Sveriges lantbruksuniversitet

Markinventeringen

Statistik om den svenska skogsmarken

Markinventeringen kartlägger markförhållanden och följer löpande miljötillståndet i marken. Det utförs en omfattande insamling av jordprover, vilka analyseras för kemiska egenskaper. Data används som underlag för uppföljning av nationella miljömål, internationell rapportering, forskning och information till samhället.


Inventeringen utförs på Riksskogstaxeringens fasta/permanenta provytor. Återinventeringsintervallet är 10 år. Markkemiska och -fysikaliska resultat från perioden 1983-2002 finns samlade i det översiktliga informationssystemet MarkInfo.  

Johan Stendahl
Johan Stendahl, Docent
Institutionen för mark och miljö, SLU
johan.stendahl@slu.se, 018-67 38 01
Publicerad: 17 juni 2016 - Sidansvarig: Gunnar.Odell@slu.se