Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för akvatiska resurser

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Sekretariatet för selektivt fiske

SLU, Institutionen för akvatiska resurser har på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) upprättat ett sekretariat vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil, för att främja och stimulera utveckling av selektivt fiske och för att underlätta för yrkesfisket att uppnå kraven som ställs i den nya gemensamma fiskeripolitiken inom EU.

Härmed är ni välkomna att skicka in idéer kring selektivt fiske till selektivt.fiske@slu.se,

Sekretariatets uppgift är:

*  Att fungera som en brevlåda och samla in idéer om selektivt fiske från näringen
*  Att bilda samrådsgrupper för av HaV prioriterade områden och ordna möten mellan näring och forskare för att
   utveckla idéer till projekt
*  Att ta fram projektplaner och ekonomi för föreslagna idéer tillsammans med förslagsställare och näring
*  Att, efter beslut av HaV, upphandla utförare till beslutade projekt

 

Projekt 2015

Utifrån de prioriterade områdena 2015 nedan och de 22 inkomna projektförslagen har Havs- och vattenmyndigheten tagit beslut i slutet på maj och början på juni om bidrag till följande 9 projekt:

 • Selektiv räkbur
 • Multifunktionsbur
 • Selektiv laxfälla
 • Utsortering av gråsej i pelagisk trål
 • Plattfisk och stor torsk rist/stormaskig
 • Vidareutveckling kräftrist Halland
 • Tryggrist 9/10/11
 • Selektivitet anpassad för små räktrålare
 • Förbättrad selektivitet i torsktrålar (Östersjön)

Innan projektstart upphandlas projekten enligt Lagen om offentlig upphandling. Upphandlingarna hittas via länk: http://www.opic.com/upphandlingar/
(Sök på "Sveriges lantbruksuniversitet")

Arbetet med projektformulering fortsätter löpande och förslag tas emot för formulering av utvecklingsprojekt under 2015 – 2017.

 

Prioriterade områden av HaV under 2015 är:

Befintliga fiskemetoder
a. Demersalt fiske i Östersjön. Storleksselektivitet i garn- och trålfisket.
b. Demersalt fiske i Västerhavet. Fortsatt utveckling av räkfiske och kräftfiske. Art- och storleksselektivitet i
    fiskfisket för att undvika fiske på begränsande och känsliga bestånd.
c. Pelagiska fisket – till exempel bifångster av sej i västerhavet.
d. Vadfisket – utvärdera/utprova system som krävs för att tillämpa undantag från landningsskyldighet i detta fiske.
e. Överlevnad av bifångst i demersalt fiske med specifikt fokus på plattfisk, till exempel tunga

Alternativa fiskemetoder
a.  Hantering av fångst (ombord och iland).
b.  Utveckling/utprovning av burar/fällor etc.

 

Samrådsgrupper bildas av SLUs sekretariat för selektivt fiske och består av representanter för näringen (fiskeorganisationer, fiskare, trålbindare), förslagsställare, SLU och HaV.

Samrådsmöten har hållits under våren 2015 i Göteborg den 10/4, Lysekil den 17/4 och Träslövsläge den 24/4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prioriterade områden av HaV under 2014 var:

 • Överlevnad lax
 • Storleks-/art-selektion i demersalt fiske i västerhavet
 • Selektivitet räka
 • Selektivitet havskräfta
 • Selektivitet i demersalt fiske i Östersjön
 

Kontakt

E-postadress dit idéer kan skickas och telefonnummer för frågor:

Daniel Valentinsson:       daniel.valentinsson@slu.se, 010-478 4049

Hans Nilsson:                  hans.nilsson@slu.se, 010-478 4040

Johan Lövgren:               johan.lovgren@slu.se, 010-478 4038

Sven-Gunnar Lunneryd: sven-gunnar.lunneryd@slu.se, 010-478 4139

 

 

Projekt 2015:

Rapport för alla projekt 2015 (Aqua reports 2016:8)

Faktablad för de olika projekten:
Selektiv räkbur
Multifunktionsbur
Selektiv laxfälla
Sejrist
Plattfisk- och stor torsk-rist
Kräftrist
Kombirist räka
Selektiv torsktrål

Projekt 2014:

Sidan uppdaterad: 2016-04-20. Sidansvarig: malin.werner@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen