Regnskog på väg att återhämta sig – succé för forskningsdriven restaurering

18 500 hektar regnskog håller nu på att återhämta sig på nordöstra Borneo. Området härjades under 1980- och 1990-talen av skogsbränder och intensiv skogsavverkning. Framtiden tycktes klar: plantering av oljepalm. Men lokalbefolkningen, finansiärer och forskare ville annorlunda.

Tillsammans skapade de vad som i dag är ett av världens största restaureringsprojekt för regnskog med målet att få tillbaka hela ekosystemet.

 

 

Det är konstant, ljudet från cikadorna är som en ljudmatta. Ljud av rop, ibland nästan som skrik som före solnedgången närmar sig öronbedövande. Vi befinner oss på norra Borneo i Malaysia, i en skadad regnskog som håller på att återställas.

Karta som visar Malaysiska byn Luasong belägen på norra delen av ön Borneo.

Det restaurerade området ligger nära den malaysiska byn Luasong i delstaten Sabah.

Karta: Freevectormaps Grafik: Susanna Bergström, SLU

 

För ett otränat öga ser skogen helt okej ut. Men det är den inte.

Under El Niño-torkan på åttiotalet brann över fyra miljoner hektar skog på Borneo, efter det har skogen avverkats intensivt. Det du ser på bilden nedan är en skog där många arter inte längre finns kvar och där snabbväxande träd med mjukt och lätt trä har tagit över. Vanligast är den buskiga macarangan som betraktas som en pionjär- och "ogräsart" med begränsade användningsområden och lågt ekonomiskt värde.

Men ge den här skogen tid så kommer den långsamt att återhämta sig. Med lite hjälp på traven kan mångfalden komma tillbaka snabbare – både när det gäller träd, andra växter och djur. Det är åtminstone målet med detta restaureringsprojekt.

 

 

 • Väg i regnskog.

  I slutet av nittiotalet avsattes 18 500 hektar i detta område för restaurering. Den lokala statliga organisationen: Yayasan Sabah, har restaurerat denna skog med hjälp av finansiering från det svenska företaget IKEA. Projektet är lokalt känt som INIKEA.

  Forskning ledd av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har bedrivits i området sedan starten för att ta reda på om det är möjligt att påskynda skogens återhämtning och återskapa biologisk mångfald och värde för människor både lokalt och globalt.

  Foto: Susanna Bergström, SLU

 • Man i skjorta i regnskog berättar och gestikulerar med händerna.

  Projektet ger inte bara ekologiska värden. David Alloysius, projektledare fram till slutet av 2022 då han gick i pension, betonar särskilt de sociala värdena.

  "Jag gillar det här projektet eftersom det har bidragit mycket till människorna i Sabah. Vi har rekryterat omkring 700 personer, och om man räknar med familjerna har omkring 2 000 personer gynnats av projektet fram till nu".

  Projektet tillhandahåller gratis boende, el och vatten. I Luasong finns också en kostnadsfri statlig skola.

  Foto: Susanna Bergström, SLU

 • Oljepalmsplantage.

  Under de senaste årtiondena har tropiska skogar minskat i snabb takt. I Sabah, den delstat där detta restaureringsprojekt pågår, skövlades 39, 5 procent av skogarna mellan 1973 och 2010. År 2009 täcktes endast 8% av landytan i Sabah av intakta skogar inom angivna skyddade områden.

  Oftast avverkas skogarna och omvandlas till oljepalms- eller timmerplantager. Malaysia har länge varit världens näst största exportör av palmolja.

  Oljepalmer växer snabbt och frukterna kan skördas varannan vecka. De ger ekonomiskt värde, men utarmar den biologiska mångfalden.

  Foto: Susanna Bergström, SLU

 

 

En tredjedel av världens tropiska regnskogar är borta och hälften av de som finns kvar skadade.

Initiativ för att återbeskoga områden i tropikerna sker ofta för att tillgodose marknadens intressen. Införda arter som eukalyptus, akacia och tall har etablerade marknader och förvaltningsmodeller som ger snabb avkastning på investeringen. Av 5 träd som planteras är 4 exotiska träd.

Men planteringar med främmande arter har problem med jorderosion, vattentillgång och låg biologisk mångfald. Att använda inhemska träd kan därför vara ett bättre val. Det finns dock väldigt lite kunskap om skötsel, markbehov och egenskaper för inhemska regnskogsträd.

"En unik forskningsmöjlighet"

Hör projektledare Ulrik Ilstedt berätta om projektet.

 

I det här projektet har olika trädarter och olika skogstypers förmåga att lagra kol studerats. Resultaten visar att det är möjligt att ersätta främmande arter med lokala för att bibehålla egenskaper som snabb tillväxt och effektiv kolbindning – och på så sätt även gynna biologisk mångfald, kultur och en mängd andra värden.

"Vi tror att det finns en stor potential i att använda inhemska arter, antingen genom att plantera dem eller genom att skydda återhämtningen av den naturliga föryngringen. Men kunskapen om inhemska arter och hur man hanterar dem är fortfarande för begränsad för att människor ska kunna prova dem i större skala", säger Ulrik Ilstedt, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Tillsammans med kollegor i Malaysia, USA och Sverige leder Ulrik den forskning som bedrivs här.

"Ur forskningssynpunkt är det här projektet unikt. Den mesta andra forskningen inom det här området har antingen gjorts i naturskyddsområden med ostörda skogar eller på en handfull exotiska trädarter. Vi vet därför väldigt lite om hur lokala trädarter beter sig och vilka vi ska använda", säger Ulrik Ilstedt.

 • Kvinna beskär plantor.

  Endast lokala arter har använts i detta projekt. Frön och plantor från mer än 85 arter har samlats in under hela projektet och odlats i plantskolan i Luasong.

  På bilden beskär plantskolans föreståndare Salimang LaNyang växter.

  Foto: Susanna Bergström, SLU

 • Under projektet har runt 5,5 miljoner plantor planterats. Runt en femtedel av dem dör i den tuffa miljön under de första åren efter att de planterats ut. Men bland de cirka 20 procent av plantorna som överlever är de flesta stora och starka efter 20 år.

  Det innebär att det kommer att finnas cirka en miljon växande planterade träd av olika storlekar i området.

  Med 300–350 planterade plantor per hektar ger detta en täthet av gamla skogsträdarter som liknar en intakt skog.

  På bilden: Rozina Sasan.

  Foto: Susanna Bergström, SLU

 

 

Skickliga händer beskär de tunna rötter som tagit sig utanför plantans påse. Salimang LaNyang och hennes kollegor arbetar sig metodiskt igenom planta efter planta.

Salimang har arbetat i plantskolan under alla år restaureringen pågått, ja, hon var faktiskt på plats redan innan.

"På den tiden arbetade vi med rotting, men sedan projektet startade 1998 har jag drivit upp plantor för restaureringsprojektet", säger Salimang LaNyang.

Plantskolan är imponerande, rader av växter tas om hand, vattnas, beskärs och kontrolleras för skadedjur regelbundet. Men antalet växter här i dag är ingenting jämfört med hur det såg ut för några år sedan i projektets planteringsfas.

"Som mest hade vi 300 000 plantor. Nu har vi 30 000. Och många av de plantor vi har här i dag är över två år gamla, mer än redo att lämna plantskolan och planteras i skogen", säger Salimang LaNyang.

Porträtt av Salimang iförd solhatt.

Salimang LaNyang.
Foto: Susanna Bergström, SLU

 

Restaureringen har genomförts i olika faser, ett område i taget har behandlats. Beroende på skogens skick har restaureringen utförts på olika sätt; antingen har nya plantor planterats eller har skogens naturliga föryngring hjälpts på traven.

Nu när hela det avsatta restaureringsområdet är behandlat och ingen storskalig plantering längre är aktuell har restaureringen övergått till en övervaknings- och skötselfas. Vissa plantor odlas fortfarande för att kunna ersätta nyplanterade plantor som inte överlever.

 

Forskningen följer den nya fasen. Det unika med det här projektet är möjligheten att följa en restaurerad regnskog över tid. Att kunna studera ekosystemets återhämtning och de många fördelar människor får av skogen – och att skapa kunskap som är absolut nödvändig för att fler tropiska skogar ska kunna återställas; nämligen vilka typer av restaureringsåtgärder som fungerar bäst för olika typer av mål, och när i tid målen kan uppnås.

För att jämföra den restaurerade skogens olika funktioner använder forskarna skyddade gammelskogar i närliggande naturreservat samt områden med olika typer av markanvändning, exempelvis planteringar av oljepalm och eucalyptus.

I dag genomförs mer än tio olika vetenskapliga försök i området. Forskningen sträcker sig från genetiska studier som syftar till att förstå de lokala arternas förmåga att anpassa sig till klimatförändringarna, till de bredare fördelarna med att återställa skadade regnskogar när det gäller biologisk mångfald, klimat och andra ekosystemtjänster.

Två personer mäter en planta i en regnskog.

Albert Lojingi, skogsarbetare vid INIKEA, och Petter Axelsson, forskare vid SLU, mäter plantor i ett experiment där frön från moderträd i torra och fuktiga klimat planteras på samma plats för att se vilka olika egenskaper de utvecklar. Foto: Susanna Bergström, SLU

 

 

Stora myror rusar upp och ner för en liten planta. Gibboner ropar från alla håll och arter som banteng, vild vattenbuffel, trädleopard och den akut hotade hjälmnäshornsfågeln har alla observerats av människor, eller på kamera- eller ljudinspelningar. Flera av de snabbväxande dipterokarp-träden som planterades under restaureringen har producerat många nya växter.

Skogen håller på att vakna till liv igen. Och tack vare det här projektet är området klassificerat som ett fullt skyddat skogsreservat.

Så vad händer nu? Förutom att fortsätta bygga kunskap i detta unika område vill hela teamet dela med sig av de lärdomar som hittills gjorts.

"För att förhindra ytterligare utarmning och för att lyckas återställa skogar måste vi lära oss av de få insatser som gjorts, som det här projektet", säger Ulrik Ilstedt.

 

Bakgrundsbild: Linne Murang arbetar i plantskolan i Luasong.
Foto: Susanna Bergström, SLU

Nyfiken på projektet? Läs mer på vår engelskspråkiga projektsidor:

The research

We assess the potential of native rainforest restoration and management to deliver multiple benefits.

Två personer mäter en planta i en regnskog.

Key lessons for future restoration

More than 25 years of rainforest restoration experience and research distilled into five key lessons. Please use them!

Blad i motljus.

Join us!

We welcome researchers, students and funders who wish to improve rainforest restoration with us.

Porträtt av två malaysiska studenter.

 

Reportage:
Susanna Bergström, kommunikatör e-post

Press-/forskarkontakt:
Ulrik Ilstedt, forskare e-post, +46(0)701510075

slu.se/sowaseed

Partners

Yayasan Sabah, Universiti Malasia Sabah (UMS), Northern Arizona University (NAU), The University of Western Australia (UWA), University of Copenhagen (UCPH), IKEA