilla oss på      och följ oss på

Aktuellt

Just nu pågår ett arbete för att uppgradera SLU:s webbplats, däribland CNV:s hemsidor. Under tiden kommer all information att publiceras här som vanligt, men ibland kan det se lite märkligt ut. (Till exempel fungerar inte sökfunktionen i högerspalten). Vi hoppas att ni har överseende med detta och ser fram emot att kunna presentera en helt ny webbplats i juni!

Håll dig uppdaterad om CNVs aktiviteter genom att läsa senaste numret av vårt nyhetsbrev, Nytt från CNV och följa oss på facebook.

 

Naturens år 2016: Ekosystemtjänster
 Naturens år 2016 #ekosystemtjänster

CNV samordnar 2016 den nationella samverkansgruppen
Naturens år. Nästa Naturens år-möte hålls 2 juni.


Sök på CNV:s webbplats

Loading

 


 
eller genom att fylla i ett formulär om dig själv.

Här kan du ...

- läsa Naturvägledaren och beställa CNV:s publikationer

- få tips om metoder och verktyg för naturvägledning

- läsa om CNV:s kurser och seminarier

- lära dig mer om naturvägledning              

- gå med i internationella nätverk


InHerit

CNV deltar i EU-projektet InHerit, vilket handlar om att ta fram kompetensutveckling 
föryrkesverksamma naturvägledare.                                                                                      Home


Naturvägledning

Med naturvägledning menas kommunikation, information och andra pedagogiska aktiviteter som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet. Guidning, informationsstigar, skyltar, guideböcker och naturum är några exempel på naturvägledning.

Naturvägledning bjuder besökaren på fina upplevelser och bidrar till reflektion över värden och fenomen i landskapet. Naturvägledningens berättelser formas från platsens historia och karaktär, berättarens kunskaper och perspektiv, vilka besökarna är, årstid och tillfälliga händelser. Bra naturvägledning är relevant för besökaren, organiserad på ett sätt som gör det lätt att följa med och stimulerar till egna tankar och reflektioner.

Naturvägledare

...avslöjar landskapets gömda berättelse; levandegör platser, företeelser och idéer; provocerar tanken och bjuder på minnesvärda upplevelser; synliggör vårt natur- och kulturarv genom att fördjupa vår förståelse och vidga våra perspektiv. Fritt översatt från: AHI Association for Heritage Interpretation.


 
Sidan uppdaterad: 2016-04-18. Sidansvarig: per.sonnvik@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen